SATIŞTA BAŞARI İÇİN DANIŞMANLIK YAKLAŞIMI

Kazanımlar:

  • Satışta amacınızın ne olduğunu yeniden tanımlamak.
  • Kendiniz ve müşterileriniz için daha verimli ve tatmin edici sonuçlar sağlayacak beceriler geliştirmek
  • Eğitim sürecinde ürün/ hizmet satın alma ile satış ilişkisinin dinamiklerini araştırmak.
  • Etkili satışın önündeki engelleri tanımak, bu engelleri aşabilmek için teknikler öğrenmek.
  • Tüm öğrenilen teknikleri ile müşterilerinizle olan ilişkilerinizde uygulamak üzere bir plan hazırlamak. Böylece
  • Müşterinin güvenini daha çabuk kazanacak,
  • Önerileri, kritik müşterilerin ihtiyaçları ile daha etkili bir şekilde ilişkilendirecek,
  • Müşterilerle yaptığınız işi daha fazla geliştirecek,
  • Rekabette, kendinizi farklılaştıracaksınız.

Yöntem:

Anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, gerçek vakalar üzerinden çalışmak, danışmanlık

Z

Amaç

Kurum içindeki satış amacını netleştirmek ve bu amaca yönelik sonuçları elde etmek için gerekli becerileri geliştirmek.

Süre

1 Gün

Kimler Alabilir

Satış liderleri, yöneticileri, satış elemanları, satış takım liderleri.

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.