İkna becerilerini öğrenerek hızınıza hız katmak, iş ve ilişki verimliliğinizi artırmak istemez misiniz?

Kazanımlar:

 • İkna ve iknanın hayatımızdaki yerini anlamak
 • Yeni bir fikri kabul ettirmenin yöntemlerini öğrenmek.
 • Farklı beyin yapıları için doğru ikna yöntemlerini seçip uygulamak.
 • İknanın psikolojisini ve sürece etkisini anlamak.
 • Bireyler arası iletişimde ikna tekniklerini kullanmak.
 • Algı yönetimini geliştirmenin yollarını öğrenmek.
 • Beden dili ve mikro ifadelerin kullanımını deneyimlemek.

Yöntem:

Anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, rol alma, örnekleme, doğaçlama.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.

 

9k=

Amaç

Bir fikrin, ürünün karşı tarafa en etkin sonuçlar sağlayacak şekilde insani dinamikler gözetilerek aktarılma sürecini yönetmek.

Süre

Sınıf içi: 1 gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Tüm çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.