Liderler ve aynı şekilde bireysel olarak katkıda bulunanlar, kariyerlerinde hassas, tartışmalı veya zorlu bir konu hakkında cesur bir konuşma yapmanın gerekli olduğu birçok durumla karşılaşacaktır. Bu tip durumlar çeşitli şekil ve boyutlarda ortaya çıkarlar ve

 • Tipik olarak farklı amaçlara, görüşlere, duygulara ve ilgi alanlarına sahip insanları içerirler.
 • Liderden ekip üyelerine, eş sorumluluk düzeyinde bireylerin, bir lider veya sermaye ortağının ve diğer işyeri etkileşimlerinin dahil olduğu çeşitli iş ilişkilerinin içinde ortaya çıkarlar.

Cesur sohbetlere katılabilmek, ilgili kişilerin, ekibin ve hatta bir bütün olarak organizasyonun sonuç ve performansları üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir.

İnsanlar etkisiz iletişim kurduklarında, zorlu durumları tam olarak belirleyemediklerinde veya önemli konulardaki konuşmalardan tamamıyla kaçındıklarında, bu durum, ilişkilerde memnuniyetsizliğe yol açabilir ve bireysel veya ekip performansını ve sonuçlarını, bununla birlikte ekip ve organizasyon kültürünü olumsuz bir biçimde etkileyebilir. Kritik bir durumdan veya önemli bir tartışmadan kaçınmanın veya tartışmayı yanlış ele almanın neden olduğu zararları en aza indirmek için, insanların cesur konuşmalar yapma becerilerine ihtiyacı vardır.

 • Kritik bir sorunun derinine inmeniz görünen kısmının ötesine geçmeniz gerektiğinde,
 • Mesajlarınız diğer kişi tarafından alınmıyor veya yanlış anlaşıldığında,
 • Fikirleriniz sürekli direnişle karşılandığında,
 • Görevler ve taahhütler konusunda takip eksikliği olduğunda,
 • Rahatsız edici durumlar konuşulmadığında,
 • Önemli sorunlar çözümlenmediğinde cesur bir yüzleşmenin gerekli olabileceği durumlardan bazılarıdır.

KAZANIMLAR:

 • Etkili ve etkisiz konuşmaları ayırt etmek.
 • Zor bir konuşma içinde kendi doğal eğilimlerini belirlemek.
 • Cesur bir konuşma alışkanlığı benimsemek.
 • Cesur konuşma becerileri sürecini uygulamak.
 • Cesur konuşmalar yapma fırsatlarını fark edebilmek ve başarılı bir şekilde harekete geçmek.
 • Zor, karmaşık konular hakkında başkalarıyla sohbet ederken yüksek düzeyde samimiyet, saygı ve sorumlulukla hareket etmek.
 • Zor tartışmaları geliştirmek/çoğaltmak/(enhance??), sonuçlar ve çözümler üretmek için iletişim tekniklerininden faydalanmak.

 

YÖNTEM:

Cesur yüzleşmeler, katılımcılar için etkili bir öğrenme ve gelişim deneyimidir. Amaca uygun, pratik ve katılımcıların gerçek dünyadaki endişelerine hemen uygulanabilir becerilerin geliştirilmesini desteklemek için zaman içinde kendini kanıtlamış eğitim tasarımı ilkelerinin kullanıldığı bu ilgi çekici öğrenme deneyiminde, aşağıdaki temel adımlar kullanılır.

 • Katılımcılar için zorlayıcı ve ilişkilendirilebilir vaka çalışmaları ve gerçek hayat senaryoları,
 • Katılımcıların önemli konular ve kritik zorluklar hakkında iyi yapılandırılmış bir diyaloga nasıl katılabileceklerini anlamalarına yardımcı olan bir süreç (işleyiş) ve çerçeve,
 • Uzun vadede devam edecek büyümeyi ve olumlu değişimi desteklemek için uygulama ve sürdürülebilirlik araçları,
 • Katılımcıların diğerlerini cesur konuşmalara dahil etmeyle bağlantılı olarak kendi güçlü yanlarını ve gelişim fırsatlarını keşfetmelerine olanak tanıyan kendini keşfetme etkinlikleri,
 • Cesur konuşma becerilerini işte karşılaştıkları güncel durumlarda deneme ve uygulama fırsatları.

 

Bu eğitim ile birlikte katılımcılara aşağıdaki destekleyici materyaller sağlanır.

 • Ön Çalışma Hazırlık Materyali
 • Kapsamlı/Ayrıntılı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Cesur Konuşmalar Modeli
 • Ciltli Kitap- İçtenlik: Gerçekten Önemli Olduğunda Cesur Koçluk Konuşmaları Nasıl Yapılır? Steven J. Stowell, Ph.D. ve Tony I. Herrera, Ed. D.
 • Sürdürülebilirlik için otomatik hatırlatmalar ve ek kaynaklar
Cesur Yuzlesmeler e1633894298822

Amaç:

Cesur bir yüzleşmeye ne zaman ihtiyaç duyulduğunu belirlemek ve samimiyet, cesaretle girilen üretken bir diyaloğun nasıl bir his olduğunu deneyimleme becerilerini geliştirmek.

Süre:

1 GÜN

Kimler Alabilir:

Liderler, yöneticiler, takım liderleri, bireysel olarak katıkıda bulunanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.