Yönetici Koçluğu Nedir?

Sürekli değişen ve gelişen dünyada herkesin ulaşmak istediği hedefleri, üstesinden gelmeye çalıştığı zorlukları, fikirlerini gerçekleştirmek için bir yol haritasına ihtiyaç duyduğu ve sıkışıp kaldığı zamanlar vardır. ICF (Uluslararası Koçluk Federasyonu) tarafından “Koçluk, danışanlara kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için ilham veren düşündürücü ve yaratıcı bir süreçte ortaklık yapmaktır” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Yönetici koçluğu;

 • Öz farkındalık yaratan, dönüşümsel değişimi yönlendirmeye ve yürütmeye yardımcı olan ve destek sağlayan bir öğrenme yaklaşımıdır. 
 • İnsanların sürdürülebilir dönüşüm yaratmak için kendi içlerindeki     kaynakları bulmalarına yardımcı olur. 
 • Gelişimi ve değişimi desteklemek temelinde kurulan profesyonel bir ilişkidir.

Yönetici Koçluğu Ne Sağlar?

Koçlukla ilgili yapılan bazı araştırmalarda, elde edilen sonuçlara göre 

 •   %10 ila 19 artan satışlar
 •   %14 ila 29 artan kâr
 •   %3 ila 7 artan müşteri deneyimi
 • %9 ila 15 artan çalışan bağlılığı sağladığı bulgulanmıştır. 

Bu veriler ışığında değerlendirildiğinde koçluğun kurumun performansını ve rekabet gücünü pek çok alanda geliştirdiği açıktır.

Yönetici Koçluğu alarak kendinize ve kurumunuza neler katarsınız?

 • Olay ve durumlar karşısında başarılı ve sürdürülebilir sonuçlar üretmek için esneklik ve farkındalık kazanırsınız.
 • Duygu ve düşüncelerinizi kendiniz ve çevreniz için en iyi sonuçları üretmek üzere harmanlama kapasitenizi arttırırsınız.
 • Beynin çalışma esaslarını öğrenerek kendinizi ve çevrenizi daha iyi tanırsınız. Daha farkında olur, daha bilinçli kararlar verir ve daha amaçlı hareket edersiniz.
 • Başkalarıyla başarılı bir şekilde etkileşim kurmak için iletişim becerilerinizi geliştirirsiniz. Daha etkin ve çevik kararlar verirsiniz.
 • Beyin yeteneklerinizi fark eder, hedefleriniz doğrultusunda seçer ve ihtiyacınız doğrultusunda geliştirirsiniz. Daha etkin ve sürdürülebilir sonuçlar üretirsiniz.
 • Olumlu değişimin önünü açarsınız ve diğerlerinin üzerindeki etkiniz artar ve onları daha etkin yönetirsiniz.
 • Değerleriniz ile yaşamanıza ve hayatınıza liderlik etmenize katkıda bulunur.
 • Profesyonel hayatınızda yeni rollere hazırlanır veya önemli bir projenin başlatılması için potansiyelinizi açığa çıkarırsınız.
 • Engelleri belirlemek ve zaman yönetimi, duygusal zeka, etki, stratejik liderlik ve yürütme gibi kilit liderlik yetkinliklerini geliştirirsiniz.
 • İçinde yer aldığınız organizasyon için daha verimli ve daha iyi iş sonuçları üretirsiniz. Değerli çalışanları kurum içinde tutarsınız

 

Yönetici Koçluğu’nda Duygusal Zeka Neden Önemlidir?

Bir lider farkında, özgün, tutkulu ise ve bütünlük içinde hareket ederse; insanların en iyilerini ortaya koyacakları bir ortam oluşturmak için güven, bağlılık ve uyum yaratacaktır.

Duygusal Zeka üzerine yapılan araştırmalar çok önemli sonuçlar sunuyor;

 • 44 şirket üzerinde yapılan bir çalışmaya göre, duygusal zekası yüksek olan satış̧ personelinin diğerlerine göre iki katı kâr elde ettiği gözlemlenmiştir.
 • Fortune dergisinin 15 global şirket üzerinde yaptığı bir çalışmaya göre, bu şirketlerin başarılarını %85-90 oranında duygusal zekaya ilişkin liderlik becerilerine dayandırdıkları tespit edilmiş̧tir.
 • Birleşik krallığın en büyük restoran gruplarından birinde yapılan bir çalışmada, duygusal zekası yüksek yöneticilerin restoranları artan müşteri memnuniyeti, azalan personel devir oranı ve %34 kar artışı ile diğerlerinden daha iyi performans göstermiştir.
 • Kurumlardaki en yüksek performans gösteren çalışanların %90’ı yüksek duygusal zeka seviyesine sahipken, en düşük performans gösterenlerin ise yalnızca %20’si duygusal zeka bakımından yüksek bir seviyede olduğu gözlemlenmiştir.
 • Duygusal Zeka yetkinlikleri güçlü liderler diğerlerine göre 43 kat daha başarılı sonuçlar üretmekteler. 
 • Duygusal zekayı geliştirmeyi öncelik hâline getiren şirketler ise diğerlerine göre 22 kat daha başarılı sonuçlar üretiyorlar.

 

Araştırmalar, duygusal zeka ile desteklenmiş yönetici koçluğunun sonuçlarının şunları içerdiğini kanıtlamıştır:

 • Takım liderliği performansında iyileşme
 • Sürdürülebilir organizasyon değişikliği
 • Liderlerin ve yöneticilerin güçlü yönlerini daha etkili kullanabilmeleri için artan duygusal zeka ve öz farkındalık
 • Daha yüksek lider dayanıklılığı seviyeleri
 • Stratejik düşünme becerilerinin geliştirilmesi

 

Koçluk Sürecimiz

Danışanımızın süreci heyecanla ele almasını sağlıyor her zaman güven duygusunu en temelde görerek hassasiyetle bilimsel, global pratik araçlar kullanıyoruz. Koçluk çalışması sırasında danışanımızın cesaretle ilerlemesine destek oluyor ve kutlanacak sonuçlar üretiyoruz. Süreç danışanın ihtiyaç duyduğu, geliştirmek istediği duygusal zeka yetkinlikleri ve yeteneklerine yönelik olarak teorik bilgi aktarımı, videolar, egzersizler, okumalar ile desteklenmektedir. Tüm koçluk sürecini kişisel verilerin korunması kanununa ve ICF (Uluslaşası Koçluk Federasyonu) etik kurallarına göre yapılandırıyoruz.

 • Hayatın Ritmi olarak yönetici koçluk hizmetlerimiz, koç ve danışan arasında iş birliğine ve güvene dayalı bir ilişki kurar ve yoğun yöneticilerin ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirilir.
 • Bu çalışma, kurumların hedefledikleri performans artışını gerçekleştirecek liderlere yönelik olarak ihtiyaç, hedefler ve zamanınıza uygun olarak tasarlanır; tamamen işinin özelinde oluşturulur, gizlilik ve etik değerler çerçevesinde gerçekleşir. Bireysel gelişimi ve değişimi desteklemek temelinde kurulan profesyonel bir ilişkidir.
 • Koçluk çalışması danışanın dönüşme isteği ile potansiyeline odaklanır ve onları harekete geçirir. Koçluk, hayatının lideri olmak isteyen, potansiyelini hedefleri doğrultusunda maksimumda kullanmak isteyen herkesin, kendi yaşamının bir parçası yapabileceği bir yolculuktur. Koçluk, farkındalığı arttırarak, seçenekleri geliştirerek ve kişinin kendine olan güvenini yükselterek değişim yaratır. Yüz yüze, online veya telefon ile gerçekleştirilen birebir görüşmeler şeklinde yürütülür.

Koçluk Paketleri

Minumum 3 Maksimum 24 Seansı kapsayan Koçluk paketlerimiz mevcuttur. Koçluk paketleri hem seans sayıları hem içerdikleri envanterler ve destekleyici metaryeller ile farklılık göstermektedir. Bu konuda çok kapsayıcı ve derinlikli bir içerik sunuyoruz. 

Koçluk sürecinde kullanacağımız envanterler dünyanın ilk ve en büyük duygusal zeka organizasyonu Six Seconds’a aittir. Envanterler bilimsel zeminde danışana iç görü sağlayarak güvenilir destek olacaktır. Mevcut durumunuzu rasyonel olarak ölçümlemenize, güçlü yönlerinizi ve gelişime açık alanlarınızı tespit etmenizi sağlar. Anlık görüntü sunarak size ayna tutmanın yanı sıra gelişim için destekleyici ipuçlarını da içerirler. Gelişmiş yapay zekaya sahip tek duygusal zeka araçları olan bu testler doğrulanmış ve normlanmış psikometrik araçlardır. Gelişim yolculuğunuzda eylem için bir çerçeveye sahip olmak ve yol haritanızı belirlemek için bilimsel, global ve pratik profil ve raporlardan yararlanacaksınız.

Hayatın Ritmi 2106 yılından bu yana Six Seconds’ın Türkiye Partneridir. Tüm testler, Hayatın Ritmi kurucusu, Six Seconds İleri eğitmeni Erdem Ercan liderliğinde Six Seconds sertifikasyonuna sahip değerli bir ekip tarafından Türkçemize kazandırılmıştır. Tüm eğitimenler ICF akredite Koçluk Okullarından mezun ve de Six Seconds envanterlerinin okuyuculuğu sertifikasına sahiptir.

Yönetici Koçluğu Sürecinde Kullanılabilen Envanterler

 • Beyin Profilleri: Gelişmiş bir değerlendirme aracının gücünü hızlı ve anlamlı bir şekilde sunan Beyin Profilleri, duygusal + bilişsel verileri etkili bir şekilde kullanmak için beyninizin stillerinin ve yeteneklerinin anlık görüntülerini sağlar.
 • Duygusal Zeka Raporları: Duygusal Zeka’yı dört temel performans alanı için bir kaynak olarak bağlamsallaştırır: Etkinlik, Refah, Yaşam Kalitesi ve İlişkiler. Her duygusal zeka yetkinliğinin tipik liderlik durumlarında nasıl göründüğünü gösteren bir “anlık görüntüde” mevcut düzeylerini gösterir. Her yetkinliğe sahip mevcut puanlara göre sonraki adımları ve stratejileri önerir.
 • Liderlik Yaşamsal Veriler: Liderlik performansı hakkında objektif, güçlü geri bildirim sağlar. Liderlerin performansın hem insanlar hem de taktiksel yönü üzerindeki etkilerini anlamaları için verileri kategorilere ayırır. Geri bildirimi eyleme dönüştürmek için net bir yol sunar.

 

Yönetici Koçluğu Sürecinde Kullanılabilen Destekleyici Materyaller

Resim3

Koçluk Program Akışı

Resim2

Resim1 2 e1654265736387

Amaç
Danışanların kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları için ilham veren, düşündürücü, yaratıcı bir süreçte envanterler ve destekleyici araçlarla ortaklık yapmak.

Süre
Minumum 3 Maksimum 24 Seansı kapsayan Koçluk paketlerimiz mevcuttur.

Kimler Alabilir
Liderler, yöneticiler, yönetici adayları, firma sahipleri, aile şirketi yeni nesil yöneticileri

Bilgi almak istiyorum.

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.