Six Seconds duygusal zeka modeli bireylerin ve kurumların duygusal zekayı deneyimlemesi için tasarlanmıştır. Duygusal zekayı keşfetmeniz, mevcut durumunuzu anlamanız ve hedeflediğiniz doğrultuda ilerlemeniz için size bilimsel, global ve pratik bir çerçeve sunar. Liderliğinizi geliştirmek üzere iç görü verir.
Model, üç alandan ve bu alanların altında yer alan toplam sekiz yetkinlikten oluşur.

22032021021711023-Model

Kendini Tanı
Bu alan, kalıplarınızı ve duygularınızı fark etmenizi sizi “neyin” harekete geçirdiğini anlamanızı sağlar. Duygular veridir ve bu yetkinlikler veriyi doğru olarak toplamanızı sağlar. Size “ne” olduğunu verir. Kendinizi Tanırken güçlü yönlerinizi ve zorlandığınız durumları, ne yaptığınızı, ne yapmak istediğinizi ve neyi değiştireceğinizi anlarsınız.
Bu alanda iki yetkinlik bulunur.

Duyguları Okumayı Geliştirmek: Hem basit hem de karmaşık olan duyguları doğru olarak tanımlayıp yorumlamaktır. Duygusal okur yazarlığı arttırır. Duygular kendiniz ve başkaları hakkında veri sağlayan kimyasallardır; nöro-ileticilerdir; davranış ve kararlarınızı yönlendiren bilgileri sağlayan bir geri besleme sistemidir. Duygusal okur yazarlığın artması, duyguları fark etmeyi, onları adlandırıp, neden – sonuç ilişkilerini analiz etmeye başlamanızı, duygusal verileri tanımlamanızı ve yorumlamanızı sağlar. Bu yetkinlik siz ve ekip üyeleriniz hakkında kritik bilgiler sağlar ve size davranışın çekirdek yönlendiricileri hakkında iç görü ve netlik verebilir.

Kalıplarını Fark Etmek: Sık sık meydana gelen tepkileri ve davranışları tanımlamaktır. Bazen insanlar yeni durumları değerlendirir, dikkatlice ve düşünerek yanıt verir. Ancak çoğu zaman alışkanlığa dayalı olarak bilinçsizce tepki vererek, otomatik pilota geçerler. Bunun kısmi sebebi, insan beyninin sinirsel yollar oluşturup, bu yolları takip edecek şekilde kurgulanmış olmasıdır. Bilinçsiz kaldıklarında, bu kalıplar performansı azaltabilir, çünkü bunlar mevcut durum için dikkatlice uyarlanmaktansa genelleşmiş tepkilerdir. Kalıpları Fark Etmek, tepkilerinizi takip etmeye ve gözlemeye yardım eder ki bu da onları yönetmek için hayati bir adımdır. Kendi kalıplarınızı fark etmek, ayrıca diğerlerini görmenize de yardım edecektir. Bu da çalışanlarınıza koçluk yaparak onları otomatik pilottan çıkarmak için çok değerli olacaktır.

Kendini Seç
Bu alan, bilinçsizce tepki vermek yerine (otomatik pilotta ); bilinçli olarak düşünce, duygu ve davranışlarınıza proaktif olarak yön vermenizi sağlar. Size “nasıl”ı sunar. Nasıl eyleme geçeceğinizi, kendinizi ve başkalarını nasıl etkileyeceğinizi ve bu süreci nasıl “işler” hâle getireceğinizi gösterir. Bu alanda dört yetkinlik bulunmaktadır.

Sonuçları Düşünmeyi Uygulamak: Seçimlerinizin maliyetlerini ve faydalarını değerlendirme becerisidir ve size, kararlarınızı ve bunların etkilerini değerlendirmeniz için yardımcı olur. Tepkilerinizi yönetmede ve tepki vermek yerine amaçlı hareket etmede anahtardır. Bu becerinin gelişmesi, hem kendiniz ve başkaları için en uygun karşılığı belirlemede hem de düşünceleri ve duyguları kullanarak analiz etme ve değerlendirme sürecinde destek olur. Bu yetkinlik insan dinamiklerini hesaba katan stratejik bir plan yapmak ve o planı uygularken kendi davranışlarınızı yönetmek için son derece önemlidir.

Duygulara Yön Vermek: Duyguları stratejik bir kaynak olarak değerlendirmek, kullanmak ve dönüştürmektir. İnsanlara, genellikle, kendi duygularını kontrol etmeleri, öfke, sevinç ya da korku gibi duyguları bastırmaları ve karar verme sürecinde bunları ortadan kaldırmaları söylenir. Ancak, duygular iç görü ve enerji sağlarlar; karar vermeyi ve davranışı yönlendirirler. Duygular olmadan insanlar kelimenin tam anlamıyla karar alamazlar. Bu yetkinlik, duyguları görmezden gelmek yerine, duygularınızı fark edip kendinizi etkin şekilde yönetmek ve diğerlerinde amaçladığınız etkiyi sağlamak üzere kullanmanıza olanak tanır.

İçsel Motivasyona Bağlanmak: Dış faktörler yerine kişisel değerler ve taahhütlerden enerji kazanmaktır. Motive olmak üzere dış güçlendirmeye ihtiyaç duyan insanlar her zaman başkalarının onayı veya ödül sisteminin insafına kalır. İçsel Motivasyona Bağlanmak kalıcı içsel yönlendiricilerin geliştirilmesi ve kullanılması anlamına gelir. Bu durum, ayağa kalkmanızı, mevcut durumu zorlamanızı, risk almanızı ve gidişat zor olduğunda azmetmenizi sağlar ve tüm bu konularda, diğerlerine ilham vermenize yardımcı olur.

İyimserliği Deneyimlemek: Umut ve olasılığın proaktif bakış açısını edinmektir. İyimserlik, insanların şimdiki zamanın ötesini görmelerine ve geleceği sahiplenmelerine olanak tanır. Öğrenilmiş olan bu düşünme ve hissetme yöntemi size kararlarınızın ve sonuçlarınızın sahipliğini verir. Herkes iyimser veya kötümser hissetme ve düşünme tarzlarını kullanır, kimileri ise birini daha sık kullanma eğilimindedir. İyimser bir bakış açısı, seçenekler havuzunu ve başarı için fırsatları artırır. Bu, çözüm odaklı bir yaklaşım sağlar, yenilik yapmanıza yardımcı olur ve başkalarının pozitif enerjisini kullanmanızı sağlar.

Kendini Ver
Bu alandaki yetkinlikler vizyonunuzu ve misyonunuzu eyleme koymanıza yardımcı olur, böylece amaca yönelik ve tam bir bütünlük içerisinde liderlik edersiniz. Neden”i sağlar. ‘Kendinizi verirken’ açık ve enerji dolusunuzdur; durumlara neden belirli bir şekilde yanıt verdiğinizi, neden yeni bir yöne geçtiğinizi ve diğerlerinin neden sizinle gelmesi gerektiğini odakta tutabilirsiniz. Bu alanda iki yetkinlik bulunur. 

Empati Geliştirmek: Diğerlerinin ve kendi duygularını tanıma ve uygun olarak karşılık vermektir. Empati, bağlantı ve farkındalık inşa eden, duygulara karşı yargılayıcı olmayan bir açıklıktır. Hem hoş hem de hoş olmayan duyguları fark ederek ve diğer kişinin ve kendinizin ne yaşadığını gerçekten önemseyerek başlar. Sonraki adımlar, dinleme, paylaşma ve ilginizi gösterir şekilde yanıt vermeyi kapsar. Empati, diğerlerini anlamak ve kalıcı, güvene dayalı ilişkiler oluşturmak için anahtardır. Karar verme sürecinde, diğer insanları dikkate almanızı sağlar ve onlarla aynı ekipte olduğunuza dair onlara çok sağlam bir güvence verir.

Asil Hedeflere Yönelmek: Günlük tercihlerinizi kapsayıcı amacınızla ilişkilendirmektir. Asil Hedefler, Six Seconds modelindeki diğer tüm yetkinlikleri aktif hale getirir. İnsanlar kişisel vizyon, misyon ve miraslarını göz önüne alarak bunu hedef ve amaçlarını belirlemede kullandıklarında, duygusal zeka anlam ve güç kazanır. Asil hedefiniz hakkında net olduğunuzda, hayat amacınızla tutarlı bir düzlemde ilerlediğinizden emin olmak için, günlük seçimlerinize sıkı bir biçimde dikkat etmek zorunda hissedersiniz. Asil Hedefe yönelmek odaklanmayı sürdürmeye, diğerlerine ilham vermeye ve bir lider olarak tüm güç ve potansiyelinize erişmenize yardım ederek, bütünlük ve etik davranışı kolaylaştırır.
Duygusal zeka yetkinlikleri ölçülebilir, öğrenilebilir ve geliştirilebilir becerilerden oluşur. Yetkinlikleri daha derinlemesine keşfetmek ve bunları hem gündelik hem de profesyonel yaşamınızda size hizmet edebilecek şekilde daha iyi kullanmak için eğitim, koçluk ve danışmanlık hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.
Duygusal zekayı geliştirebilmek için ölçümlemeye destek olan Six Seconds tarafından çeyrek asrı aşan tecrübe ile geliştirilen, bilimsel, global, pratik profil ve raporlarımız hakkında daha fazla bilgi için  EQ shop’u ziyaret edebilir, örnek raporları indirebilirsiniz.

24052021071529391 duygusal zeka nedir 1

Duygusal Zeka Nedir?

24052021072344553 DuygusalZekaNedenonemlidir 1

Duygusal Zeka Neden Önemlidir?

24052021073817516 is yasaminda duygusal zeka 1

İş Yaşamında Duygusal Zeka