DISC Kişilik Envanteri; işyerinde takım çalışmasını, iletişimi ve üretkenliği geliştirerek insanların yönetim tarzlarının güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına ve nihayetinde daha iyi liderler olmalarına yardımcı olabilecek her yıl bir milyondan fazla kişi tarafından kullanılan kişisel bir değerlendirme aracıdır.

DISC Kişilik Envanteri bir davranışsal değerlendirme aracıdır. Eğilimlerinizi, tercihlerinizi ve hatta kör noktalarınızı görebildiğinizde, ekibinizi zorlu koşullar altında bile başarıya yönlendirmek için gereken öz farkındalığı kazanır ve onlara koçluk desteği sağlayabilirsiniz.

DISC Kişilik Envanteri Nedir?

DISC Kişilik Envanteri, işletmelerin ve diğer kuruluşların bazen çalışanların ve yöneticilerin liderliğinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için kullandıkları davranışsal bir değerlendirmedir. Operasyonları ve ekip çalışmasını potansiyel olarak iyileştirerek daha fazla öz farkındalık ve iç görü sağlamayı amaçlar.

Psikolog William Moulton Marston, DISC davranış modelini ilk olarak 1928 tarihli Emotions of Normal People adlı kitabında özetlemiştir. Personality Profile Solutions’ın DISC Profile bloğuna göre Marston’ın teorisi, duyguların davranışsal ifadesi dört türe ayrılabilir: Hâkimiyet, Teşvik, Boyun Eğme ve Uyum. Bu duygusal ifade türleri, birinin çevresiyle ilgili olarak algıladığı duyulara dayanıyordu.

Marston, birincil davranışsal özelliğinizi anlamanın, deneyimlerinizi anlamanıza ve yönetmenize ve ilişkileri geliştirmenize yardımcı olacağına inanıyordu.

İlerleyen zamanlarda diğer araştırmacılar Marston’ın teorilerini kullanarak çeşitli değerlendirmeler geliştirdiler ve sonunda modern DISC’i yarattılar. Günümüzün duygusal tarzları değişerek bu açılımı etkiledi ve DISC artık Baskınlık, Etki, Kararlılık ve Vicdanlılık anlamına gelmektedir.

DISC Ne Anlama Gelir?

disc kişilik envanteri

(D)ominance: Baskınlık

Bu kişiliğe sahip kişiler, kendilerine güvenlidirler ve nihai sonuçlara ulaşmaya önem verme eğilimindedirler.

Baskınlık (D) stiline sahip bir kişi, sonuçlara ulaşmak için kendisine muhalefet olanların üstesinden gelerek çevresini şekillendirmek ister. Güvene değer verirler ve sonuca odaklanırlar.

Özellikler: Bu çalışan genellikle açık sözlü, doğrudan, güçlü, iradeli, azimli, hızlı tempolu ve kendine güvenen biri.

Davranışlar: Büyük resmi görürler, zorlukları kabul ederler ve direkt konuya girerler.

Tarzlar: Emir veren, azimli ve öncüdürler.

İyileştirme: Sabırları, duyarlılıkları, ayrıntılara bakma becerileri ve müzakereye izin verme becerileri üzerinde çalışmaları gerekir.

(I)nfluence: Etki

Bu kişiliğe sahip kişiler çevrelerine karşı daha açık olma eğilimindedirler ve ilişkilerine, başkalarını etkilemeye ve onları ikna etmeye önem verirler.

Önde gelen Etki (i) tarzına sahip biri, başkalarını etkileyerek çevresini şekillendirmeyi amaçlar. Kişi açıklığa, arkadaşlığa ve ilişki kurmaya değer verir.

Özellikler: Etki tarzına sahip bir kişi, coşkulu, iyimser, ikna edici, sıcak ve güvenilir olma eğilimindedir.

Davranışlar: İşbirliği yapmaktan hoşlanırlar; görmezden gelinmekten hoşlanmazlar ve onaylanmamaktan veya nüfuzlarını kaybetmekten korkarlar.

Tarzlar: Liderlik tarzları enerji verici, öncü ve onaylayıcıdır.

İyileştirme: Tüm gerçekleri takip etmek, doğrudan ve samimi bir şekilde konuşmak ve araştırmak için çalışmaları gerekir.

(S)teadiness: Kararlılık

Bu kişilik türüne sahip kişiler, güvenilir olma eğilimindedir ve işbirliğine ve samimiyete önem verirler.

Kararlılık (S) stiline sahip bir kişi, görevleri yerine getirmek için bulunduğu koşullar içinde başkalarıyla birlikte çalışmak ister. İşbirliğine, samimiyete ve güvenilirliğe değer verirler.

Özellikler: S stiline sahip bir kişi genellikle sakin, sabırlı, tutarlı ve uzlaşmacıdır.

Davranışlar: Destekleyici eylemler sağlarlar; aceleye getirilmekten hoşlanmazlar ve değişiklikten kaçınma eğilimindedirler.

Tarzlar: Liderlik tarzları kapsayıcı, alçakgönüllü ve onaylayıcıdır.

İyileştirme: Değişime uyum sağlamak, çoklu görev yapmak ve başkalarıyla yüzleşmek için çalışmaları gerekir.

(C)onscientiousness: Vicdanlılık

Bu kişiliğe sahip biri kaliteye, doğruluğa, uzmanlığa ve yetkinliğe vurgu yapma eğilimindedir.

Vicdanlı (C) stiline sahip çalışanlar, çoğunlukla hem kaliteyi hem de dürüstlüğü sağlamak için bulundukları koşullar içinde vicdanlı bir şekilde çalışmak isterler. Bu kişi uzmanlığa, yetkinliğe ve nesnel muhakemeye değer verir.

Özellikler: C stiline sahip çalışanlar genellikle bağımsız, analitik, dikkatli, temkinli, sistematik, diplomatik ve inceliklidir.

Davranışlar: İstikrarı korurlar, ayrıntıları isterler, varsayımlara meydan okurlar ve eleştiriden ve yanılmaktan korkarlar.

Tarzlar: Liderlik tarzları kasıtlı, alçakgönüllü ve kararlıdır.

İyileştirme: Yetki verme, uzlaşma ve hızlı kararlar alma konusunda çalışmaları gerekir.

DISC Kişilik Envanteri Neden Kullanılır?

DISC kişilik envanteri, kurumlarda birçok farklı amaç için kullanılır. İnsan kaynakları birimi işe alım süreçlerinde uygun kişiyi seçmek, yeni başlayan çalışanın adaptasyonunu sağlamak ya da ekipleri doğru dinamikler ile oluşturmak için bu envanterden yararlanır. Özellikle işe alım süreçlerinde sıklıkla tercih edilir çünkü doğru personeli seçmek konusunda yol gösterici olabilir. DISC kişilik envanterinde yer alan 4 tip, adayın başvurduğu pozisyona ne kadar uygun olup olmadığını gösterir. Bu önemli bir detaydır çünkü normal koşullarda adayın karakterini tanımak zamana yayılan bir süreçken DISC ile bu çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bu envanter yaygın olan insan kaynakları tarafından kullanılsa da liderlik ve takım çalışmalarının olduğu her alanda kullanılabilir.

Envanterin Çalışma Sistemi

DISC Kişilik Envanteri kişiliğinizin boyutlarını ölçer. Zekâyı, yeteneği, zihinsel sağlığı veya değerleri ölçmez. DISC Kişilik Envanteri profilleri, çeşitli durumlarda insanların zorluklara nasıl yanıt verdiğini, başkalarını nasıl etkilediğini, kurallara ve prosedürlere nasıl yanıt verdiğini tanımlar. Çalışanların eğilimlerini, tercihlerini ​, davranış kalıplarını hiçbir yargıda bulunmadan ölçer.

En geniş haliyle, DISC Kişilik Envanteri kişiliğin dört yönünü ölçer: Baskınlık (D), etki (i), kararlılık (S) ve vicdanlılık (C). Bunlar, orijinal DISC modelinin temel özellikleridir.

DISC Kişilik Envanteri bu dört kadran üzerinde genişleyerek belirli amaçlar için daha fazla iç görü sağlar. DISC Kişilik Envanteri, her bir ifadeye ne kadar katıldığınızı belirttiğiniz beş puanlık bir ölçekte basit ifadeleri cevaplamanızı ister.

Kendiniz konusunda uzman olarak görülürsünüz. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Bu çevrimiçi anketin doldurulması yalnızca yaklaşık 15 ila 20 dakika sürer ve yaklaşık 80 maddeden oluşur. En doğru sonuçları elde etmek için bilgisayarlı uyarlamalı testler kullanılır.

Anketi cevaplarken hayatınızın bir alanına odaklanmanıza gerek yok. İşte, evde ve sosyal olarak farklı senaryolarda nasıl davrandığınızı düşünebilirsiniz. Bu durum, sonuçlarınızı fazla etkilemez.

Anketi doldurur doldurmaz sonuçlarınızı alabilirsiniz veya bir kolaylaştırıcı sonuçlarınızı siz onlarla görüşene kadar saklayabilirsiniz.

Profilinizde, benzersiz davranış tarzınız, eğilimleriniz, ihtiyaçlarınız, tercih ettiğiniz ortam ve etkili davranış stratejileri hakkında bilgi edineceksiniz. Her profil raporu, diğerleri hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olmak için diğer DISC Kişilik Envanteri stilleri hakkında bilgiler de içerir. Kolaylaştırıcılar, ekibiniz, grubunuz, müşterileriniz veya iş arkadaşlarınız hakkında daha iyi bir anlayış sağlamak için DISC Kişilik Envanteri Karşılaştırmasını, Grup Kültürünü veya diğer raporları kullanabilir.

Profilinizdeki anlatımın dili destekleyici, kişiselleştirilmiş ve bir değerlendirme uzmanının müdahalesi olmadan kolayca anlaşılır. Ancak, iyi bir koç veya kolaylaştırıcı, profilinizdekileri uygulamanın yollarını keşfetmenize yardımcı olabilir.

Tercih edilen stil yoktur. Evet, size yüksek bir S veya D olarak bir etiket verilebilir, ancak bu etikette hiçbir değer yargısı yoktur. Örneğin, tarzınız bir tür işte diğerine göre daha iyi olacağınızı göstermez. Her stil, gerektiğinde diğer stillere doğru esneme potansiyeline sahiptir. Sadece ekstra enerji veya biraz pratik gerektirebilir.

Bazen insanlar her koşulda tek yönlü olarak görüleceklerinden endişelenirler. DISC Kişilik Envanterinin rapor ettiği her şey, herkesin dört ana stilin tümünün özelliklerini sergilediğini göstermek için bir stil çemberi içinde bir nokta kullanır. Uyarlanabilir test yöntemi, doğuştan gelen tarzınızı keşfetmenizi daha da kolaylaştırır, ancak doğuştan gelen asla özel anlamına gelmez.

Ayrıca profilinizin en az üç önceliğiniz olduğunu gösterdiğini göreceksiniz. Bunlar, aldığınız DISC profiline bağlı olarak farklılık gösterecektir. Yanıt verenlerin yaklaşık üçte biri raporlarında fazladan bir veya iki öncelik alacaktır. En fazla beş önceliğiniz olabilir, ancak üçten fazlasına sahip olmanın ekstra bir değeri veya önemi yoktur.

DISC Kişilik Envanterinin Faydaları

Pratik kullanımı ve işlevselliği ile dikkat çeken DISC kişilik envanteri kullanıldığı her alanda oldukça faydalıdır. Özellikle kurumlarda şirketin büyümesi ve gelişmesi için büyük bir öneme sahiptir. Bu faydalardan bazıları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

  • Çalışanlar DISC kişilik envanteri ile kendi kişilik tipini bulduğunda farkındalıkları büyük oranda artar. Çalışanlar güçlü yönlerini öne çıkarmayı, zayıf yönlerini ise telafi ederek içinde bulundukları duruma adapte olmanızı öğrenir.
  • DISC envanterini deneyimlemiş çalışanların kişilik tiplerini tanıması ve benimsemesi müşteri ilişkilerine de yansır. Satış ve müşteri hizmetleri ile ilgili her durumda çalışan karşı tarafın kişilik tipi hakkında bir fikir yürütebilir ve bu sayede de kişiye uygun bir tarzda iletişim kurabilir. Müşterilerin özelliklerini fark edebilmek müşteri deneyimini geliştiren ve müşteri ile aynı dilde konuşmayı kolaylaştıran bir etkendir.
  • Etkili ve uyumlu bir ekip çalışmasının anahtarı DISC envanteridir. Doğru dinamiklerde bir ekip oluşturmak için çalışanların 4 kişilik tipinden hangisine sahip olduğu belirlenir ve buna göre birbiri ile uyum içinde ve verimli şekilde çalışabilecek kişiler bir araya getirilir. Bu sayede çatışma ortamının oluşması da engellenmiş olur.
  • DISC test sonuçları, yöneticilerin çalışanlarına kişilik tipine uygun görevler vermesini kolaylaştırır. Örneğin bir çalışan D (Dominance/ Baskınlık) kişilik tipine sahipse bu kişi ekip liderliği ve yönetimi gibi konularda başarılı olabilir. Eğer çalışan bir İ’ye (Influence/ Etki) sahipse müşteri ile doğrudan ilişki kurduğu ve iletişimde öne çıkacağı rollere uygun olabilir.
  • Bu envanter ile yöneticilerin ekipleri kontrol etmesi ve yönetmesi de kolaylaşır. Yönetici çalışana nasıl hitap edeceğini ve çalışanın motivasyonunu nasıl arttıracağını bilir. Buna ek olarak uygun rollerin dağıtılması, motivasyon sağlama, ihtiyaçların belirlenmesi, çatışmaların çözülmesi gibi durumlarda da çalışanların kişilik tipini bilmek yol gösterici olabilir.
  • Kişilik tipleri hakkında farkındalık empati yapmayı da kolaylaştırır. Her bir kişilik tipinin organizasyon içerisinde önemli bir yeri ve rolü vardır. Bir çalışanın kişilik tipini bilmek onu anlamayı kolaylaştırır.
  • Çalışanların verimliliği, kuruma bağlılığı ve memnuniyeti de DISC aracılığı ile artış gösterir. Bunun sebebi ise çalışanlara hem öne çıktığı alanlarda karakteri ile uyumlu rollerin verilmesi hem de doğru ekiplere yerleştirilmesi ve çatışmaların önceden önlenmesidir. Bu sayede çalışanlar kendilerini kurumun bir parçası olarak kabul eder ve değerli hisseder. Bu da onların motivasyonuna, üretkenliğine ve memnuniyetine doğrudan yansır.

DISC Kişilik Envanteri Kurumlar için Neden Önemlidir?

DISC Kişilik Envanteri değerlendirmelerinin çalışanlarınıza ve şirkete birçok faydası vardır. En etkili faydalardan bazıları aşağıdadır:

Öz farkındalığı arttırır: Güçlü ve zayıf yönlerinizi anlayarak çatışma, stres ve görevlerle başa çıkmada olumlu değişiklikler yapabilirsiniz. Bu öz-farkındalık hem işinize hem de kişisel ilişkilerinize yardımcı olabilir. Yapıcı değişim kendini bilmekle başlar. DISC Kişilik Envanteri profilleri, çatışmaya nasıl tepki verdiğinizi, sizi neyin motive ettiğini veya strese soktuğunu ve sorunları nasıl çözdüğünüzü gösterir.

Ekip çalışmasını geliştirir: Kendini tanıma, ekiplerin daha etkili iletişim kurdukça ve çatışmayı azalttıkça birlikte daha iyi çalışmasına yardımcı olabilir. Ek olarak, test sonuçları yöneticilerin maksimum başarı için görevleri tahsis etmelerine yardımcı olur.

Bununla birlikte, bir DISC Kişilik Envanteri çalışanları sınıflandırmak için kullanılmamalıdır; herkes kişilik özelliklerinin bir karışımına sahiptir. Ekipler, modern işyerinde işlerin yapıldığı yerdir. DISC Kişilik Envanteri profilleri size ekip üyeleri arasındaki iletişimi ve anlayışı nasıl geliştireceğinizi öğretir.

Satış ve müşteri hizmetleri becerilerini güçlendirir: Bir çalışan, DISC Kişilik Envanterine girdiğinde ve tüm kişilik tiplerine aşina olduğunda, müşterilerde bu özellikleri tespit etmek daha kolaydır. Çalışan, sunumlarını çeşitli kişiliklere hitap edecek şekilde uyarlayarak satışları artırabilir. Müşterilerin özelliklerini anlamak, müşteri hizmetlerini de geliştirebilir. DISC profilleri, satış durumlarında etkinliğinizi artırmanıza da yardımcı olabilir. Müşterilerinizin tarzlarını anlamak ve bunlara uyum sağlamak, insani düzeyde bağlantı kurmak ve birbirinizi “yüz yüze” görmek için çok önemlidir.

Daha etkin bir şekilde yönetmenize yardımcı olur: Çalışanların dünyayı nasıl gördüğünü ve onunla nasıl etkileşim kurduğunu bilmek, yöneticiler için çok değerli bir bilgidir. Bu bilgi, personeli motive etmelerine, görevler atamalarına, ekipler oluşturmalarına ve departman ihtiyaçlarını iletmelerine yardımcı olur. İşyeri çatışması varsa, ilgili DISC Kişilik Envanteri profillerini bilmek, yöneticilerin gerilimleri dağıtmasına ve daha iyi çalışma ilişkileri oluşturmasına yardımcı olabilir. Liderler, çalışanlarının ve diğer ekip üyelerinin eğilimlerini ve tercih ettikleri çalışma tarzlarını anladıklarında doğal olarak daha etkili hale gelirler.

Empati yaratır: Bir kişi başka birinin nereden geldiğini anladığında, yargılamamak daha kolaydır. Hiçbir kişilik özelliği diğerinden daha iyi değildir; hepsinin organizasyonda bir yeri ve amacı vardır. Kimse yargılanmaktan hoşlanmaz. DISC profilleri, eğitmenlere ve kursiyerlere onları daha etkili bir şekilde eğitmek için ihtiyaç duydukları yargılayıcı olmayan bilgileri vererek oyun alanını eşitler.

Çalışan bağlılığını artırır: Çalışanlara, doğal davranışsal güçlerinden yararlanan görevler verildiğinde, daha fazla aracılık deneyimi yaşarlar ve kendilerini daha değerli hissederler. Bu, güçlü bir çalışan bağlılığı motivasyon aracıdır ve daha fazla üretkenlik, daha yüksek moral ve daha düşük çalışan devri ile sonuçlanır.

Hayatın Ritmi olarak DISC Kişilik Envanteri kişilik stillerinin ekip katılımını ve ekip güvenini nasıl artırdığını anlamanız için size bir temel oluşturacak şekilde destek sağlıyoruz. DISC’ten aldığınız bireysel ve ekip sonuçları, ekibin güçlü olduğu alanları ve gelişim fırsatlarını belirlemenize yardımcı olur. Hayatın Ritmi ve DISC Akademi işbirliği sayesinde, ekip üyelerinize DISC stillerini karşılaştırma ve iş yerinde uygulanabilir stratejiler uygulama yeteneği sağlayabilirsiniz.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir