Duygusal Zeka ile Etkin Takım Olma

Duygusal Zeka ile Etkin Takım Olma Niçin Gereklidir?

Duygusal Zeka ile birlikte etkin, verimli, üretken çalışan takımlar oluşturmak mümkün.

Takım olarak hareket edebilmek en önemli rekabet avantajlarından biridir. Bilgiye sahip olmanın tek başına yeterli olmadığı, bilgiyi yenilikçi olarak faydaya dönüştürmenin önemli olduğu günümüzde, farklı bakış açılarına sahip olmak ve bunları ortak amaçta birleştirmek en kritik kurumsal yetkinliklerdendir. Bu yetkinliğin performansa dönüşmesi de birbiri ile “konuşan” takımlarla mümkün olmaktadır. Duygu, düşünce davranışların takım üyelerinin hem kendileri hem takımları hem de şirketleri için en iyi sonuçları üretmek için harmanlanması duygusal zeka yetkinlikleri üzerine çalışarak gerçekleşmektedir.

Duygusal Zeka ile Etkin Takım Oluşturma programımızda, bir takımı oluşturan tüm üyelerin özgün yeteneklerini ve özelliklerini Beyin Profilleri aracılığıyla keşfetmek ve bireysel gelişim ile takımın performansı arasındaki ilişkiyi somut bir şekilde ortaya koymak hedeflenir. Bilimsel, global ve pratik duygusal zeka model, envanter ve araçlarından yararlanarak sağlıklı, dayanıklı ve etkili takımlar inşa etmek için yol haritası çıkarılır.

Duygusal Zeka ile Etkin Takım Olma Eğitimi Kazanımları:

 • Six Seconds Beyin Özet profili sayesinde takımdaki bireylerin beyinleri neye odaklanıyor, kararlarını nasıl alıyor, ne ile motive oluyor öğrenmek.
 • Takım üyelerinin öne çıkan ve gölgede kalmış yeteneklerini Beyin Keşif profili üzerinden anlamak.
 • Takımın genel olarak öne çıkan yetenek ve performans noktalarını Six Seconds Kontrol Tablosu ile ortaya çıkarmak.
 • Bu rapor doğrultusunda takımın genelde konuları nasıl algıladığını, işlediğini ve nasıl harekete geçmeye motive olduğunu anlamak.
 • Takımın hedefini netleştirmek ve gelişim alanlarını tespit etmek.
 • Takımdaki kişiler arasında güveni arttırmak.
 • Kendilerini ve takım arkadaşlarını daha derinlikli tanımak.
 • Takım içi çatışmaları olumlu sonuç üretecek şekilde yönetmek. Bu süreçte duyguları ve rasyonel verileri daha iyi yönetebilmek.
 • Etkin fikir paylaşım süreçleri oluşturmak.
 • Birlikte karar verme ve harekete geçmeyi sağlamak.
 • Sonuçların sorumluluğunu almak ve gelişim için değerlendirme yaparak ilerlemek.

Duygusal Zeka ile Etkin Takım Olma Eğitimi Akışı:

 • Takımın yapısı-yetenekleri-performans noktalarının tespiti.
 • Çerçeveleme.
 • Farklı fikirlerin zenginliğini anlama.
 • Çatışmaları yönetebilmek.
 • Birlikte çözüm oluşturmak
 • Hedeflerimiz için yeteneklerimizi kullanmak.
 • Potansiyelimiz hedeflerimiz doğrultusunda harekete geçirmek için aksiyon planı oluşturmak.

Basamakları ile takımın gelişimini bütünsel bir çerçeveden ele almaktayız.

Duygusal Zeka ile Etkin Takım Olma Eğitimi Yöntemi:

 • Uygulamalı öğrenme.
 • Günlük hayatta kullanılabilecek pratik araçların uygulanması.
 • Kendini keşfetme ve sorgulamayı sağlayan uygulamalar.
 • Duygusal Zeka araçları ile bireysel ve takım olarak farkındalıklar yaratmak.
 • Takım çalışmaları.
 • Eğitim içi ve uzaktan destek çalışmalarından oluşmaktadır.
 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.

Duygusal Zeka ile Etkin Takım Olma Projelerimiz:

 • Ara çalışmalar
 • İş üzerinde projeler
 • Grup paylaşımlar
 • Webinarlar
 • Diğer aktif öğrenme metotları

ile zenginleştirilmiştir. Modüllerin tasarımındaki öncelik, takım gelişim seviyelerini arttıracak, katılımcıların öğrendiklerini işe yansıtmasını sağlayacak yaklaşımlardır.

Tasarım, öğrenilenlerin iş yerinde en hızlı şekilde uygulanması için iş alıştırmalarıyla birlikte, iç ve dış mekan takım çalışmalarını içermektedir.

21112019055428892 takim

Amaç

Takımları sağlıklı yapılarda oluşturmak, doğru aşamalardan bilinçli bir şekilde geçirmek ve birlikte geliştirmek.

Süre

Sınıf içi: 1 – 2 Gün veya Online: 4 – 8 Seans

Kimler Alabilir

Ortak hedef için çalışan gruplar, aynı departmanda çalışanlar, takım olması istenenler

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.