Bilişsel ve Duygusal Empati Eğitimi

Bilişsel ve Duygusal Empati Eğitimi Niçin Gereklidir?

Günümüzde liderlik yetkinlikleri arasında en öne çıkan yetkinlik olan empatiyi dünyanın ilk ve en büyük Duygusal Zeka organizasyonun Türkiye partneri Hayatın Ritmi’nin sertifikalı eğitmenleriyle geliştirin.

Şirketlerin hem iyi hem de zorlu zamanlarda organizasyonlarını ileriye taşıyabilecek daha etkili yöneticileri ve liderleri işe almaları ve geliştirmeleri çok önemlidir. Bunun için geleneksel stratejilerin ötesine bakmayı ve başarı için en önemli becerileri geliştirmeyi gerektirir. Bu becerilerden biri, hayati bir liderlik yetkinliği olan empatidir.

Empati,diğerlerinin duygularını anlama ve bunlara uygun yanıt vermek anlamına gelir. Diğerleriyle bağlantı kurma yeteneği, hem kişisel hem de profesyonel olarak yaşamlarımız için kritik öneme sahiptir. İşyerinde empati göstermek – duygusal zeka ve liderlik etkinliğinin önemli bir parçası – aynı zamanda genel olarak insan etkileşimlerini geliştirir ve hem iş hem de ev ortamlarında daha etkili iletişime ve olumlu sonuçlara yol açar. Duygusal ve Bilişsel açıdan empati kavramını incelemeye, diğerlerinin ve kendi duygularını tanıma ve uygun olarak karşılık vermeye odaklandığımız bu eğitimde katılımcıların empati gelişimi ile iç görü, uyum ve iş birliği kapasitelerini geliştirmelerine böylece ortak amaca giderken diğerlerini anlayarak kalıcı, güvene dayalı ilişkiler oluşturarak performansı artırmalarına destek oluyoruz.

Bilişsel ve Duygusal Empati Eğitimi Kazanımları:

 • Duygusal iç görü kavramını anlamak. Sözlü ya da sözsüz olarak meydana gelenlerin farkında olmak.
 • Beyinlerimiz nasıl algılıyor, nasıl işliyor ve hareket etmek için nasıl motive oluyor? Bunu bilimsel bir raporla öğrenmek ve bu sayede diğer insanları anlayabilmek.
 • Empati ve empatik dinlemeyi deneyimlemek.
 • Önce kendinizin sonra karşınızdakinin duygularını tanımlayabilmek.
 • Empati yetkinliği ile beraber işbirliği, uyum, etkinliği olumlu yönde geliştirmek.
 • Mimik ve beden dilinin söylediklerini anlayabilmek.
 • Duyguları bastırmak ya da yok saymak yerine onlara yön verebilmeyi öğrenmek.

Bilişsel ve Duygusal Empati Eğitimi Yöntemi:

Six Seconds Beyin Özet Profili anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, rol alma, örnekleme, doğaçlama, eğitim sonrası makale paylaşımı.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
22112019105257174 empati

Amaç

Empati gelişimi ile iç görü, uyum ve işbirliği kapasitemizi geliştirerek sürdürülür performans artışı sağlamak.

Süre

Sınıf içi: 1 gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Tüm Çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.