Etkin İletişim 

Etkin İletişim Eğitimi Niçin Gereklidir?

Kendimizle ve diğerleri ile iletişim tarzımız yaşam kalitemizi belirler. Duygusal Zeka temelli bu eğitim kesinlikle fark yaratıyor.

Daha önceki Etkin İletişim Eğitimlerimize göz atmak için tıklayınız.

İşyerinde etkin iletişim, gereksiz sorunları ortadan kaldırabilir ve daha iyi performansı teşvik edebilir. İşyerinde etkin bir şekilde iletişim kurma yeteneği, genel üretkenliği artırabilir ve güçlü bir ekip oluşturabilir. Çalışanlar birbirleriyle istişare eder ve başkalarının görüşlerini dikkate alırsa, daha fazla iş birliği yapmak ve birlikte en iyi çözümü bulmakla ilgileneceklerdir.

Yöneticiler, iyi bir iletişim kurarak, çalışanlarının yeteneklerini ve becerilerini daha iyi anlayabilir, ardından göreve en uygun kişilere net talimatlar verebilir ve böylece projelerin genel etkinliği artabilir. İletişimimizi etkin kılmak için kendimizi ve beyin tarzımı tanıyarak diğerleri ile etkileşime geçmemiz performansımızı olumlu yönde etkiler. Performansımızı, refahımızı ve verimi artırmak, ilişkilerimizi güçlendirmek için Duygusal zeka temelli etkin iletişim eğitimini mutlaka deneyimleyin.

Etkin İletişim Eğitimi Kazanımları:

  • İletişimdeki engelleyicileri ve destekçileri tanımak, tanımlamak ve bireysel farkındalık kazanmak
  • Kendimiz ve çevremiz ile olan iletişim kalitemizi arttırmak için Beyin Özet Profili yardımıyla beynimizin neye odaklandığını, kararlarını nasıl aldığını ve ne ile motive olduğunu tanımlayabilmek.
  • İletişimde etkin dinlemenin rolünü anlamak, deneyimlemek ve fark etmek.
  • Duygu-Düşünce-Davranış şifresini çözerek iletişimimizde bireysel farkındalık kazanmak.
  • Bilişsel Esnekliğin ne olduğunu, iletişimimiz üzerindeki etkilerini ve önemini öğrenmek.
  • Müşteri, tedarikçi ve birlikte çalıştığımız ekip arkadaşlarımızı Beyin Tarzları üzerinden tanıyarak olumlu iş sonuçları üretmeye olan etkisini deneyimlemek ve fark etmek

Etkin İletişim Eğitimi Yöntemi:

Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.

Envanter: Six Seconds Beyin Özet Profili .

  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
  • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
22112019104246211 iletisim

Amaç

İletişim yetkinliğini geliştirerek performans ve iş birliği artışı sağlamak.

Süre

Sınıf içi: 1 gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Herkes

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.