İkna becerilerini öğrenerek hızınıza hız katmak, iş ve ilişki verimliliğinizi artırmak istemez misiniz?

Kazanımlar:

 • İkna ve iknanın hayatımızdaki yerini anlamak
 • Yeni bir fikri kabul ettirmenin yöntemlerini öğrenmek.
 • Farklı beyin yapıları için doğru ikna yöntemlerini seçip uygulamak.
 • İknanın psikolojisini ve sürece etkisini anlamak.
 • Bireyler arası iletişimde ikna tekniklerini kullanmak.
 • Algı yönetimini geliştirmenin yollarını öğrenmek.
 • Beden dili ve mikro ifadelerin kullanımını deneyimlemek.

Yöntem:

Anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, rol alma, örnekleme, doğaçlama.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.

 

26012020125110829 ikna becerileri

Amaç

Bir fikrin, ürünün karşı tarafa en etkin sonuçlar sağlayacak şekilde insani dinamikler gözetilerek aktarılma sürecini yönetmek.

Süre

Sınıf içi: 1 gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Tüm çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.