ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYILICIK

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık hiç bu kadar önemli olmamıştı ve şimdi bunu bir rekabet avantajı haline getirmenin zamanı geldi. Liderliklerinde ve işgücünde isteyerek çeşitlilik arayan kuruluşlar, çalışanlarından, müşterilerinden ve ortaklarından daha fazla güven ve bağlılık kazanır; ayrıca olumlu bir itibara, daha yüksek düzeyde iş birliğine ve rekabetçi bir işe alma avantajına sahip olmanın keyfini çıkarırlar. Kuruluşlar, günümüzün çeşitlilik gösteren küresel ortamında başarılı olmak için, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık hakkında farkındalığı artıran öğrenme ve geliştirme deneyimleriyle beraber, işgücünün ve liderlik ekibinin üyelerinin bunu gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları araçları ve becerileri de karşılamalıdırlar. Bu, tüm ekip üyelerinin söylem/ifade ve politikalarının güçlü savunucuları olmalarını ve bu politikalara eylemleriyle destek vermelerini sağlar.

Çoğu insan çeşitliliğin temel anlamını anlarken, işyeri bağlamında ne anlama geldiğini ve nasıl düşünmek ve hareket etmek gerektiğini bilmiyorlar. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Temelleri eğitimi, ekip üyelerini ve liderlerini Çeşitlilik ve Kapsayıcılık konusunda aynı kümeye koyan, insanları bu önemli konu hakkında konuşmaya teşvik eden, onlara fark yaratma isteği için ilham veren, güçlü, yansıtıcı bir öğrenme deneyimidir. Katılımcılar, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık önündeki engelleri nasıl aşacaklarını, farklılıklar ve benzerliklerden nasıl yararlanacaklarını ve başkalarına saygılı davranmayı öğrenirler. Bu eğitim, aşağıdaki hususlar açısından, eğitim almak isteyen kuruluşlar için idealdir:

 • Organizasyonun tüm seviyelerine sunulabilen kapsamlı program (hem ekip üyelerine hem de liderlere)
 • İlgili ve güncel uyumluluk/uyum sağlama eğitimi çözümü
 • Yeni çalışan oryantasyonu için kaynak
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılığı ele almak için basit ilk adım

KAZANIMLAR:

 • Temel ve güncel çeşitlilik terminolojisi ve kavramları hakkındaki anlayışlarını ve farkındalıklarını artırmak.
 • Çeşitliliği benimsemenin kişisel faydalarını ve eşitlik ve katılımın kurumsal kültüre, katılıma ve sonuçlara nasıl fayda sağladığını keşfetmek.
 • Bilinçli ve bilinçsiz önyargıları ve önyargının kişisel ve profesyonel etkileşimler üzerindeki etkisini belirlemeyi öğrenmek.
 • İnsanların birbirlerini gücendirebilecekleri/rencide edebilecekleri(offend) yaygın yöntemler hakkında bilgi edinmek ve kendilerine saygı duyulduğunu ve katkılarına değer verildiğini hissetmelerine yardımcı olacak beceriler hakkında bilgi edinmek.
 • Kişiler arası farklılıkları yönetmek için sıklıkla kullanılan stratejileri keşfetmek.
 • Kişisel, sosyal ve iş ortamlarında var olan ayrımcılık türlerini keşfetmek
 • Kişisel bakış açılarını genişletmek ve öz farkındalığı artırmak.
 • Kuruluşun çeşitlilik ve eşitlik hedeflerinin nasıl destekleneceğini ve kapsayıcı bir çalışma ortamına nasıl katkıda bulunulacağını belirlemek.

 

YÖNTEM:

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Temelleri her seviyedeki profesyoneller ve liderler için uygundur ve işletmeler, okullar ve diğer organizasyon türlerindeki insanlar için uygulanabilirdir. CMOE’nin Çeşitlilik, Eşitlik ve Katılım Temelleri programını son derece etkili kılan şey, aşağıdaki unsurlar etrafında oluşturulmuş olmasıdır:

 • Çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ile ilgili en güncel düşünce ve terminoloji
 • Gerçek örnekler ve vaka çalışmaları
 • Kendi üzerine düşünmek öz yansıtma için fırsatlar
 • İçerik ve Pratik beceriler
 • Araçlar ve rehberler
 • Simülasyonlar ve alıştırmalar
 • Aktarma ve sürdürülebilirlik için devam edecek kaynaklar

Öğrenme deneyiminin hedef kitlenin özel ihtiyaçlarına ve kuruluştaki çeşitlilik, eşitlik ve katılım önceliklerine göre uyarlanmasını sağlamak için özelleştirme hizmetleri de sunulmaktadır.

Bu eğitim ile birlikte katılımcılara aşağıdaki destekleyici materyaller sağlanır.

 • Ön Çalışma Makalesi ve Hazırlık Materyali
 • Kapsamlı/Ayrıntılı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Uygulama Rehberi ve diğer araçlar
 • Simülasyon ve alıştırma materyali
 • Sürdürülebilirlik için otomatik hatırlatmalar ve ek kaynaklar.
aerial view business team e1633942599316

Amaç:

Çalışanlarından, müşterilerinden ve ortaklarından daha fazla güven ve bağlılık kazanmak için temel bir adım olan Çeşitlilik, ve Kapsayıcılığı öğrenerek organizasyondaki yıkıcı engelleri ortadan kaldırmak.

Süre:

1 GÜN

Kimler Alabilir:

Tüm çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.