6 Şapkalı Düşünme Tekniği, 1986 yılında Edward de Bono tarafından geliştirilen bir rol yapma modelidir. Her bir şapka, belirli bir konuda farklı bir merceği veya bakış açısını temsil eder ve dar düşünmeyi engelleyen anlayışlı bir etkinliktir. Aksi takdirde gözden kaçabilecek seçenekleri ortaya çıkarmak için sorunları çeşitli bakış açılarıyla keşfetmek için kullanılabilecek liderlik gelişim programlarından biridir ve ekip tabanlı bir problem çözme ve beyin fırtınası tekniği olarak hizmet eder.

6 Şapkalı Düşünme Tekniği, bir konu üzerinde katılımcıların yenilikçi ve farklı fikirler üretmesi ve değerlendirmesi amacıyla yaratıcı ve mantıklı düşünmelerini sağlayan düşünme tekniğidir. Bu teknik bireysel veya gruplar halinde uygulanabilir. Alışılmış düşünme stillerinin dışına çıkmayı hedefler. 6 Şapkalı Düşünme Tekniği problemleri farklı yönlerden ele alarak çözüme giden yollarda hangi adımların atılacağı konusunda yapıcı düşünmek için kullanılır.

6 Şapkalı Düşünme Tekniği Nedir?

6 Şapkalı Düşünme Tekniği, bireylerin ve ekiplerin sorunlara ve durumlara farklı pencerelerden bakmalarına yardımcı olan bir tekniktir. Özünde bu teknik sizi “ne düşüneceğiniz”  yerine “nasıl düşüneceğiniz” konusunda yönlendirir bu da evrensel olarak uygulanabileceği anlamına gelir.

De Bono tarafından tanımlandığı gibi, her seferinde bir öğeye odaklanmayı sürdürerek ve bir gruptaki üyeler arasındaki çatışmayı en aza indirirken düşünmede değişikliğe izin vererek düşünmeyi basitleştirir.

Aşağıda verilen örnek durumlarda bu tekniği kullanabilirsiniz:

Bir kafe, müşterilerinden kahveleri için çok uzun süre beklemek zorunda kaldıkları için giderek artan sayıda şikâyet alıyor, kafe sahibi bu sorunu 6 Şapkalı Düşünme Tekniği ile nasıl çözebilir?

Bir araba üreticisi kalite departmanlarının, birkaç personelden birkaç hastalık nöbeti geçirmesiyle kötüleşen bir devamsızlık kaydına sahip olduğunu fark etti. Kalite departmanın da neler oluyor ve devamsızlık seviyelerini nasıl iyileştirebilirler?

Sadece problemlere değil, fırsatlara da 6 Şapkalı Düşünme Tekniği uygulayabilirsiniz, bazı örnekler şunları içerir:

Bir kafe, piyasada kahveleri mevcut makinelerinden üç kat daha hızlı yapabilen yeni bir kahve makinesi olduğunu öğrenir, satın almalılar mı?

Bir şirket, çalışanları için yeni bir teşvik programı sunan bir otomobil üreticisine başvurdu. Şirket, programın çalışan bağlılık düzeylerini artıracağına söz verdi, programa yatırım yapmalılar mı?

Mavi Şapka: Süreç Yönetimi

Mavi şapka süreci kontrol etmek için kullanılır. Tartışmanın akışını yönlendirmek ve katılanların konuşma sırasında takılıp kalmaları durumunda ilerlemesini sağlamak için kullanılır.

Siz veya ekibiniz mavi şapka modundaysanız düşüncelerinizi kontrol etmeye ve karar verme sürecini yönetmeye odaklanırsınız.

Mavi şapka, bir toplantıya başkanlık eden, bir takımı kontrol eden veya bir durumu yöneten kişi tarafından mecazi olarak giyilir. Genellikle bir gündem, amaç ve kapsam şeklinde temel kuralları sağlarlar.

Mavinin gökyüzünün rengi olması ve yüksekte olması, yapılandırılmış bir düşünme duygusu, duruma üst düzey bir genel bakış, büyük resim yaratır.

Beyaz Şapka: Gerçek Bilgi

Bu şapkanın odak noktası gerçeklerdir. Eldeki veriler ve analizi ana odak noktasıdır. Bu şapkanın arkasındaki fikir, rasyonel bir yaklaşım benimsemektir.

Beyaz Düşünme Şapkası sizden durum hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi toplamanızı ve analiz etmenizi ister. Hemen sonuca varmadan konuyla ilgili her türlü ipucunu, gerçeği ve gizli bilgiyi toplamanızı ister.

Beyaz şapka, farklı bilgi parçalarını araştırıp bir araya getirirken size tam bir dedektif hissi verir. Verilerin toplanması, puanlarınızı daha istikrarlı ve kontrollü bir şekilde ortaya koymanıza yardımcı olacaktır. Mantıklı bir sonuca götürecek farklı yönleri birleştirmenize yardımcı olacaktır. Bu sorular üzerinde beyin fırtınası yaparken bir takım olarak çalışmalısınız, çünkü daha fazla insan daha fazla bilgiye yol açacaktır.

Beyaz şapka, seansın başında ve sonunda kullanılır. Başlangıçta mevcut gerçeklere veya verilere odaklanmak için kullanılır. Diğer şapkaların kullanılmasından elde edilen fikirleri sorgulamak için bir oturumun sonunda kullanılır.

Renkle ilişkilendirilen sakin ve saf duygulara benzer şekilde, bu tür düşünme, gerçeklere ve uygulanabilirliğe vurgu yaparak analitik, nesnel düşünmeye odaklanır.

Siyah Şapka: Riskler

Bu şapka risk yönetimi şapkası olarak bilinir ve en etkili şapka olabilir. İşlerin ters gidebileceğini bilerek zorluklara, potansiyel sorunlara, bir şeyin neden çalışmayabileceğine odaklanır. Temel olarak, riskleri vurgulamak ve çözmek için harekete geçmek için bir araçtır. Ancak aşırı kullanılırsa problem yaratabilir.

Şapka, fikrinizin olumsuz sonuçlarının araştırılmasını ifade eder. Bu şapkayı takan insanlar, fikrin yanlış gitmesi üzerine beyin fırtınası yapacaklar. Şapka, ekip tarafından önerilen fikrin kusurlarını, zayıf noktalarını ve tehlikeli sonuçlarını belirlemenize yardımcı olur.

Siyah renk basmakalıp olarak kıyamet ve kasvet ile ilişkilendirilmiştir ve bu nedenle eleştirel, şüpheci, risklere odaklanan ve sorunları tanımlayan bir düşünme biçimi oluşturur.

Siyah şapka, işe yarayıp yaramayacağını belirlemek için olası çözümlere veya fikirlere baktığı için olumsuz ama mantıklı bir şapkadır. Bu bir kırmızı şapka işlevi olduğu için sebepsiz olumsuzluklardan kaçınılmalıdır.

Sarı Şapka: İyimserlik

Parlaklık ve iyimserlik bu şapkanın odak noktasıdır. Bu şapkayı kullanırken ondan hangi olumlu sonuçların ve değerin gelebileceğini görmek için durum irdelenir.

Sarı şapkayla, sorunlara mümkün olabildiğince en olumlu açıdan bakarsınız. Fikirlerinizden gelebilecek faydaları ve katacağınız değerleri vurgularsınız.

Şapka, moralinizi yükseltmeye ve konuyla ilgili temel fikre daha fazla enerji getirmeye odaklanır. Sarı şapkayı takarken, fikrin doğru değerleri ve faydaları hakkında beyin fırtınası yapmalısınız. Zihninizin özgürce dolaşmasına izin vermeli ve sınır koymadan fikrin tüm olası faydalarını düşünmelisiniz. Sarı şapka, yeşil şapka süreci tarafından üretilmiş olabilecek fikirlerin olası değerlerini değerlendirmek için kullanılan iyimser şapkadır.

Genellikle güneş ışığını ve mutluluğu simgeleyen sarı şapka, iyimser, spekülatif, en iyi senaryoları düşünmekle ilgilidir.

Kırmızı Şapka: Duygular

Kırmızı şapka duygulara, önsezilere, içgüdülere ve sezgilere odaklanır. Kırmızı şapka; korkular ve hoşlanmadıkları gibi duygu ve duyguların ifade edilebildiği sezgisel şapkadır. Bu duyguların gerekçelendirilmesi gerekmez, sadece içgüdüsel duyguları tanımlarlar.

Tartışmanın konusu hakkında ne hissettiğiniz bu şapka kullanılarak gündeme getirilebilir. Başkalarının nasıl tepki verebileceği de bir faktördür. Kırmızı şapka, duyguların rasyonel bir sürecin parçası olmasına izin verir.

Kırmızı şapka eylemi ifade eder. Bu şapkayı takarken, gidebileceğiniz farklı planlar ve öneriler üzerinde beyin fırtınası yapacaksınız. Burada, problem için doğru olduğunu “hissettiğin” planlar yapabilirsiniz. Böylece kırmızı şapka, soruna duygusal bir yaklaşım sergilemenizi sağlar.

Kırmızıyı genellikle öfke ve hararetle ilişkilendiririz ve bu nedenle bu, duygusal düşünmeyi, öznel hisleri, algıyı ve görüşü temsil eder.

Yeşil Şapka: Yaratıcılık

Yeşil Şapka seçenekler, seçimler ve yeni konseptler dâhil olmak üzere özgünlüğü vurgular. Katılan herkesin yeni fikirleri ve bakış açılarını iletmesi için bir şans yaratır.

Karar verme aşamasındaki yaratıcılık, değerli bir sonuca ulaşmanıza yardımcı olur. Bu şapka, daha olası sonuçlara kapı açabilmeniz için alışılmışın dışında düşünmenize yardımcı olmaya çalışır. Ancak yaratıcılığınız tamamen eleştiriden arınmış olmalıdır.

Bu şapkayı takarken, herhangi bir sayıda fikriniz olabilir ve bir tartışma için not alabilirsiniz. Herhangi bir fikir herhangi bir yargılayıcı bakış olmadan not alınabileceğinden, düşünme kapasitenizin sınırı yoktur.

Şapka çılgın fikirlerin bile onaylanmasına izin verdiği için hiçbir fikrin eleştirilmediğinden ve her düşüncenin takdir edildiğinden emin olun. Yeşil şapka, yeni ve yenilikçi fikirleri teşvik etmek için kullanılır. Her şeyin dikkate alınması gereken kutunun dışında düşünmek. Sürecin bu aşamasında hiçbir olumsuz düşünceye veya yoruma izin verilmez.

Ağaçların ve doğanın rengiyle ilişkilendirilen yeşil şapka, yaratıcı, çağrışımsal düşünme, yeni fikirler, beyin fırtınası, ezber bozan şeylerle ilgilidir.

6 Şapkalı Düşünme Tekniği Hangi Sırayla Kullanılmalı?

6 Şapkalı Düşünme Tekniği, bir toplantı veya tartışma sırasında herhangi bir sırayla kullanılabilir ancak şapkaları sırayla kullanarak bir tartışmayı daha mantıklı bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Aşağıdaki sıra, herhangi bir toplantı veya tartışma için bir akış sağlayacaktır:

  1. Mavi
  2. Beyaz
  3. Yeşil
  4. Sarı
  5. Kırmızı
  6. Siyah

Bu düzen yerinde olsa bile bir kolaylaştırıcı tartışmaya uygun olduğunu düşündüğü bir şapkayı yeniden tanıtabilir. Örneğin yeşil şapka kullanılarak tanımlanan çözümlerin sorgulanması gerektiği hissedilebilir, böylece katılımcılar bu çözümlerin etrafındaki gerçeklere dalmak için beyaz bir şapka giyebilirler.

6 Şapkalı Düşünme Tekniğinin Önemi

6 Şapkalı Düşünme Tekniği, kararlarınızın kalitesini iyileştirmenin yanında birçok farklı öneme sahiptir.

Daha organize düşünme:  Bir düşünceyi her açıdan değerlendirdiğinizden emin olabilirsiniz ve bu, elde ettiğiniz bilgileri verimli ve doğru bir şekilde tartmanıza yardımcı olur.

Geliştirilmiş yaratıcılık: 6 Şapkalı Düşünme Tekniği varsayılan pozisyonlarınızdan ve yaklaşımlarınızdan uzaklaşmanızı sağlar. Ve farklı bakış açılarını karşılaştırmak veya birleştirmek bazen yeni düşüncelere yol açabilir.

Daha iyi düşünme becerileri: Bu teknik, merak ve eleştirel düşünme gibi önemli becerileri güçlendirmenizi sağlar.

Daha güçlü kişilerarası beceriler: 6 Şapkalı Düşünme Tekniği sizi dinleme, soru sorma ve cevaplama alıştırmaları yapmaya teşvik eder. Böylece sizi daha ikna edici, başkalarının desteğe ihtiyacı olduğunda daha iyi fark etmenizi ve ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözme konusunda daha özgüvenli olmanızı sağlayabilir.

Ekiplerde daha fazla kapsayıcılık: Kişilerin ön yargılarını bir kenara bırakıp bir süre daha aynı pencereden bakmaya odaklanmalarını gerektirir. Tartışmalar devam eder, ancak herkesin dâhil olduğunu hissetmesine yardımcı olabilecek ortak anlayışa dayalıdır.

En büyük faydalar genellikle takım çalışması ve işbirlikçi problem çözmede görülür, çünkü bunlar farklı insan gruplarını ortak bir bakış açısıyla birlikte çalışmaya teşvik edebilir.

6 Şapkalı Düşünme Tekniği odaklanma, düşünme kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

6 Şapkalı Düşünme Tekniği Örneği

Şapkaların bir çözüm bulmak için ne kadar mükemmel bir araç olduğunu tam olarak anlamak için 6 şapkalı düşünme tekniği örneğine bakalım.

Piyasaya yeni bir ürün veya hizmet tanıtmak için bir toplantı düzenlediğinizi hayal edin. Bunu yaparken insanlardan farklı şapkalar takmalarını veya bu hedef etrafında şapkalar arasında gezinmelerini isteyebilirsiniz.

Beyaz şapka

“Bu konuyla ilgili bildiğimiz gerçekler neler?”

– Geçen ay yaptığımız anket, 25 – 45 yaş arası kadınların %5’inin yeşil ürünü tercih ettiğini gösterdi.

– Satışlardan iade oranları, yeni teslimat ambalajının kullanıma sunulmasından bu yana %50’nin üzerinde düştü.

– Şirket Lojistiği aracılığıyla kullanılabilen yeni teslimat yolları var.

Kırmızı şapka

‘’Senin içgüdüsel tepkilerin neler?”

– Yeşil renk, sürdürülebilir bir görünüme ilham veriyor ve çok çekici. Bu bile harika bir nüans.

– Azalan getiri oranları üzerinde sağladığı etki, ek kaynaklar anlamına gelebilir.

– Yeni teslimat rotaları teslimat sürelerimizi nasıl etkiler? Bu konuda daha fazla şey öğrenmekle kesinlikle ilgilenirim.

Yeşil şapka

“Nasıl fırsatlar yaratabiliriz?”

– Yeşil bir aralık, farklı bir renk aralığı kümesine genişletilebilir veya sembolik olabilir.

– Birden fazla kanal oluşturmak, yeni ortaklıklar ve ortaklar kurmamızı sağlayacaktır.

– Teslimatın kalitesini ve güvenilirliğini hızlandırmak, mevcut ürünleri bir araya getirmemize izin verebilir.

Siyah şapka

“Hangi riskleri aklımızda tutmalıyız?”

– %5 tercih tek renk ürün yapmamız için yeterli midir? Tercihler değişirse ne olur?

– Ambalaj kalitesini ve sürdürülebilirliğini korumanın maliyeti nedir?

– Yeni teslimat yollarının güvenilirliği henüz kanıtlanmamış olabilir veya maliyetlerimizi artırabilir.

Sarı şapka

“Neden iyimser olmalıyız?”

 – Yeni ürün, gelir çeşitlendirme akışımızı artırabilir ve ürün ailemizi genişletebilir.

– Müşterilerimizden daha iyi geri bildirimler ve referanslar almaya başlayabiliriz.

– Teslimattan kaynaklanan hasarın etkisi, hizmet standartlarımızı karşılayacaktır.

Mavi şapka

“Hangi sistemlere veya süreçlere ihtiyaç duyulacak?”

 – Odayı dolaşalım ve temel renk seçeneklerini tartışalım.

– İndirimli iade oranları, depolama departmanımızı nasıl etkiledi?

– Yeni bir teslimat ortağıyla iş akışımızda başka değişiklikler olur mu ve bu, lojistik teknolojimizi değiştirir mi?

6 Şapkalı Düşünme Tekniğinin Uygulamaları

6 Şapkalı Düşünme Tekniğini bir kuruluşta hem bireysel hem de gruplar halinde uygulamanın birçok yolu vardır. Herhangi bir sorunu veya durumu ele aldıktan sonra şu yaklaşımları deneyebilirsiniz:

Gruplarda

Gruplarda 6 Şapkalı Düşünme Tekniği uygularken, bir grup olay yöneticisi görevlendirin ve mavi şapka takmalarını sağlayın. Bir toplantıyı kolaylaştırmadan önce bu çalışmanın amacını iyi anlamalı ve bir gündem belirlemelidirler.

Bir poster asın veya şapkaların her biri için katılımcılara her bir şapkayla hangi bakış açısını benimsemeleri gerektiğini anlatan kartlar verin.

Katılımcıların, o sırada hangi şapkayı taktıklarını net bir şekilde göstererek fikirlerini kaydetme araçlarına sahip olduğundan emin olun.

Daha büyük bir grubu daha küçük alt gruplara ayırın;

  1. a) Her gruba duruma yaklaşımlarında giyecekleri belirli bir şapka atayın veya
  2. b) Grupların bir sonraki aşamaya geçmeden önce aynı bakış açısı üzerinde düşünmelerini sağlayın.

Yeni fikirler geliştirmek ve grupların konuyu çeşitli açılardan ele almalarını sağlamak için gruplar arasında 6 Şapkalı Düşünme Tekniği döndürmeyi düşünün.

Grupların veya alt grupların her seferinde bir şapka takmasını düşünün. Bu, işbirliğini geliştirebilir ve ekibin aynı anda tek bir bakış açısı üzerinde çalışmasına yardımcı olabilir.

Bireylerde

Bir problemle uğraşırken 6 Şapkalı Düşünme Tekniği kullandığınızda, notlarınız için bir bölümle birlikte her şapkayı içeren bir şablon kullanın.

6 Şapkalı Düşünme Tekniği’ndeki şapkaları birer birer inceleyin ve her açıdan notlar alın. Her seferinde bir şapka takmaya çalışın ve bir şapkadan diğerine atlamaktan kaçının. Bu, diğerinden etkilenmeden bir bakış açısına odaklanmanıza yardımcı olur.

Bazı ipuçları

Her zaman bütün şapkaları kullanmak zorunda değilsiniz. Öncelikle size hangilerinin en uygun olduğunu düşünün. Ancak bu tekniği sırayla kullanmanın düşüncelerinizi yapılandırmanıza yardımcı olabileceğini unutmayın.

Herhangi bir anda bir veya daha fazla şapkaya odaklanabilirsiniz, ancak bunun düşünmede çatışma yaratabileceğini unutmayın. Bu teknikte şapkalar teker teker kullanılırsa daha iyi olacaktır.

Yeni fikirler veya bulgularla ilgili daha fazla bilgi sağlamak için gerektiğinde şapkaları yeniden kullanabilirsiniz. Bu anlamda süreç yinelenmelidir.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir