Duygusal zekayı geliştirmeyi öncelik hâline getiren şirketler diğerlerine göre 22 kat daha başarılı sonuçlar üretiyorlar*.

Hissetme, empati kurma, sağduyulu kararlar alma becerileri, otomasyon ve yapay zekanın hükmedip insan gücünün yerini almaya başladığı yeni ekonomik düzende,  en büyük farkı yaratacak güçlerdir. Duyguları ve onların bize sağladığı değerli verileri keşfetmek ve bunlardan yararlanmak, bir çalışan ya da lider olarak öne çıkmanızı sağlar.
İş yaşamında Duygusal Zeka üzerine yapılan araştırmalar çok önemli sonuçlar sunuyor;
•    44 şirket üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, duygusal zekası yüksek olan satış̧ personelinin diğerlerine göre iki katı kâr elde ettiği gözlemlenmiştir.
•    Fortune dergisinin 15 global şirket üzerinde yaptığı bir çalışmaya göre, bu şirketlerin başarılarını %85-90 oranında duygusal zekaya ilişkin liderlik becerilerine dayandırdıkları tespit edilmiş̧tir.
•   Birleşik krallığın en büyük restoran gruplarından birinde yapılan bir çalışmada, duygusal zekası yüksek yöneticilerin restoranları artan müşteri memnuniyeti, azalan personel devir oranı ve %34 kar artışı ile diğerlerinden daha iyi performans göstermiştir.
•  Kurumlardaki en yüksek performans gösteren çalışanların %90’ı yüksek duygusal zeka seviyesine sahipken, en düşük performans gösterenlerin ise yalnızca %20’si duygusal zeka bakımından yüksek bir seviyede olduğu gözlemlenmiştir.

Dünyanın ilk ve en büyük duygusal zeka organizasyonu Six Seconds’ın dünya çapında gerçekleştirmiş olduğu bilimsel ve titizlikle yürütülmüş araştırmaların verileriyle hazırladığı “Vitality 2017 Çalışma Ortamı Sorunları Raporu”na göre, günümüz iş dünyasında şirket ve organizasyonların en sık karşılaştığı sorunların %66’sı insan kaynaklı/ilişkisel olduğu ortaya çıkmıştır.

Rapora göre şirketlerin güçlük çektiği konulardan söz ederken en çok kullandıkları sözcükler şunlardır:

22032021025726147 Zorluklar

Vitality 2017 Report, – Paul Stillman PHD, Joshua Freedman, Tomasso Procicchiani

Organizasyonunuzda en çok zorlandığınız “insan kaynaklı” sorun hangisidir sorusuna verilen cevaplar ise şöyledir:

22032021024352723 Sorunlar

Ekonomik baskıların etkisiyle insan kaynaklı sorunları çözmek yerine bunun üzerini örtmenin sürdürülebilir bir yaklaşım olmadığı ortaya çıkıyor. Duygusal zeka bu süreci olumlu sonuçlar üretecek şekilde yönetmek için anahtardır.
İş yaşamında duygusal zekanın faydaları konusunda son yıllarda yapılan araştırmalar birkaç önemli kategoriye ayrılıyor. Organizasyonlardaki üç paydaş grubun değerleri duygusal zeka ile ileriye taşınabileceğine yönelik temel fırsatları ortaya koyuyor.

Müşteriler
Çok sayıda araştırma, yüksek duygusal zekaya sahip satış elemanlarının daha yüksek satışlar ürettiğini gösteriyor. Duyguların akıllıca kullanılması, güvenilir ilişkilerin itici gücüdür.
İngiliz Bass Brewers şirketinde 33 yönetici ve satış temsilcisi ile yapılan bir çalışmada duygusal zeka ile satış performansı arasındaki ilişki incelenmiştir. Duygusal zeka yetkinliklerinde daha yüksek değerlendirilen çalışanlar ürün dağılımında, yeni müşteri sayısında ve kazanılan çalışan primlerinde  daha yüksek performans sergilemişlerdir. Bu çalışanlar, kendi yöneticileri tarafından da yüksek performans sergiledikleri yönünde değerlendirilmişlerdir.
Çalışanlar
Çalışan bağlılığını artırmak için yöneticilerin, çalışanlarıyla etkili bir şekilde bağlantı kurma becerisine ihtiyaçları vardır. Ek olarak, duygusal zeka yıldız performansının önemli bir belirleyicisidir.
Orlando Sheraton Studio oteli için 1 yıllık bir projede, müşteri memnuniyeti, satış, çalışan motivasyonu ve işbirliği konularında çalışılmıştır. Öncelikle bir çalışan anketi düzenlenerek, eğitim ve gelişim konusunda 3 kritik noktaya karar verilmiştir. EQ becerilerini geliştirmek ve farkındalığı arttırmak için de bir dizi eğitim tamamlanmıştır. Aynı zamanda, yönetim ekibi ile de daha pozitif, tutarlı ve güvene dayalı bir kültür yaratmak için çalışılmıştır. Sonuçta, müşteri memnuniyetinde +%8 ve pazar payında +%24 etkileyici bir artış ile eleman devir hızında anlamlı bir düşüş -%19,6 elde edilmiştir.
Liderler 
Duygusal zekası daha yüksek skorlu liderler daha etkili kararlar alır ve daha iyi ilişkiler kurar. Liderin duygusal zekası, çalışan bağlılığı yaratmada anahtar bir faktördür.
PepsiCo’da yapılan bir çalışma, liderlik ile duygusal zeka arasındaki bağı çok net ortaya çıkarmıştır. Duygusal zeka yetkinlikleri yüksek olan liderler diğerlerine göre daha iyi sonuçlar elde etmektedir. Buna göre bu liderler: Verimlilikte % 10 artış, Yönetim kadro devrinde %87 düşüş (4 milyon$), Ekonomik değerde 3.75 milyon $ artış ile, % 1000’in üstünde ROI yaratmışlardır.
Global Johnson&Johnson firmasında 358 lider ile yapılan çalışmada da, PepsiCo’da olduğu gibi, üstün liderlik performansı ile duygusal zeka arasındaki kuvvetli bağ kendisini göstermiştir.
Takım
Daha iyi bir takım performansı ile yüksek performans artışı yakalamak için duygusal zeka.
Global bir ilaç şirketi EQ yetkinliklerini analiz etmek için Six Seconds duygusal zeka değerlendirme aracı SEI’yi, kullandı. Bunu takiben, Kilit Müşteri Yönetim Ekibini canlandırmak için eğitim ve koçluk aldılar. Bu çalışmaların sonunda ekibin genel EQ değerinde %8,9’luk bir artış gözlemlendi ve bu artış sonuçlara da yansıdı: stratejik vizyon, odaklanma, özveri, ulaşabilme ve olumlu ilişkilerdeki önemli gelişmelerin yanı sıra çift haneli kar artışına da ulaşıldığı tespit edildi.
Kurumunuzda olumlu değişimi başlatarak, SEI değerlendirme araçlarını kurumsal öğrenme ve gelişime entegre etmek ve bunları duygusal zeka programları ile gerçekleştirmek aşağıdaki konularda rekabet avantajı yaratır:

  • İnsanlara yatırım yapmanın performansa katkısını göstermek için yetenekler hakkında somut veriler sağlamak.
  • Güvenilir liderlik, olağanüstü ekip çalışması ve değer odaklı değişime odaklanarak kurumsal kültürü geliştirmek.
  • Bağlı, ilgili, tam katılımlı çalışanlar tarafından sağlanacak mükemmel müşteri hizmetler ile performansı artırmak.

Yalın bir ifadeyle, iş dünyasındaki insanlar yalnızca rasyonel değildir. Bu nedenle, duygular ile akıllı olmak değer yaratır.

Ayrıca kurumlarda tasarladığımız duygusal zeka programlarımıza yönelik blog yazımızda paylaştığımız ipuçlarını da değerlendirebilirsiniz.

Sağlık sektöründe yapılan araştırmalar, iş yerinde en yüksek performans sergileyenlerin, “Six Seconds duygusal zeka değerlendirmesinde” düşük performans gösterenlere göre %30 daha yüksek skor elde ettiklerini gösteriyor. Ayrıca, duygusal zeka performans puanlarındaki varyasyonun %65’inden fazlasını açıklarken, kıdemli ekip üyelerinin çoğu içinse bu oran yaklaşık %80’e yükseliyor. Diğer bir deyişle, ne kadar kıdemli olursanız, duygular konusunda uzman olmak o kadar önem kazanıyor.

Harvard Business Review tarafından ifade edildiği gibi “Duygusal Zeka zor zamanlarda vazgeçilecek bir lüks değildir. Bir temel araç olan Duygusal Zeka, incelikle uygulandığında kurumsal başarı için temel anahtardır.”

Küçük, orta, büyük ölçekli pek çok firma müşteri deneyiminden, liderlik gelişimine, performans gelişiminden, çalışan sadakatine kadar pek çok farklı alanda yatırım yapmaktadırlar. Qatar Airways ($153B), Johnson & Johnson ($296B), Microsoft ($438B), Google ($515B), Facebook ($323B) gibi şirketler örnek olarak karşımıza çıkmaktadırlar.

Duygusal Zeka iş yaşamında Six Seconds’ın uzmanlığı ve bilimsel altyapısı ile geliştirilen değerlendirme araçları ile sonuç üretilmesine katkı sağlamaktadır. Bu değerlendirme araçlarında gelişim için ön planda tutulan 8 adet duygusal zeka yetkinliğinden** bahsedilmektedir. Bu yetkinliklerdeki artış, bireylerin Etkinlik, İlişki, Yaşam kalitesi ve Refah alanlarını %50-%60 oranında olumlu yönde geliştirmektedir.

**Duyguları okumayı kelime geliştirmek, kalıplarını fark etmek, sonuçları düşünmeyi uygulamak, duygulara yön vermek, içsel motivasyonuna bağlanmak, iyimserliği deneyimlemek, empati geliştirmek, asil hedeflere yönelmek.

2006 yılında  Uluslararası Petrol Kurumunda yapılan bir araştırma gösteriyor ki; en önemli 10 performans belirleyicisinden 7’si (kazanım, işbirliği, empati, esneklik, etki, uluslararası, motivasyon, organizasyonel farkındalık, ekip çalışması) duygusal zeka ilintilidir. Araştırma kapsamında uygulanan ankette bu 7 özellik 44% oranında katılımcılar tarafından tekrar edilirken, diğer 3 özellik (analitik düşünce, kavramsal düşünce, bilgi arayışı) yalnızca 19% oranında bulgulanmıştır.

Hayatın Ritmi olarak biz, dünyanın ilk ve en büyük duygusal zeka kuruluşu olan Six Seconds’ın tercih edilen iş ortağıyız. Hem Türkiye’nin dört bir yanında hem de Yunanistan, Bulgaristan, İsveç, İsviçre, Azerbaycan, Rusya gibi ülkelerde duygusal zeka eğitimleri, seminerleri, çalıştayları, koçluk ve danışmanlıkları ile hizmet veriyoruz. Amacımız insan kaynağını, operasyonlarını ve sistemlerini güçlendirmek için bireylerin duygusal zeka becerilerini artırarak şirketlerde olumlu ve sürdürülebilir bir değişim yaratırken, elimizdeki ölçülebilir, bilimsel global araçlar ve modellerle şirketlerin performanslarını ve her seviyeden çalışanların da yaşamlarını iyileştirmektir.

Six Seconds duygusal zeka yetkinlikleri ve metodolojisi ile yapılan programlarda müşterilerimizin aktardığı yorumlardan bazıları:

“Duygusal zeka eğitimi bizlere duygusal sürecin günlük/profesyonel yaşamımızı etkileyebileceği konusunda değerli iç görüler kazandırdı. Duygularımız konusunda farkında olmak hayatımızı daha iyiye doğru değiştirebileceğimiz anlamına geliyor. Bu eğitim stres ve duyguların gerçekliğe zarar verebildiği dünyasında bir zorunluluk olması gerektiğine inanıyorum. Farkında olmamız gereken çok önemli bir konu.”
Diliana Vodenicharova – Kilit Müşteriler Müdürü – P&G Bulgaristan

“Eğitimin planlamasından itibaren içeriğin, ihtiyaçlarımız ile örtüşmesi konusunda iş birliği yapan ve çözüm odaklı yaklaşımı için Erdem Bey’e çok teşekkür ederiz. Six Seconds duygusal zeka eğitim içeriği, aktiviteleri, SEI envanteri, görseller çok güzeldi. Katılımcılarda önemli farkındalıklar oluşturdu.”
İrfan Kale – Eğitim ve Gelişim Müdürü – Ali Raif İlaç San.

“Duygusal zeka liderlik programında kavramların çok anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Ekip olarak duygusal zeka’ya odaklanmaktan çok faydalandık. Örnekler çok yerindeydi. Daha sonraki buluşmalarımızı heyecanla bekliyorum.”
Renan Özyerli Türkiye Bölgesi (TR, UA, CIS) AVP Genel Müdür – MSD İlaç

“Gerçekleştirdiğimiz duygusal zeka liderlik eğitimi oldukça etkileyici idi.  Özellikle eğitimden önceki bir saatlik koçluk çalışması benim için çok faydalı oldu.  Verileni örnekler gerçek hayattandı. Bizlerde hayatlarımızda uygulayacağımız önemli dersler çıkardık.”
Gizem Serter İnsan Kaynakları Yöneticisi – P&G

“Enerjinin yüksek olduğu ve yeni iç görüler elde ettiğimiz harika bir gündü. Kişisel olarak benim ve ekibimin gelişimine yönelik iyi bir eğitim oldu. Günün akışı çok iyi tasarlanmıştı. Eğitmen bir takım olarak bizlerle çok iyi iş birliği yaptı. Pratik örnekleri bizden biri gibi iyi bir şekilde paylaştı. Her bir katılımcıyı konuya dahil etti. Çok teşekkürler.”
Dan Gustafsson – Ülke Müdürü – IKEA Türkiye

“Karşılaştığımız en büyük zorluklardan biri, azalan kaynaklarla yüzleştiğimiz bu dönemde çalışan bağlılığını artırabilmekti. SEI, duygusal zeka meselelerini tanımlayabilmemiz için etkili bir araç oldu. Duygusal zekanın gelişimi için “gerçek hayatta” uygulayabileceğimiz eylem planları sunarak çalışanların isteğe bağlı olarak sergiledikleri çabanın artmasını sağladı. Bu ölçümlenmesi zor bir alan olsa da SEI güvenilir ve iç görü sunan bir araçtı. Süreçte ekibin sağladığı destek, öğrenme ve sürekli araştırma için minnettarız.”
Bob Brooks  FedEx’te İK Danışmanı

“Bu eğitim bana yavaşlamam ve kendi duygusal kalıplarıma dikkatimi verebilmem için bir şans tanıdı. Bu bir lider, ebeveyn ve arkadaş olarak bana uzun vadede yardımcı olacak.”
Lee Hays Americredit’te İkinci Başkan Yardımcısı

“Birçok duygusal zeka sertifikasyon programını değerlendirdim – Yalnızca bu program, takip edilecek bir metin yerine benim kullanabileceğim ve uyum sağlayabileceğim bir süreci vaat ediyor. Bana vaat ettiğinden çok daha fazlasını verdi. Program, gelişim için sizi zorluyor ve hem kararlılık hem de kaynak sağlıyor.”
Jodie Minor, Eğitim Direktörü, Deluxe

*Kaynakça: EQ Business Case 2016 – Joshua Freedman, Paul Stillman – Six Seconds

10122019025843709 duygusal zeka is basari kombinasyonu c

Duygusal Zeka (EQ) ve İş : Başarılı Kombinasyon

27012020113205178 sanayi devrimi cvr

Dördüncü Sanayi Devriminde Duygusal Zeka ile Öne Çıkmak