KAZANIMLAR

  • Duygusal zekanın ne olduğunu ve ne olmadığını Six Seconds duygusal zeka modeli ile öğrenmek. 
  • Duygusal zekanın etkinlik, ilişkiler, yaşam kalitesi ve refah gibi başarı faktörleri ile ilişkisini öğrenmek ve bunların geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik EQ koçluk yaklaşımını deneyimlemek.
  • Six Seconds duygusal zeka modelindeki 3 ana alanı (Kendini Tanı, Kendini Seç ve Kendini Ver) ve 8 yetkinliği öğrenmek ve deneyimlemek.
  • Koçluk sürecinde duygusal zeka yetkinliklerinden yararlanmayı öğrenmek ve deneyimlemek.
  • Koçluk süreçlerini zenginleştirmek için pratik ve verimli araçlar tanımak ve kullanmayı öğrenmek.
  • Dünyanın ilk ve en büyük duygusal zeka organizasyonu Six Seconds tarafından geliştirilen yalın, uygulanabilir ve dönüştürücü model, araç ve yöntemleri koçluk sırasında kullanarak koçluk süreçlerini etkinleştirmek ve zenginleştirmek.

YÖNTEM: Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.

Z

Amaç

Koçların, koçluk süreçlerine ekleyebilecekleri duygusal zeka model ve araçlarını öğrenmek ve deneyimlemek.

Süre
1 Gün

Kimler Alabilir

Koçlar, İç Koçlar

Bilgi almak istiyorum.

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.