Kaygı ve Stres Yönetimi

Kaygı ve Stres Yönetimi Eğitimi Niçin Gereklidir?

Duygusal Zeka ile kaygılarınızı tanımlamak ve size hizmet edecek şekilde yönetmek mümkün.

İrili ufaklı pek çok zorluk ve bilinmezlik, yaşamın büyük bir parçası. İster kişisel ister profesyonel yaşantımızda öngöremediğimiz veya nasıl bir eylem planını izleyeceğimizi kestiremediğimiz konularda stres ve kaygı yaşayabiliyoruz.

Kaygı Yönetimi eğitimimiz, “kaygı” kavramının ne olduğuna ve esasen neye hizmet ettiğine dair bilimsel bulguları keşfetmeye, ardından da kaygıyı doğru ve etkili bir şekilde yönetmek için ne gibi somut önlemler alacağımızı öğrenmeye dayanıyor.

Kaygı ve Stres Yönetimi Eğitimi Kazanımları:

  • Kaygının ne olduğunu ve ne olmadığını içselleştirmek.
  • Kaygı hakkında güncel araştırmalardan veriler ile beslenmek.
  • Kaygıyı tanımlamak, fark etmek ve daha verimli, üretken ve mutlu bir yaşam için yönlendirebilmek.
  • Kaygı yönetiminde Duygusal Zeka kullanımını öğrenmek.
  • Kaygının nasıl algılandığı ile nasıl yönetildiği arasındaki ilişkiyi fark etmek.
  • Kaygı yönetememenin olumsuz bilimsel sonuçlarını değerlendirmek.

Kaygı ve Stres Yönetimi Eğitimi Yöntemi:

Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.

  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
  • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
22112019120138691 kaygi yonetimi

Amaç

Kaygıyı Duygusal Zeka ile yöneterek performans artışı sağlamak

Süre

Sınıf içi: 1 Gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Tüm çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.