Yöneticiler için Koçluk İpuçları

Yöneticiler için Koçluk İpuçları Neden Gereklidir?

Bir organizasyonun uzun vadede başarılı bir şekilde büyüme ve rekabet etme becerisi, yöneticilerin ekip üyelerine koçluk yapma yetenekleri ile doğru orantılıdır. Bu koçluk becerileri ise ekip üyelerinin gelişmiş performanslarını ortaya koymalarını sağlamada ve onları hedeflere ulaşma sürecine dahil edebilmelerinde öne çıkmaktadır.

Koçluk yoluyla ekip üyeleri üzerinde etkili olabilen yöneticiler, organizasyonun hedeflerine bağlılık oluşturabilir, ekip üyelerini işe ortak olarak katılmaya davet edebilir, rekabet avantajının korunmasına yardımcı olabilir ve organizasyonu uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde dönüştürebilirler.

Eğitim, yöneticilerin ekip üyesi performansını iyileştirmek, büyümeyi ve gelişmeyi desteklemek ve katılımı artırmak da dahil olmak üzere tüm koçluk durumlarına uygulayabilecekleri pratik bir süreç olan “Koçluk İpuçları2™” Modeline dayanmaktadır. “Koçluk İpuçları2™” Modeli, kapsamlı ve sürekli araştırmalarla desteklenen, her seviyedeki liderler/yöneticiler için anlaşılması ve uygulanması kolay bir iletişim yol haritasıdır.

Yöneticiler için Koçluk İpuçları Kazanımları:

 • Koçluk İpuçları²™ Modelini ve becerilerini her tip koçluk görüşmesine uygulamak.
 • Ortalama performans gösterenlere iyileştirme fırsatları konusunda koçluk yaparak daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlamak.
 • Günlük konuşmalarda olduğu kadar resmi görüşmelerde de koçluk yaklaşımını kullanarak etkinliği artırmak.
 • Performans sorunlarının üzerine özgüvenle gidebilmek ve performans beklentileri için sorumluluğu artırmak.
 • Farklılıkları ortadan kaldırmak, zorlukların üstesinden gelmek ve savunmacılığı en aza indirgemek.
 • Başkalarının tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olarak yeteneklerini geliştirmek.
 • Hedef belirleme ve eylem planları oluşturmada başkalarıyla iş birliği yapmak ve onlara rehberlik etmek.
 • Olumlu ve destekleyici ilişkilerle bir koçluk kültürü oluşturmak.

Yöneticiler için Koçluk İpuçları Yöntemi:

 • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.
 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini baskılı olarak katılımcılarımıza veriyoruz.
 • Online olarak sunduğumuzda ise kuruma özel şifreli klasör ile dijital olarak katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.

Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlanabilir ve operasyon süreçlerinize göre kurgulanabilir.

Yöneticiler için Koçluk İpuçları Eğitimi Destekleyici Materyalleri:

Bu eğitim ile katılımcılara aşağıdaki destekleyici materyaller sağlanır.

 • Ön Okuma Makaleleri
 • Koçluk İpuçları²Değerlendirmesi
 • Kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Koçluk İpuçları²Modeli
 • Vaka çalışmaları
 • Koçluk Planlama Rehberi ve dijital versiyona erişim
 • Sürdürülebilirlik için Otomatik Hatırlatmalar ve Ek Kaynaklar.

Bu eğitim öncesinde ya da sonrasında katılımcılara Koçluk İpuçları²™ envanteri uygulanır. Katılımcıların değerlendiricileri tarafından 360 derecede değerlendirildikleri bu envanter sonrasında oluşan rapor katılımcıya farkındalık ve gelişim alanları üzerinde bir netlik sağlar.

Açık Sınıf Tarih : 30 Mart Çarşamba – 31 Mart Perşembe 2022

Saat : 09.00 – 16:30

Yer : Mercure Otel Altunizade Üsküdar İstanbul (Covid_19 güvenli turizm belgesi mevcuttur.)

Detaylı bilgileri CMOE VP’si Chris Stowell ile 24 Şubat 2022 Perşembe Linkedin ve youtube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın kaydından izleyebilirsiniz.

Eğitim Hakkında Neler Söylediler?

CMOE’nin Koçluk Becerileri eğitim programını yalın üretim ilkelerine uygun olarak uyguladıktan sonra altı yıl boyunca verimlilikte% 16’lık bir artış yaşadık.”

Dave Pfeifle ; Eski CEO, Hidrolik ve Elektronik Sistemler Küresel Üretici ve Satıcısı

“Seçim sürecimize başladığımızda, bazı programların sadece belirli yönlere veya koçluğun nişlerine odaklandığını, bazılarının ise temel becerilerden ve gerekli kavramlardan yoksun olduğunu gördük. CMOE’nin Koçluk Becerilerini bizim için en iyi yaklaşım olarak gördük ve koçlukla birden fazla açı ve hedefi ele aldığını ve araştırmalarla desteklendiğini gördük. Daha spesifik olarak, aşağıdaki konular için kullanıldığını görebiliriz:

 • Performans sorunlarının veya sorunların ele alınması,
 • Çalışanların günlük gelişimi ve katılımı,
 • Zaten yüksek performans gösterenlerin daha da geliştirilmesi,
 • Çalışan katılımının artırılması,
 • Mentorluk tartışmalarının yanı sıra performans planları ve incelemeler

Julia M.; Yetenek ve Organizasyon Geliştirme Direktörü- Medya ve Eğlence Şirketi

Hiç beklemediğim bir yerde başarı yaşadım. Zor bir çalışanla uğraşıyordum, ancak Koçluk İpuçları modelini izleyerek ve adımları gerçekten vurgulayarak, belirgin değişiklikler gördüm. Birkaç haftadır bu kişinin tutum ve eylemlerinde tam bir dönüş oldu! Bunu gerçekten seviyorum… Program ve destek için teşekkürler.”

Bob A.; Tedarik Zinciri Yöneticisi – Global Food Corporation

Kocluk Ipuclari e1643745328991

Amaç

Başarısı kanıtlanmış Koçluk İpuçları²™ modeli ile iyileştirmeyi, geliştirmeyi, motivasyonu ve değişimi kolaylaştırarak ekip üyelerinin performansını en üst düzeye çıkarmak.

Süre
2 Gün

Kimler Alabilir

Liderler, yöneticiler. yönetici adayları

Katılımcı Sayısı 

Maksimum 18 kişi

Bilgi almak istiyorum.

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.