Uzaktan Ekip Yönetimi

Uzaktan Ekip Yönetimi Eğitimi Niçin Gereklidir?

Birçok kuruluş, günümüzün iş ortamının benzersiz taleplerini karşıladıkları için giderek artan sayıda fiziksel olarak dağınık ve çeşitli ekiplere sahiptir. Sanal ekipler, kuruluşlara birçok fayda sağlar, ancak aynı zamanda liderler için bazı zorluklar yaratır. Sanal ekiplere liderlik etme yaklaşımı, geleneksel, yerinde ekip yönetme yaklaşımından farklıdır. Bu nedenle, liderlerin rolleri ve davranışları, sanal ekibin benzersiz ihtiyaç ve taleplerini daha iyi karşılayacak şekilde uyarlanmalıdır.

Sanal Ortamda – Uzaktan Liderlik eğitimi coğrafi uzaklık, kültürel farklılıklar ve hatta organizasyonun kendi içinde var olabilecek sınırlar ile ilgili sorunları keşfeder:

Sanal Liderlik eğitimi, katılımcılara bu ve diğer sorunları teşhis edip ele alırken kullanabilecekleri güçlü stratejiler, yöntemler ve araçlar sunarak liderlerin sanal ekip üyelerinin katkılarıyla organizasyonun kârlılığını daha iyi etkilemesine olanak tanır.

Uzaktan Ekip Yönetimi Eğitimi Programı Sonrası Kazanımlar:

  • İletişim tarzlarını çeşitli iletişim ortamlarına uyarlamak.
  • Sanal bir ortamda koçvari liderlik yapmak ve destekleyici, düzeltici geri bildirim vermek.
  • Sanal ekip üyeleriyle ilişkiler kurmak.
  • Sanal ekibi etkileyen engellerin en aza indirildiği ve uyumun oluşturulduğu bir ekip ve kültürü oluşturmak.
  • Olumlu çalışma ilişkileri ile sanal ekip üyeleri arasında daha büyük bir katılım duygusu oluşturmak.
  • Ekip üyelerinin kültürel, deneyimsel ve konumsal çeşitliliğini en üst düzeye çıkarmayı öğrenmek.
  • Liderlik tarzlarında ve ekip süreçlerinde, sanal ekip performansının yeni düzeylerini mümkün kılacak gerekli ayarlamaları yapmak.

Uzaktan Ekip Yönetimi Eğitimi Program Yöntemi

Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.

Sanal Ortamda Uzaktan Liderlik e1633893069198

Amaç:

Sanal bir ortamda “koçvari” liderlik yapmak; destekleyici, düzeltici geri bildirim vermek, sanal ortamda uyumlu bir ekip oluşturmak.

Süre:

1 GÜN

Kimler Alabilir:

Liderler, Yöneticiler, Takım liderleri

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.