Stratejik Liderlik

Kuruluşlar, uzun vadede organizasyonun başarısını garanti edecek stratejik işlerle ilgilenmeleri için insanları motive edebilecek, onlara rehberlik edebilecek ve ilham verebilecek güçlü, yetenekli, stratejik liderlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktadır.

Organizasyonun her kademesindeki katılımcılar, geleceğin neler getireceğini ve organizasyonun başarısına nasıl değer katabilecekleri konusunda yön göstermeleri ve ipuçları vermeleri için liderlerine güvenirler. Kuruluşların, ayakta kalmak ve büyümek için, stratejik değişimlerde yön belirlemeleri ve rekabet avantajı için yeni kaynaklar geliştirmeleri gerekecektir. Bu nedenle liderler, rekabet baskılarına uyum sağlamak ve gizli fırsatları ortaya çıkarmak için yapılması gereken stratejik çalışmalarla odaklarını ve etkinliklerini artırmak zorundadırlar.

Stratejik Liderlik Eğitimi, liderlere dünyalarını şekillendiren güçler ve olaylardan başarılı bir şekilde yararlanmaları ve işleri için uyumlu bir strateji oluşturmaları için gereken beceri ve araçları sağlar ve bugünün beklentilerini karşılarken geleceğin mimarları olmalarına olanak tanır.

Kazanımlar:

 • Operasyonel talepleri karşılama ihtiyacını, uzun vadeli performans ve rekabet gücü sağlayan yenilikçi stratejik girişimlerle dengelemek.
 • Sorumluluk alanlarının ve organizasyonun uzun vadeli başarısını sağlayacak stratejik bir zihniyet geliştirmek.
 • Stratejik bir analizi tamamlamak ve stratejik öncelikleri ve girişimleri belirlemek.
 • Diğer çalışanları da dahil ederek, stratejilerin oluşturmak ve uygulanması üzerine taahhüt oluşturmak.
 • Dikkat dağıtan şeyleri kontrol altında tutarak düşünme ve eylem için daha fazla zaman yaratmak.
 • Önemli rekabet avantajlarını ve stratejik yetenekleri belirlemek ve bunlardan yararlanmak.
 • Belirli amaç ve hedeflere yönelik ilerlemeyi ölçmek ve izlemek için Stratejik Etkinlik Ölçüleri oluşturmak.
 • Strateji Tarzları Göstergesi™’ndeki iç görüleri uygulamak ve uzun vadeli düşünmeyi ve performansı artırmaya yönelik teknikleri belirlemek.
 • Stratejik Liderlik Kılavuzu ile ayrıntılı bir strateji planlamak.

Yöntem:

Stratejik Liderlik eğitimi, organizasyonun stratejisini etkileyecek ve iyi tasarlanmış, ileriye dönük bir vizyon ve kendi sorumluluk alanları için plan oluşturacak konumdaki departmanların, kilit fonksiyonların veya iş birimlerinin liderleri için tasarlanmıştır. Bu öğrenme deneyimi, liderlerin stratejik düşünmeleri ve geleceği şekillendirmeleri için ihtiyaçları olan yetkinliklere ve süreçlere odaklanır. Son derece interaktif ve ilgi çekici bir öğrenme deneyimidir. Bu deneyimde aşağıdaki noktalarda çalışılmaktadır.

 • Etkili ve enerjik bir simülasyon, zengin alıştırmalar ve strateji ilkelerini, becerilerini ve kavramlarını kullanarak geliştirme ve uygulama fırsatları.
 • Liderlerin beceri ve kavramları kendilerine özgü durum ve sorumluluk alanlarına uygulamalarına olanak tanıyan pratik rehber el kitapları, araçlar ve kaynaklar.
 • Güçlü yönleri ve gelişim fırsatlarını ortaya çıkaran etkili yetkinlik değerlendirmeleri.
 • Pratik, gerçek hayattan örnekler ve vaka çalışmaları.
 • Öğrendiklerini ve kavranılanları uygulamak ve programdan Kurum içinde Kurum™ ları için bir strateji ve uygulama planına sahip olarak ayrılmak.
 • İşyerinde bilgi ve becerilerini pekiştirmek için sürdürülebilirlik araçları ve kaynakları.

Bu eğitim ile birlikte katılımcılara aşağıdaki destekleyici materyaller sağlanır.

 • Ön çalışma Makalesi
 • Kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • Simülasyon Materyalleri
 • Stratejik Liderlik Rehberi
 • Strateji Biçimleri Göstergesi 
 • Ciltli Kitaplar – “Strateji Herkesin İşidir” ve “Stratejik Liderlik Sanatı” – StevenJ. Stowell, Ph.D. ve Stephanie S. Mead, MBA
 • Sürdürebilirlik için otomatik hatırlatmalar ve ek kaynaklar.
diversity people seminar learning cityscape concept e1634288699489

Amaç:

Bir organizasyon içindeki yöneticilere ve liderlere, dünyalarını şekillendiren güçlerden ve olaylardan başarılı bir şekilde yararlanmak için ihtiyaç duydukları becerileri ve araçları sağlamak.

Süre:

1 Gün

Kimler Alabilir:

Liderler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.