Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon

Hayata katabileceğimiz değer ile yaratabileceğimiz fark, bir fikri bulmakla ve o fikri hayata geçirebilmekle başlar.

Yaratıcılık, özgün yeteneklerimizi ve düşüncelerimizin zenginliğini beslemekten, farklılıklara yer açmak ve esneklik kazanmaktan geçer. Farklılaşan koşullar karşısında eski yöntemler size hizmet etmediğinde, yeni ve yaratıcı fikirlere duyulan ihtiyaç görünür olur.

Organizasyonunuzda inovasyonu beslemek, birey ve ekipler düzeyinde yaratıcı düşünmeyi harekete geçirmek, çoklu düşünme ve değerlendirme pratiklerini geliştirerek yeni tarzlara yer açmak için Yaratıcı Düşünme ve İnovasyon eğitimimizden faydalanabilirsiniz.

Kazanımlar

 • Düşünmede esnekliği anlamak ve esnek düşünmeyi kullanmanın yollarını öğrenmek.
 • Uygulamalar ile esnek düşünceyi deneyimlemek.
 • Çok yönlü düşünmeyi ve iş yaşamınızda kazanımlarını öğrenmek.
 • Takım içi iletişimin yaratıcı fikirlerin oluşmasındaki önemini anlamak.
 • İçsel motivasyon ve iyimserliği deneyimlemek kavramlarını öğrenmek ve deneyimlemek.
 • Problemler sırasında duygularımızı olumlu sonuçlar için yönlendirmenin önemini fark etmek ve geliştirmek için ipuçları almak.
 • Bir problemi çözmek için farklı bakış açılarının ve takım içi uyumun önemini deneyimlemek.

Yöntem

Anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, doğaçlama, beyin fırtınası, gözlem, deney, düşünme yöntemleri deneyimleme.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.

Amaç

Yaratıcı fikir oluşturmak için beynimizi esneterek farklı açılardan düşünme zenginliği geliştirmek.İçsel motivasyonu ve iyimserliği güçlendirerek olumlu değişim için kararlılıkla uygulamaya koymak.

Süre

Sınıf içi: 1 Gün veya Online: 4 Seans

Kimler Alabilir

Tüm Çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.