Duygu ve düşünceyi en iyi sonuçlar üretmek adına iletişimde olduğumuz kişiyi önemseyerek aktarmak başarı için kritik önemdedir. Duygusal Zeka bunun için kilit taşıdır.

Kazanımlar

 • Geri bildirimin kendiniz, kurumunuz ve çalışanlarınız için önemini anlamak.
 • Suçlama dili yerine yapıcı bir bilgilendirme dili kullanmak.
 • Karşı tarafa ayna tutmayı anlamak.
 • Duygu, düşünce, davranış üçlemesini net olarak tanımlamak. Birbirleri ile etkileşimlerini fark etmek.
 • Bu farkındalığın geri bildirim sürecine etkilerini incelemek.
 • Geri bildirim sürecinde kendini duygu, düşünce ve davranışlarınızı hedeflediğiniz sonuçlar için yönlendirmenin önemini kavramak ve deneyimlemek.
 • Geri bildirim alanın duygu ve düşüncelerini daha net anlamak ve bunları yönetebilmek.
 • Açık ve net örnekleri kullanmak, gözlemleri nesnel gerekçelerle sunmak ve zamanlamayı doğru kullanmak, sonuçları düşünmeyi uygulamak.

Yöntem

Six Seconds Modeli, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, rol alma, doğaçlama.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
Vufd+s5EUAAAAASUVORK5CYII=

Amaç

Duygusal Zeka temelli geri bildirim verme ve alma tekniklerini öğrenerek iş hayatında iletişim etkinliğini güçlendirmek.

Süre

Sınıf içi: 1 gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Yönetici adayları, Yöneticiler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.