ÇALIŞAN BAĞLILIĞI YARATMA EĞİTİMİ HAKKINDA

Lider, iş ortamında çalışanların tatmin sağlayan performansı üretebilmeleri için örnek ve destek olur. Tatmin sağlayan performans için hem olduğu yerde mutlu hem de performansı yüksek çalışanlar gerekir. Her ikisinin de olduğu ortamlarda, çalışanlar kendilerini o iş ortamına ‘bağlı’ hissederler. Enerjik, özverili ve yaratıcı bir aidiyet kültürü yaratılmaya başlanır.

Gerçek bir bağlılık, çalışanın işverenle ve işin kendisiyle olan ilişkisine dayanır. Ve tanımı gereği, bağlılık içeriden gelen bir eylemdir. Bugünün liderlerinin etkili olmak için, insanlarla kişisel bir düzlemde bağ kurmaları ve çalışanlarını neyin motive ettiğini anlamaları gerekir. Bu “bağlantı”, yüksek bir duygusal zeka seviyesini ve özellikle de empatiyi gerektirir: yani başkalarının duygularını hissedebilmeyi ve onlarla duygusal bir düzlemde iletişim kurabilmeyi.

Şirketinizdeki çalışan bağlılığını artırmak için derinlikli Çalışan Bağlılığı Yaratma eğitimini mutlaka deneyimleyin.

Çalışan Bağlılığı Yaratma Eğitimi Sonrası Kazanımlar:

  • Diğer kişileri destekleyecek ve olumlu etkileyecek şekilde liderlik etmeyi öğrenmek
  • Bir lider olarak iş ortamında çalışanların tatmin sağlayan performansı üretebilmeleri için örnek ve destek olmanın önemini içselleştirmek
  • Enerjik, özverili ve yaratıcı bir aidiyet kültürü oluşturmayı öğrenmek
  • Tatmin sağlayan performans için çalışanları mutlu ve performansı yüksek kılabilmenin önemini içselleştirmek
  • Büyük resim ve liderlikle ilgili 6 soruyu yanıtlayarak çalışan bağlılığını artırmak

Çalışan Bağlılığı Yaratma Eğitiminde Uygulanan Yöntemler: Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.

Amaç:

Müşterilerin hizmet mükemmelliği beklentilerinin artığı ve hizmetin başarısında piyasaya hızla ulaşmanın çok önemli olduğu bir iklimde, çalışanların bağlılığını yaratmak için gereken yetkinlikleri kazanmak.

Süre:

1 GÜN

Kimler Alabilir:

Liderler, yöneticiler, ekip yönetenler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.