Sonuç Odaklı Liderlik Eğitimi Hakkında

Sonuçlara Yönelik Liderlik, kuruluşunuzun karlılığı ve üretkenliğinde anında ve niceliksel bir fark yaratan güçlü bir araçtır. Bu eğitim, beceriler geliştirmek ve performans iyileştirmelerini hızlandırmak için özellikle ön saflardaki liderleri, orta düzey yöneticileri ve yöneticileri hedefler. Bu eğitimin süreci ve araçları, ekibinizin hedefleri gerçekleştirmesine, başarıyı ölçmesine ve alt satırdaki sonuçlara hızlı bir şekilde katkıda bulunmasına yardımcı olacaktır.

Alt Düzey Liderliğin altı aşaması, üç ana alanda performans faktörlerine ve iyileştirme fırsatlarına odaklanır:

  1. Yönetici Koçluğu

Tutarlı liderlik ve etkili koçluk yoluyla belirli, ölçülebilir beklentileri ve istenen sonuçları oluşturmak ve netleştirmek.

  1. Bireysel Performans

Geri bildirim, öğrenme, ölçüm, puan tutma ve diğer temel performans göstergeleri aracılığıyla isteğe bağlı performansı ve motivasyonu ortaya çıkarmak.

  1. Sorumluluk Kültürü

İyileştirilmiş çalışan bağlılığını ve performansını sürdüren bir çalışma kültürü yaratmak.

Sonuç Odaklı Liderlik Eğitimi Sonrası Kazanımlar:

  • Önemli iş alanlarında sonuçlara yönelik iyileştirmeler sağlamak için davranış değişikliklerini başlatan bir sistem geliştirmek.
  • Karlılık ve diğer ölçülebilir iş etkenleri ile ilgili belirli performans beklentilerini ve hedeflerini tanımlamak ve/veya netleştirmek.
  • Ekip üyelerinin performans beklentilerini ve istenen sonuçları net bir şekilde iletmek.
  • Ekip üyelerini, ölçülebilir sonuçları izlemek ve performansları için sorumluluk almak konusunda aktif olarak dahil etmek.
  • Performans geri bildiriminin, koçluğun ve hedef belirlemenin niceliğini ve kalitesini iyileştirmek.
  • Bir sorumluluk ve performans mükemmelliği ortamı yaratmak.

Sonuç Odaklı Liderlik Eğitiminde Uygulanan Yöntemler:

Sonuçlara Yönelik Liderlik, temel iş ölçütlerindeki iyileştirmeyi hemen hızlandıran ve takip eden aşamalı bir süreçtir. Katılımcılara gerçek durumları, gerçek sorunları ve fırsatları bağlamında rehberlik etmeye, kolaylaştırmaya ve koçluk yapmaya yardımcı olduğundan, bu süreç hızlı bir şekilde organizasyon içinde kök salmaktadır. Süreç, istenen sonuçlara ulaşmak için liderliğin entegre ve kararlı bir çabasını gerektirir.

Sonuçlara Yönelik Liderlik aşamaları, her yarım günlük oturum arasında uygulama süresi olan altı, on iki veya yirmi dört haftalık bir süre boyunca tamamlanır. İşten uzakta geçirilen süreyi sınırlamak ve hızlı sonuçlar için sürecin pratik uygulamak süreçte vurgulanır. Her aşama bir öncekinin üzerine inşa edilir ve süreci ileriye taşır.

Sonuçlara Yönelik Liderliğin 6 Aşaması:

FAZ 1’den önce kurum hakkında veri toplar, Alt Satır Liderliği müfredatını kuruluşun benzersiz ihtiyaçlarına göre planlar ve özelleştirir. Katılımcılar, onları çeşitli aşamalarda gerçekleşecek öğrenmeye hazırlamak için bazı ön çalışmalar yaparlar. Ayrıca Fazlar arasında katılımcılar kurum içi uygulamalarına devam eder ve kendilerine atanan iş başı ödevleri tamamlarlar.

FAZ 1: Değişimi ve Performansı Harekete Geçirmek

FAZ 2: Takım ve Bireysel Puan Kartları ile Hesap Verebilirlik Oluşturma

FAZ 3: Olağanüstü Performans için Geribildirim Verme ve Öncülük Etme

FAZ 4: Sonuçlara Yönelik Koçluk

FAZ 5: Sürekli Performans İyileştirmesi için Hedefleri Geliştirme

FAZ 6: Raporlama, Kutlama ve Sonraki Aşama için Hazırlanma

  1. Aşamanın tamamlanmasından sonra, kurumla birlikte katılımcıların gelişimlerini ve deneyimin sonuçlarını sürdürmelerine yardımcı olmak için sürdürülebilirlik stratejileri hazırlanır.
Sonuclara Yonelik Liderlik e1633894060890

Amaç:

Ekibin alanlarında iyileştirmeler sağlamak, performans beklentilerini ve istenen sonuçları net bir şekilde iletmek için davranış değişikliklerini başlatan bir sistem geliştirmeyi öğrenmek ve deneyimlemek.

SÜRE:

6,12 veya 24 Haftaya yayılacak şekilde yarım günlük oturumlar olarak fazlar planlanır.

Kimler Alabilir:

Ön saflardaki liderler, orta düzey yöneticiler ve tüm yöneticiler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.