Duygularını Yönet

Duygular, birer mesajdır. Duygusal zeka ise bu mesajları doğru bir şekilde çözümlemek ve amaçlarımız doğrultusunda yapıcı bir yolla yönlendirmek anlamına gelir. Duygularımızı fark edip doğru bir şekilde yönettiğimizde daha etkin kararlar alabilir, bilinçli ve amaçlı hareket edebiliriz.

Duygularını Yönet eğitimimize katılarak Six Seconds’ın bilimsel ve etkili Duygusal Zeka modeliyle tanışacak, duygusal zekanın başarı faktörleriyle olan yakın ilişkisini keşfedecek ve duygularla akıllı olmak için atabileceğiniz somut ve uygulanabilir adımları keşfedeceksiniz.

KAZANIMLAR:

Duygusal zekanın ne olduğunu ve ne olmadığını Six Seconds duygusal zeka modeli üzerinden öğrenmek.

  • Duygusal zekanın önemini %55 – 60 oranında etkilediği başarı faktörleri üzerinden öğrenmek.
  • Six Seconds duygusal zeka modelindeki 3 yetkinliği derinlenmesine öğrenmek ve deneyimlemek.
  • Daha verimli, üretken ve mutlu bir yaşam için duygularımızı yönetmeyi içselleştirmek.
  • Duygusal zeka yetkinliklerini yaşamda kullanacakları şekilde edinmelerini sağlamak.
  • Daha verimli, üretken ve mutlu bir yaşam için kişisel farkındalık ve bilinçli seçimlerle olumlu değişimi duygusal zeka ile nasıl başlatacağımızı öğrenmek.

YÖNTEM:

Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.

Duygularını Yönet

AMAÇ:

Kolay ve zor durumlarda duyguları anlamak ve doğru şekilde yorumlamak. Duyguları istediğimiz sonuçlara yönelik olarak stratejik kaynak olarak kullanmak.

SÜRE:

1 Gün

KİMLER ALABİLİR:

Tüm Çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.