Duygu ve düşünceyi en iyi sonuçlar üretmek adına iletişimde olduğumuz kişiyi önemseyerek aktarmak başarı için kritik önemdedir. Duygusal Zeka bunun için kilit taşıdır.

Kazanımlar

 • Geri bildirimin kendiniz, kurumunuz ve çalışanlarınız için önemini anlamak.
 • Suçlama dili yerine yapıcı bir bilgilendirme dili kullanmak.
 • Karşı tarafa ayna tutmayı anlamak.
 • Duygu, düşünce, davranış üçlemesini net olarak tanımlamak. Birbirleri ile etkileşimlerini fark etmek.
 • Bu farkındalığın geri bildirim sürecine etkilerini incelemek.
 • Geri bildirim sürecinde kendini duygu, düşünce ve davranışlarınızı hedeflediğiniz sonuçlar için yönlendirmenin önemini kavramak ve deneyimlemek.
 • Geri bildirim alanın duygu ve düşüncelerini daha net anlamak ve bunları yönetebilmek.
 • Açık ve net örnekleri kullanmak, gözlemleri nesnel gerekçelerle sunmak ve zamanlamayı doğru kullanmak, sonuçları düşünmeyi uygulamak.

Yöntem

Six Seconds Modeli, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, rol alma, doğaçlama.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
22112019105908493 feedback skills

Amaç

Duygusal Zeka temelli geri bildirim verme ve alma tekniklerini öğrenerek iş hayatında iletişim etkinliğini güçlendirmek.

Süre

Sınıf içi: 1 gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Yönetici adayları, Yöneticiler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.