Etkin Karar Verme Teknikleri

Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi Niçin Gereklidir?

Etkili, sağlıklı, dengeli ve güçlü ilişkilerle yaşamdan keyif alabilmenin anahtarı etkin kararlar verebilmektir.

Karar almak, pek çok değişkenin gözetilmesi gereken ve kritik sonuçlar doğurabilecek bir süreçtir. Karşımızda zaman kısıtlaması, insani ilişkilere dayalı değişkenler, farklılaşan ihtiyaçlar gibi pek çok zorlayıcı koşul olabilir. Öncelikleri nasıl belirleyeceğimiz ve karar anlarını nasıl yöneteceğimiz üzerine önceden düşünmek ve bir strateji belirlemek, etkin kararların önündeki engellerin büyük kısmını ortadan kaldırabilir.

Etkin Karar Verme eğitimimiz, karar verirken beynimizin işleyiş biçimini tanımaya ve güncel beyin biliminin bu konudaki bulgularını öğrenmeye odaklanır. Karar verme ile duygusal zeka arasındaki ilişkiyi incelediğimiz eğitimde, duygusal ve rasyonel verilerin gözetilerek etkin sonuçların yaratılacağı karar alma süreçlerini nasıl inşa edebileceğimiz pratik edilir.

Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi Kazanımları:

  • Etkin karar vermeyi ve karar verme anında kararımızı etkileyen ana faktörleri anlamak.
  • Karar verirken yaşanan ikilem sırasında beynin nasıl işlediğini bilimsel araştırmalarla öğrenmek.
  • Karar verme ile Duygusal Zeka arasındaki ilişkiyi anlamak, etkin karar verme süreçlerini Duygusal Zeka ile yönetebilmek.
  • Daha etkili kararlar vermek için Duygusal Zeka’dan faydalanabilmek.

Etkin Karar Verme Teknikleri Eğitimi Yöntemi:

Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.

  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
  • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
22112019120530472 etkin karar verme

Amaç

Karar verme süreçlerini etkin kılarak performans artışı sağlamak.

Süre

Sınıf içi: 1 Gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Tüm çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.