Çatışma Yönetimi Eğitimi Niçin Gereklidir?

İşyerinde iş arkadaşları, liderler ve çalışanlar arasında, ekiplerde ve etkileşim halinde olan kişilerin herhangi bir kombinasyonu arasında çatışma ve farklılıklar ortaya çıkabilir ve bu çatışmalar, aşağıdakiler dahil çeşitli sorun ve koşullar sebebiyle olabilir:

 • Farklı bakış açıları
 • Farklı üsluplar
 • İletişim eksikliği
 • Doğru olmayan varsayımlar

Hızla değişen iş ortamları, teknolojiler, ekonomik koşullar ve değişen işgücü demografisi, kuruluşların karşı karşıya kaldığı ve çatışmalara veya rahatsız edici durumlara yol açabilecek zorluklardan sadece birkaçıdır. İyi yönetildiğinde farklılıklar farklı fikirlerin ifade edilmelerini sağlar, ortaklaşa güçlü bir enerji yaratır ve birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Çatışma ve İşbirliğini Yönetme Eğitimi’nde katılımcılar, işlerini yaparken ve birey ve gruplarla etkileşime girerken ortaya çıkan çatışma ve farklılıkları daha etkin bir şekilde yönetmeyi öğrenirler.

Çatışma Yönetimi Eğitimi Sonrası Kazanımlar:

 • Çatışmanın nedenlerini ve nasıl geliştiğini(evrim geçirmek) fark etmek.
 • Çatışmaları ve farklılıkları yönetmek için kullanılabilecek temel(öncelik) yaklaşımları belirlemek.
 • Çatışmalar, anlaşmazlıklar ve diğer zorlu durumlar sırasında açık iletişimi kolaylaştırmak.
 • Çatışma ve zor durumları ekibe ve organizasyona fayda sağlayacak şekilde yönetmek.
 • Kendi sahip oldukları doğal işbirliği stillerini ve becerilerini bütün yönleriyle kullanmak.
 • Zorluklara ve sorunlara işbirlikçi çözümler bulma yeteneğini engelleyen temel faktörleri belirleyebilmek.
 • Başkalarına, farklılıkları olumlu ve yapıcı bir şekilde ele almak için ilgi, coşku ve heyecan aşılamak.
 • İşbirliğine açık/işbirlikçi bir zihniyet geliştirerek güvenilirliklerini korumak ve daha yüksek düzeyde güven oluşturmak.

Çatışma Yönetimi Eğitim Yöntemi:

Çatışma ve İşbirliğini Yönetme Eğitimi benzersizdir çünkü katılımcılara çatışma veya farklılıkların ne zaman çözülmesi gerektiğini anlamaları için pratik/uygulanabilir/kullanışlı bir süreç sunar ve katılımcılara çatışma durumlarını ve farklılıkları iş birliği fırsatlarına dönüştürmek için ihtiyaç duydukları araçları verir. Bu ilgi çekici öğrenme deneyimi, katılımcıları eğitime dahil eden ve onların ele alınması gereken çatışmaları görmeleri ve organizasyonel zorlukların çözümleri konusunda  başkalarıyla işbirliği yapmaları için ihtiyaç duydukları beceri, araç ve teknikleri bütünleştiren birden fazla öğrenme stratejisi içerir.

 • Deneyimsel Alıştırmalar ve Simülasyonlar
 • Moderatör eşliğinde küçük ve büyük grup tartışmaları (canlı ve canlı-sanal oturumlarda)
 • Öz değerlendirme Fırsatları
 • Vaka çalışmaları
 • Uygulama ve Sürdürülebilirlik için Araçlar ve Kılavuzlar

Bu eğitim ile birlikte katılımcılara aşağıdaki destekleyici materyaller sağlanır.

 • Ön Çalışma Makalesi ve Materyali
 • Ayrıntılı/Kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Ciltsiz Kitap – “Evet’e Ulaşmak” Roger Fisher ve William Ury
 • İşbirliği Planlama Rehberi ve dijital versiyona erişim.
 • Çatışma Stilleri Değerlendirmesi
 • Simülasyon Materyali
 • Sürdürülebilirlik için otomatik hatırlatmalar ve ek kaynaklar.
Catisma ve Is birligi e1633893816704

Amaç:

Lider olarak, üretken iş ilişkileri kurmak ve daha iyi çalışma ortamları yaratmak için pratik beceriler geliştirmek ve temel kavramları öğrenmek.

Süre:

1 GÜN

Kimler Alabilir:

Liderler, yöneticiler, takım liderleri, kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.