2Q==

Şebnem Öztürk

Eğitim Koordinatörü & Kurumsal Dönüşüm Danışmanı

 PCC, ICF & AC Professional Coach,

EMCC Master Executive Coach- Mentor

  • Marmara Üniversitesi- Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olan Şebnem Öztürk, uzun yıllar yerli ve yabancı ilaç firmalarında yöneticilik yapmıştır.
  • 1999 yılında, hayallerimin mesleği dediği beyaz önlüklü bir kimyager olarak ilaç sektörü içerisinde “Kalite Kontrol Laboratuvarı” nda başladığı yolumnu 2019 yılı başında dönüştürmeye karar vererek Altınbaş Üniversitesi İşletme Anabilim dalı EMCC (European Mentoring & Coaching Council) akredite “Yönetici Koçluğu ve Mentorluk” yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.
  • ICF (International Coaching Federation) akredite “Bütünsel Koçluk Eğitimi” aldığı sırada insanların duygularının ve ihtiyaçlarının yaşamlarını nasıl şekillendirdiğini gözlemleme fırsatı bulduğu için örgüt kültürü, kurumsal koçluk, iletişim, çatışma yönetimi ve liderlik üzerine “Şiddetsiz İletişim”, “Bireysel ve Örgütsel Transaksiyonel Analiz”, “Arabuluculuk ve Çatışma Yönetimi”, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Uygulamalı Pozitif Psikoloji” eğitimlerini başarı ile tamamlamıştır.
  • 1000 saatin üzerinde bireysel ve takım koçluğu deneyimi olan Şebnem Öztürk özellikle aşağıdaki alanlarda çalışmaktadır:

➢ Örgütlerin kültür yapısının oluşturulması ve kurumsallaşma süreç yönetimi,

➢ Çalışan bağlılığı ve deneyiminin sağlanmasında,

➢ Yetenek değerlendirmeleri aşamalarında,

➢ Yeni yöneticilerin ekip ile uyumlarının kurulmasında,

➢ Kurumsal eğitimler ve atölye çalışmalarında,

➢ Liderlik, motivasyon ve iletişim alanlarında.

  • Halen aynı zamanda üniversite öğrencileri ile gönüllü koçluk ve mentorluk projeleri yürütmekte olup, oğlundan teknoloji alanında tersine mentorluk almakta ve bu alanda da gençlerle birlikte yürümektedir.