Duygusal Zeka’yı geliştiren şirketler diğerlerine göre 22 kat daha başarılı sonuçlar üretiyorlar. Yurtiçi ve yurtdışında muazzam sonuçlar aldığımız dünyanın lider EQ organizasyonun model ve araçları ile dizayn edilmiş bu eğitimi mutlaka alın.

Kazanımlar

 • ‘Bir lider olarak şirketimde nasıl bir değişim yaratabilirim?’ sorusunun cevabını netleştirmek.
 • İş yaşamındaki “Değişim”e nasıl uyum sağlayabiliriz?
 • Duygusal Zeka’nın Six Seconds tarafından tanımlanan 8 Yetkinliğini öğrenmek, anlamak ve uygulamak.
 • İlişkileri geliştirebilmek ve ekip üyelerine dokunarak onları daha iyi anlamak için 8 Duygusal Zeka yetkinliğinin kendimiz ve diğerleri için liderlikle olan bağlantısını irdelemek.
 • Ekip üyeleri ile bağlantıda kalarak süreçlere ve olaylara “insani taraftan” bakabilmek için farkındalık ve iç görü kazanmak.
 • Kendimizi ve diğerlerini motive ederek ilham vermek için pratik araçlar hakkında bilgi edinmek.
 • Koşullar gerektiğinde liderliği ele alarak olumlu yönde hareket etmek.
 • Liderler, daha başarılı olmak için Duygusal Zeka’yı neden ve nasıl kullanacaklarını, kendilerini ve takımlarını nasıl yöneteceklerini, bir takım olarak nasıl çalışacaklarını, iş ortamında daha etkili olup üstün performans için nasıl iletişim kuracaklarını öğrenecekler.

Yöntem

Anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, rol alma, örnekleme, doğaçlama, eğitim sonrası makale paylaşımı. Programda Six Seconds’ın Liderlik  Raporu kullanılacaktır.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.

Akış:

Zemin Oluşturma: Katılımcılara iş/özel yaşamlarındaki Duygusal Zeka konusunda değerlendirmeleri ile karşılaştıkları zorluklar ve çözümler için düşüncelerini aktaracakları sorular iletilir.

Envanter: Six Seconds Duygusal Zeka Liderlik Raporu’nu üretmek için, programın başlangıcında 77 soruluk bir link iletilir.

1 -1 Görüşme: Her katılımcı ile kendi liderlik raporları üzerinden raporların uzmanı ve programın eğitmeni ile bir saatlik ön görüşme yapar.

Takip Seansı: Eğitimi takip eden bir ay içerisinde iki grup halinde bir buçuk saatlik takip seansı yürütülür.

Eğitim Sonrası Görüşme: Kazanımları daha belirgin kılmak, katılımcıyı yolda tutmak ve destek amacı ile birebir koçluk görüşmesi yapılır. (Bu uygulama opsiyoneldir).

Makale/ Video Paylaşımı: Eğitim sonrası katılımcılara desteği sürdürmek için 3 ay boyunca Duygusal Zeka yetkinliklerinden her birine yönelik pratik ipuçlarının ve bilgilerin yer aldığı makale/videolar paylaşılır.

21112019054701469 liderlik

Amaç

Sürdürülebilir üstün performans için kendinize ve diğerlerine Duygusal Zeka ile önderlik etmek.

Süre

Sınıf içi: 1 – 2 gün veya Online: 4 – 8 Seans

Kimler Alabilir

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

Bilgi almak istiyorum.

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.