Güven İnşa Etme

Motivasyon, takım çalışması, değişim ve yürütme gibi bir işyeri için yaşamsal verileri %62 etkileyen en önemli unsur GÜVEN. Katılımcıların bitmesini istemedikleri bu eğitime siz de katılın.

Bir organizasyonda bağlılığı, verimliliği ve uyumu öngören en büyük faktörlerden bir tanesi GÜVENdir.

Güven İnşa Etme eğitimimizde, güven kavramı duygu, düşünce ve davranış üçgeninde incelenir. Bilimsel araştırmalara dayalı bulguları değerlendirerek güvenin performansla nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu ortaya konur ve güveni inşa edecek kritik unsurlar ele alınır. Güveni besleyen ve baltalayan duygu-düşünce-davranış biçimleri tanımlanır ve uygulanabilir, somut adımlarla güvenin yapı taşları üzerinde çalışılır.

Kazanımlar

  • Güven, kavramını, dinamiklerini ve biyolojik yapısını kavramak.
  • Güven duygusunu ve onu oluşturan davranışları deneyimlemek.
  • Güven ile iş yaşamındaki kritik bilimsel veriler arasındaki ilişkiyi öğrenmek.
  • Özgün süreçler ile kendinizin ve çevrenizin güven konusunda ki durumunu fark etmek.
  • Güven inşa etmek için gerekli davranışları öğrenmek ve deneyimlemek.
  • Ekip üyelerinin birbirlerine olan güvenlerinin verimlilik ve performansa katkısını içselleştirmek.

 Yöntem

Güven envanteri, görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, bilimsel makale paylaşımı.

  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
  • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
22112019115753662 trust

Amaç

Etkin, güçlü ilişkileri olan çalışanlarla yüksek performans ve iş birliği oluşturmak için güven inşa etmek.

Süre

Sınıf içi: 1 Gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Tüm çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.