Çalışanların başarıya ve işletmelerin hedeflerine ulaşmasında oynadığı kritik rol, günümüzde işletmelerin yetenek yönetimine olan ilgisini artırmıştır. Bu makalede, çalışan değerlendirmesi için etkili bir yöntem olarak kabul edilen 9 Kutu Modeli’ni ele alarak yetenek yönetiminin en iyi uygulamalarını inceleyeceğiz. 9 Kutu Modeli, işletmelerin yetenekleri tanımlamalarına, değerlendirmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olarak kurum içindeki potansiyeli en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır. Bu model, işletmelerin insan kaynakları süreçlerini güçlendirmede önemli bir araçtır ve çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlar. Şimdi, yetenek yönetimi için önemli bir yere sahip bu önemli yönteme daha yakından bakalım.

9 Kutu Modeli Nedir?

9 kutu modeli, aynı zamanda “9 bloklu ızgara” olarak da bilinir ve çalışanların performans yönetimini kolaylaştıran bir değerlendirme aracıdır. Bu modelde yöneticiler, bir çalışanın işini iki eksende değerlendirir: geçmiş performans ve gelecek potansiyel. Her inceleme, çalışanın performansını düşükten yükseğe doğru bir ölçekte derecelendirir ve sonuç, 9 kutulu ızgarada işaretlenir.

Bir çalışanın 9 kutulu çerçevedeki konumu belirlendikten sonra, yöneticiler sürekli bir referans çerçevesi elde eder ve çabalarını nasıl ve nereye yönlendireceklerine dair devam eden tartışmalar için bir temel oluştururlar:

 • Yüksek performanslı çalışanları mükemmel sonuçları için takdir etmek.
 • Çalışanların performansını veya potansiyellerini artırmak için onları şebeke içinde yukarı ve sağa doğru hareketlendirmeye destek olmak.
 • Sürekli olarak düşük performans sergileyen ve potansiyellerine az ilgi gösterilen çalışanları tespit ederek, daha uygun bir pozisyon teklif etmek veya işten çıkarmak.

Bu yöntem, kuruluş içindeki çalışanların yeteneklerini ve performanslarını daha iyi anlamak ve yönetmek için etkili bir araç sağlar. 9 kutu modeli, şirketlerin daha verimli ve başarılı bir işgücü yönetimine ulaşmasına yardımcı olur.

9 Kutu Modelinin Amaçları Nelerdir?

9 kutu modelinin amaçları şunlardır:

 • Performans ve Potansiyeli Değerlendirmek: 9 kutu modeli, çalışanların mevcut performans düzeylerini ve gelecekteki potansiyellerini değerlendirmeyi amaçlar. Bu sayede yöneticiler, çalışanların hangi alanlarda daha iyi performans gösterdiklerini ve potansiyel olarak ne kadar ilerleyebileceklerini belirleyebilirler.
 • Yetenekleri Tanımlamak: Model, organizasyon içindeki yetenekleri tanımlamak için bir çerçeve sunar. Bu, organizasyonun hangi alanlarda güçlü ve zayıf olduğunu anlamasına ve stratejik olarak yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olur.
 • İnsan Kaynakları Yönetimini Desteklemek: 9 kutu modeli, insan kaynakları yönetimi süreçlerini desteklemek için kullanılır. İşe alım, terfi ve ödüllendirme gibi süreçlerde, çalışanların performansları ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak daha objektif kararlar alınmasını sağlar.
 • Gelişim ve Eğitimi Yönlendirmek: Model, çalışanların ihtiyaç duyduğu gelişim alanlarını belirlemek için kullanılır. Bu sayede organizasyon, çalışanların eğitim ve gelişim programlarını daha etkili bir şekilde planlayabilir.
 • Kariyer Yönetimine Katkı Sağlamak: Çalışanların 9 Bloklu Model içindeki konumları, kariyer planlamasına ve ilerleme yoluna yönelik bilgi sağlar. Bu, çalışanların yeteneklerine ve hedeflerine uygun kariyer fırsatları sunmak için önemlidir.
 • Performans Yönetimini Basitleştirmek: Model, performans yönetimi sürecini daha yapılandırılmış ve objektif bir hale getirir. Çalışanların performanslarını değerlendirme ve geri bildirim süreçlerini kolaylaştırır.
 • Ödüllendirme ve Tanıma Sistemlerini Desteklemek: Model, yüksek performans gösteren çalışanları belirlemek ve ödüllendirmek için kullanılabilir. Organizasyonlar, 9 bloklu ızgarayı performansa dayalı ödüllendirme ve tanıma sistemlerine entegre edebilirler.
 • Yetenek Yönetimi Stratejileri Geliştirmek: 9 kutu modeli, organizasyonların yetenek yönetimi stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Çalışanların potansiyellerini ve gelişim ihtiyaçlarını anlayarak şirketler gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik stratejiler oluşturabilirler.
 • İç İletişimi ve Geri Bildirimi Artırmak: Model, yöneticiler ve çalışanlar arasında açık bir iletişim kanalı oluşturur. Geri bildirim süreçlerini ve performans değerlendirmelerini etkileşimli ve yapıcı bir şekilde destekler.

9 Kutu Modelini Kullanmanın Yararları

9 Kutu Modelini kullanmanın birçok yararı vardır:

Performans ve Potansiyeli Belirleme: Model, çalışanların mevcut performans düzeylerini ve gelecekteki potansiyellerini net bir şekilde belirlemeye yardımcı olur. Bu sayede yöneticiler, her çalışanın güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi anlar.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Model, işletmelerin insan kaynakları yönetim süreçlerini daha objektif ve veri odaklı hale getirir. İşe alım, terfi ve yetenek geliştirme süreçlerinde daha etkili kararlar alınmasını sağlar.

Gelişim ve Eğitimi Yönlendirme: Model, çalışanların ihtiyaç duydukları gelişim alanlarını belirlemede rehberlik eder. Bu sayede şirketler, eğitim ve gelişim programlarını çalışanların gerçek ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlar.

Kariyer Yönetimine Katkı: Model, çalışanların yetenekleri ve potansiyelleri doğrultusunda kariyer planlamasına yardımcı olur. İşletmeler, çalışanların ilgi ve yeteneklerine uygun kariyer fırsatları sunarak çalışanların motivasyonunu artırır.

Performans Değerlendirmelerini Basitleştirme: Model, performans değerlendirme süreçlerini daha yapılı ve anlaşılır hale getirir. Bu, çalışanların geri bildirim alma ve performanslarını geliştirme süreçlerini kolaylaştırır.

Ödüllendirme ve Tanıma: Model, yüksek performans gösteren çalışanları belirleme ve ödüllendirme süreçlerini destekler. Şirketler, performansına göre ödül ve teşvikler sağlayarak çalışanları motive eder.

Yetenek Yönetimi Stratejilerini Güçlendirme: Model, işletmelerin yetenek yönetimi stratejilerini daha etkili bir şekilde geliştirmesine yardımcı olur. Çalışanların potansiyellerini ve gelişim ihtiyaçlarını anlamak, şirketlerin gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik stratejiler oluşturmasını sağlar.

İç İletişimi ve İşbirliğini Artırma: Model, yöneticiler ve çalışanlar arasında açık bir iletişim kanalı oluşturur. Bu sayede, çalışanlar performans beklentileri ve hedefler konusunda daha net bir anlayışa sahip olur ve iş birliği artar.

İş Sonuçlarını ve Verimliliği Artırma: Model, çalışanların yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirmeye ve geliştirmeye odaklandığından, işletmelerin genel performansı ve verimliliği artırır. Doğru yetenekleri doğru pozisyona yerleştirerek şirketin başarısına katkıda bulunur.

Sınırlamalar

9 kutu modelini kullanmanın yetenek ve performans yönetimi açısından bazı zorlukları şu şekilde sıralanabilir:

 Performans ve potansiyel arasındaki farkı belirlemek, özellikle bu kavramların net bir tanımı veya anlayışı olmadan zor olabilir. Performans değerlendirmeleri genellikle daha belirgin olsa da potansiyeli değerlendirmek daha karmaşık ve sübjektif olabilir. Bu, çalışanların potansiyellerini yanlış bir şekilde değerlendirebileceğimiz anlamına gelir ve bu da çalışanların hakkında adil olmayan kararlar alınmasına yol açabilir.

 • Çalışan tepkileri, performans değerlendirmelerinin açık ve dürüst bir şekilde paylaşılması durumunda olumsuz olabilir. Özellikle düşük rütbeli çalışanlar, düşük performanslı veya düşük potansiyele sahip olarak etiketlendiğinde kendilerine olan güvenleri azalabilir ve motivasyonları düşebilir. Bu, çalışanların moralini olumsuz yönde etkileyebilir ve iş tatminsizliğine neden olabilir.
 • 9 kutulu ızgara, çalışanları belirli etiketlerle sınıflandırmak eğilimindedir ve bu etiketler, yönetimin çalışanlara nasıl baktığını etkileyebilir. Örneğin, bir çalışanı düşük potansiyele sahip ve düşük performans gösteren olarak etiketlemek, yönetimin onu bu perspektiften görmesine neden olabilir ve bu da çalışanın ilerlemesi ve gelişimi için olumsuz bir etki yaratabilir.

Sonuç olarak, 9 kutu modelini kullanmanın bazı zorlukları vardır ve bu zorluklar, değerlendirmelerin sübjektifliğine ve etiketleme eğilimine yol açabilir. Bu nedenle, yöneticilerin bu modeli kullanırken dikkatli olması ve adil, şeffaf ve objektif bir değerlendirme süreci yürütmesi önemlidir.

Nasıl Kullanırsınız?

9 kutu modeli, çalışanların potansiyelini ve performansını değerlendirmek amacıyla kullanılan bir modeldir. İşte bu modelin kullanımı için adımlar:

 • Performans ve Potansiyel Kriterleri Belirleme: Öncelikle, çalışanların değerlendirileceği kriterler belirlenmelidir. Performans ve potansiyel için ölçülebilir ve belirleyici faktörler tanımlanmalıdır.
 • 9 Kutulu Izgarayı Özelleştirme: 9 kutulu ızgara, organizasyona ve iş gerekliliklerine uyacak şekilde özelleştirilmelidir. Bu, şirketin stratejik hedeflerini ve çalışanların ihtiyaçlarını yansıtacak şekilde adapte edilmelidir.
 • Çalışanları Değerlendirme: Her çalışan, belirlenen performans ve potansiyel kriterlerine göre değerlendirilir. Performans değerlendirmeleri, belirli zaman dilimlerine dayalı gerçek verilere dayanarak yapılmalıdır.
 • 9 Kutulu Izgarada Pozisyonlandırma: Değerlendirme sonuçlarına dayanarak her çalışan 9 kutulu ızgarada ilgili hücreye yerleştirilir. Performansları düşükten yüksek seviyeye ve potansiyelleri düşükten yüksek seviyeye göre sıralanır.
 • Sonuçları Analiz Etme: 9 kutulu ızgarada çalışanların dağılımını ve konumlarını analiz edin. Bu analiz, çalışanların güçlü yönlerini ve geliştirme alanlarını belirlemek için önemlidir.
 • Bireysel Görüşmeler ve Geri Bildirim: Her çalışanla bireysel görüşmeler düzenleyin ve değerlendirme sonuçlarını açıkça paylaşın. Pozitif yönleri vurgulayarak ve geliştirme alanları için yapıcı geri bildirim vererek çalışanlarla iletişimi güçlendirin.
 • Gelişim Planları Oluşturma: Çalışanların gelişim ihtiyaçlarına göre bireysel gelişim planları oluşturun. Eğitim, mentorluk veya özel projelerle çalışanların yeteneklerini geliştirmelerine ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olun.
 • Performans ve Potansiyeli Ödüllendirme: Yüksek performans gösteren ve yüksek potansiyele sahip çalışanları ödüllendirin. Bu, teşvik etmek ve motivasyonu artırmak açısından büyük bir öneme sahiptir.
 • Düzenli Değerlendirme ve Takip: Değerlendirmeler düzenli olarak yapılmalı ve çalışanların ilerlemesi izlenmelidir. Gelişim planlarının uygulanmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini düzenli olarak gözden geçirin.

Sonuç olarak bu model, organizasyonun performans yönetimini ve yetenek yönetimini daha yapılandırılmış ve veri odaklı bir şekilde gerçekleştirmesine yardımcı olur. Her çalışanın potansiyelini gerçekleştirmesine ve başarılarını maksimize etmesine destek olur. Ancak, modeli uygularken adil, şeffaf ve objektif olmaya özen göstermek önemlidir.

3 Adımda 9 Kutu Modeli Nasıl Oluşturulur?

9 Kutu Modeli ile yedekleme planlaması oluşturmanın üç adımı vardır:

1. Çalışan performansını değerlendirin

Her çalışanın performans düzeyi, kesin kriterlere dayanarak değerlendirilir ve bu kriterler, kuruluşun ihtiyaçlarına göre değişebilir. Bu değerlendirme sonucunda her çalışan aşağıdaki üç gruptan birine kategorize edilir:

 • Düşük Performans: Bu gruptaki çalışanlar, iş gereksinimlerine uymayan ve hedeflere ulaşamayan kişilerdir. Motivasyon eksikliği ve organizasyonun vizyonuyla uyumsuzluk gösterebilirler.
 • Orta Düzeyde Performans: Bu gruptaki çalışanlar, iş gereksinimlerine ve bireysel hedeflere kısmen uyan çalışanlardır. Performansları hem olumlu hem de geliştirilmesi gereken yönler içerebilir.
 • Yüksek Performans: Bu gruptaki çalışanlar, iş gereksinimlerini ve bireysel hedeflerini tam olarak karşılar ve tutarlı bir şekilde üstün performans sergilerler. Başarıları ve katkıları diğerleri tarafından takdir edilir.

Her çalışanın bu kategorilere yerleştirilmesi, organizasyonun güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek, performansı teşvik etmek ve geliştirme ihtiyaçlarını tanımlamak için önemlidir. Bu değerlendirme süreci, çalışanların performanslarını ve potansiyellerini daha iyi anlamak ve uygun destek ve gelişim planları oluşturmak için kullanılır.

2. Çalışan potansiyelini değerlendirin

Sonraki adımda, her çalışanın potansiyeli değerlendirilir. Potansiyel, çalışanın gelecekte ne kadar büyümesi ve gelişmesi bekleniyorsa, yeni şeyler öğrenme isteği ve bilgilerini rutin görevlerde uygulama becerisi ile tanımlanır.

Bu adımdaki zorluklardan biri, çalışanların potansiyelini değerlendirmenin performans değerlendirmesinden daha az tanıdık olmasıdır. Ancak, performans ve potansiyel kavramlarını basit terimlere indirgeyerek ayırt etmek mümkündür. Performans, geçmiş davranışları temsil ederken, potansiyel gelecekte beklenen davranışları ifade eder.

Potansiyel değerlendirmesi genellikle aşağıdaki kategorilere ayrılır:

 • Düşük Potansiyel: Bu gruptaki çalışanlar, ya mevcut pozisyonlarında maksimum kapasiteye ulaşmışlardır ya da büyümeye yönelik motivasyon eksikliği gösterirler.
 • Orta Düzeyde Potansiyel: Bu gruptaki çalışanlar, mevcut rolünde daha fazla gelişme potansiyeline sahip olan çalışanlardır. Performans veya uzmanlık açısından daha ileriye gitme potansiyelleri vardır.
 • Yüksek Potansiyel: Bu gruptaki çalışanlar, pozisyonunun ve sorumluluklarının ötesinde performans gösterirler. Liderlik fırsatlarını gönüllü ve istekli bir şekilde üstlenirler ve her zaman yeni zorluklara hazırdırlar.

Bu potansiyel değerlendirmesi, organizasyonun gelecekteki liderleri ve yeteneklerini tanımlamak ve gelişim planlarını buna göre oluşturmak için önemlidir. Yüksek potansiyele sahip çalışanlar, özel eğitim ve mentorluk gibi fırsatlarla desteklenerek gelecekteki liderlik pozisyonlarına hazırlanabilirler.

3. Performansı ve potansiyeli 3×3 kutuda birleştirin

Tüm çalışanlar performans ve potansiyel açısından düşük, orta veya yüksek olarak değerlendirildikten sonra, son adımda onları 3×3’lük bir tabloya yerleştirerek 9 kutulu bir tablo oluşturulur. Bu tablo, yöneticilere ve İK departmanına her çalışanın nerede durduğuna dair net bir görüş sağlar.

Bu 9 kutulu tablo, organizasyonun çalışanlarını farklı kategorilere göre sınıflandırmasına yardımcı olur. Yüksek performans gösteren ve yüksek potansiyele sahip çalışanlar, sağ üst köşede yer alırken, düşük performans gösteren ve düşük potansiyele sahip olanlar sol alt köşede konumlanır. Orta düzeyde performans ve potansiyele sahip olanlar ise orta kısımda yer alır.

Bu tablo, organizasyonun insan kaynakları yönetimini daha verimli ve etkili hale getirir. Yöneticiler, çalışanların güçlü yönlerini ve geliştirme alanlarını daha net bir şekilde görebilirler ve buna göre stratejik kararlar alabilirler. Ayrıca,s çalışanların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için uygun destek ve gelişim planları oluşturmak için bu tablodan yararlanabilirler. Bu sayede şirket, yetenek yönetimi süreçlerini daha iyi yapılandırır ve çalışanların performanslarını artırarak başarıya ulaşır.

9 Kutu Modeline Alternatifler

Değerlendirme tabloları, üzerine inşa edildiği ortak anlayışın seviyesine bağlı olarak değer kazanır. Performans yönetimi, çeşitli yönleri olan, zaman alıcı ve adım adım ilerleyen bir insan çabasıdır. Yüksek performanslı çalışanları geliştirmek, basit tablolar veya karmaşık analiz formülleriyle ifade edilebilecek bir konu değildir.

BambooHR’nin Performans Yönetimi yazılımı, 9 kutu modelinin ötesine geçerek şu unsurları birleştirir:

 • Düzenli Koçluk: Yöneticiler, çalışanlarla birlikte çalışarak kişisel performans hedefleri belirlerler ve bunlara ulaşmalarında destek olurlar.
 • Kendini Değerlendirme: Çalışanlar, kendi performansları hakkındaki değerlendirmeleri kaydederler.
 • 360 Derece Geribildirim: Düzenli ve anonim meslektaş geri bildirimleri, çalışanlara ek bir bakış açısı sağlar.
 • Veriye Dayalı Görüşler: Performans yönetimi verileri, her ekibin ve departmanın durumunu yakalayan raporlara dönüşür, böylece yöneticiler performans eğilimlerini tespit edebilir ve buna göre ayarlayabilirler.

Kapsamlı performans yönetimi, değerlendirmelerin sadece bir yöneticinin son izlenimlerine veya önyargılarına dayanmadığı anlamına gelir. Bunun yerine, değerlendirmeler; düzenli yüz yüze görüşmeler ve yazılım destekli değerlendirmelerle şekillendirilir.

Doğru yapıldığında, performans yönetimi sürprizlere yer vermez. Çalışanlar, güçlü ve zayıf yönlerini bilirler ve yöneticiler, veri odaklı iç görülere sahip olarak ekiplerinin gerçek durumunu anlayabilirler. 9 kutu modeli ve benzeri modeller bu durumu anlama yolunda yöneticilere destek olarak işlerini kolaylaştırır.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir