Sadece mevcut ihtiyaçları karşılamaya yönelik ürün ya da hizmet üreten kuruluşların, mevcut konumlarına gelebilmek için çıktıkları basamaklardan hızlıca inmesi, hatta başladığı noktaya dönmesi kaçınılmazdır. Başarılı şirketler, takım çalışması eğitiminin büyüme için önemli olduğunu doğrulamaktadır. Günümüzün işletmeleri genellikle hızla gelişen tüketici tercihlerini ve teknolojik gelişmeleri yakalamakta ve rekabet avantajlarını korumak için süreçlerin ve ürünlerin sürekli iyileştirilmesini gerektirmektedir.

21. yüzyılda, bu seyri değiştiren olarak ise iki etkinlik gözümüze çarpmaktadır: Ideathon ile Hackathon.

Yukarıya doğru tırmanışın itici güçleri olarak tanımlanabilecek bu etkinliklere ve bu etkinliklerin neden düzenlemesi gerektiğine dair bir fikriniz olsun istiyorsanız, yazımızı incelemeye devam edin.

Ideathon Nedir?

Fikir toplantıları, farklı geçmişlere, becerilere ve ilgi alanlarına sahip bireylerin önceden tanımlanmış sorunları teşhis etmek, en iyi fırsatları belirlemek ve en uygun çözümü tasarlamak için bir araya geldiği yoğun beyin fırtınası etkinlikleridir. Bir fikir, sadece fikirler, bir çözüm, bir yol haritası veya uygulanabilir bir plan gerektirebilir.

Ideathon’lar genellikle zamana bağlıdır ve birkaç saatten birkaç güne kadar uzanır. Ideathon, belirli ya da belirsiz konular üzerinde, açık inovasyon ortamlarında bir araya gelerek bir takım oluşturanların, çok kısıtlı sürelerde ortaya yenilikçi fikir ya da proje çıkardıkları bir yarışma/maratondur. Fikir ya da projeler, bir jüri tarafından değerlendirilmeye alınarak oylanır.

Grup halinde ya da bireysel olarak katılım sağlama imkânının bulunduğu bu yarışmalarda şirketler kendileri tarafından belirlenen bir konu üzerine katılımcılardan bir çözüm önerisi ya da bir proje geliştirmesini beklemektedir.

Ideathon’un Faydaları

Ideathon Nedir

Ideathon etkinlikleri, pek çok amaca hizmet edebilir. Bu nedenle kuruluşların öncelikli olarak yapması gereken, düzenlemeyi düşündükleri bu etkinlik sona erdiğinde ulaşmak istedikleri sonuç olmalıdır. Ideathon sonrasında istenen mevcut bir problemi çözüme ulaştırmak mıdır, yoksa yeni bir iş fikri ortaya konması mıdır? Ya da inovatif kişilerin belirlenerek çalışan kadrosuna alınması mıdır? Çerçeve çizildikten sonra etkinliğin detaylı planlaması yapılmalı, mentorler ve eğitim adımları belirlenmelidir.

Ideathon, uzun süredir devam eden iş sorunlarına da çözümler bulmak için harika fikir araçlarıdır. Bir logo tasarlamak, bir web sitesini yenilemek, bir marka/ürün sloganı bulmak veya bir prototip oluşturmak vb. olabilir.

Ideathon, üniversite kampüslerine giriş yapmanın ve yetenekli genç mezunlarla bir marka bağlantısı kurmanın harika bir yoludur. Doğru pazarlama stratejileriyle birlikte katılımcıları çekebilir, onları çeşitli beceri ve yeterlilikler açısından değerlendirebilir, hatta onları iş veya staj için kısa listeye alabilirsiniz.

Birçok kuruluş eleştirel düşünürler, yenilikçiler ve önde gelen analitik iş zihinlerini bulmak için bu yarışmalarına yatırım yapar.

Devam eden pandemi, ofislerdeki işlerin yürütülme şeklini değiştirdi. ‘Evden çalışma’ yaygınlaştı ve yeni normalimiz haline geldi. Ancak bu gelişmenin de tuzakları var. Çalışanlar, meslektaşlarına fiziksel olarak yakın olmadan izole bir şekilde çalışarak, genellikle organizasyonun vizyonundan kopmuş hissederler. Ideathon, çalışanlara çok ihtiyaç duyulan bir mola vermek, meslektaşlarıyla bağlantı kurmak ve hem kuruluşa hem de çalışanlara fayda sağlayan dâhice fikirler ve atılımlar tasarlamak için harika bir fırsat sunar.

Ideathon’lar, şirket içi işbirliğini teşvik etmek, çalışanları olağan rutinlerinden uzaklaşmaya teşvik etmek ve odaklanmış bir şekilde fikir üretmek için mükemmel forumlardır.

İnsanlar fikirleriyle sizi şaşırtabilir. Bu, fikirleri dinlemek ve en iyilerine göre hareket etmek için mükemmel bir platform sağlar. Bu yarışmalar kuponlar, nakit ödüller vb. karşılığında müşterilerle etkileşim kurmak için de kullanılabilir.

Üretilen onlarca fikir, kuruluşların amaçladıkları çıktıya kısa bir sürede ulaşmasını sağlar. Öte yandan böyle bir ortam,

  • Katılımcıların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarır.
  • Katılımcılar, fikirlerini ve becerilerini geniş kitlelere duyurabilir.
  • Toplum ile firmalar ya da kuruluşlar arasında iş birliği sağlar.
  • Sektörlerin ve ülkenin kalkınması açısından önemlidir.

Ideathon ve Hackathon Farkları

Kod festivali olarak da bilinen Hackathon, bilgisayar programcılarını ve diğer ilgili insanları bir araya getirerek yeni bir yazılım programı geliştirmek veya oluşturmak için bir araya getiren bir sosyal kodlama etkinliğidir. Belirli bir zorluğu çözmek için bir fikir, uygulama ve sunum oluşturmayı içerir. Katılımcılar, ağırlıklı olarak kodlama olmak üzere teknolojiyi kullanarak fikirlerinin uygulanmasını göstermek zorundadır.

Hackathon kelimesi, akıllı programcı anlamına gelen hacker ve dayanıklılık ile işaretlenmiş bir olay olan maraton kelimelerinin bir birleşimidir. Bir Hackathon genellikle 48 saat veya daha fazla sürer. Hackathon, işlevsel bir etkinlik olup kurum ile kuruluşlara önemli katkılarda bulunur. Bu etkinliklerde belirlenen temel amaç hiçbir zaman daha çok kazanç elde etmek ya da reklam yapmak değildir.

Günümüzde mühendislik departmanları, özellikle web tabanlı şirketlerdekiler, uygulamayı iç girişimciliği işletmeye sokmanın bir yolu olarak benimsemektedir. Hackathonlar bazen belirli bir hedefe ulaşmak için yapılır, ancak çoğu zaman işletmelerin düşük riskli bir ortamda çalışan odaklı, kullanıma hazır fikirleri takip etme şansı olarak düşünülebilir. Çalışanlara, belirli bir zaman dilimi içinde ve uygulanabilir bir ürün üretme baskısı olmadan diğer departmanlardaki meslektaşlarıyla işbirliği yapma özgürlüğü ve desteği verilir.

Ideathon, bir Hackathon’a benzer, en büyük farkı, bilgisayar korsanlığı kısmını içermemesidir. Birçok Hackathon, Ideathon’u temel turlar olarak içerir. Katılımcılar, verilen zorluk için farklı fikirler ve çözümler üzerinde beyin fırtınası yaparlar.

Kurumlar için Önemi

Yenilikçi ve çözüm odaklı fikirlerin bir araya geldiği bu ortamda, şirketler birçok genç yeteneği keşfetme imkânı bulmaktadır. Yeni fikirler, inovasyonun temelidir. Kuruluşlar her zaman gelişmek için yeni bakış açılarına ve fikirlere ihtiyaç duyarlar.

Şirket kültürünün ve yönetici bilgi birikiminin birinci ağızdan aktarım imkânı olan bu etkinliklerde gözlemlenen genç yetenekler, şirketler tarafından yeni pozisyonlar için potansiyel aday niteliği taşımaktadır.

21 yy. iş dünyasında rekabet çok yönlü ve çok fazladır. Bir kuruluşun bu rekabet ortamında ne istediğini bilip amacına yönelik adımlar atması, kalıpların dışına çıkarak muhtemel ihtiyaçları bugünden belirleyip çözümler üretmesi gerekmektedir. İster bir fikir ister bir proje olsun, yenilik, kuruluşların farklılıklarını ortaya koyarak rakiplerinden ayrılabilmelerini ve durmadan ilerleyebilmelerini sağlayan en önemli etmendir.

Ideathon’un Sağladığı Getiriler

Fiziksel bir ortamda gerçekleşen yarışmalarda, şirketlerin atadığı deneyimli mentorlar ve kendi üst düzey yöneticilerinin gözlemleriyle keşfedilen genç yetenekler bir değerlendirme sürecine hali hazırda alınmış durumdadır.

Ideathon, şirketlerin çözmek istediği bir sorun ya da geliştirmek istediği bir proje konusunda, birden fazla yeni fikre ulaşmalarına katkı sağlamaktadır. Bu yarışmalardan sonrası birçok proje hayata geçme fırsatı yakalamaktadır.

Dâhili fikirler, hem işletmeye hem de işlerini optimize etmek için yeni fikirler geliştirmekle ilgilenen çalışanlara fayda sağlar. Zayıf yönlerini anlayan şirketler ve iş süreçlerini düzeltmek ve optimize etmekle ilgilenen çalışanlar olumlu sonuçlar üretecektir.

Hackathon’un Sağladığı Getiriler

Beyin fırtınalarının koptuğu Hackathon’ların beraberinde getirdiği en önemli faydalar arasında ilk sırada, ev sahibi kuruluşun, belirlenen konudaki inovatif projelere kolaylıkla ulaşmasıdır. Kuruluşun sektörde üstlendiği role yeni roller yüklenmesi, uygulama alanlarını genişletmesi ve daha kullanılabilir çıktılar sunması için de Hackathon’ın önemi büyüktür. Öte yandan yeni çalışanların belirlenmesi için de Hackathon, uygun ortamı yaratır.

Hackathon, işlevsel bir etkinlik olup kurum ile kuruluşlara önemli katkılarda bulunur. Bu etkinliklerde belirlenen temel amaç hiçbir zaman daha çok kazanç elde etmek ya da reklam yapmak değildir.

Katılımcılar açısından değerlendirildiğinde de bir kuruluşun bu tür bir etkinlik düzenlemesinin olumlu sonuçları vardır. Katılımcılar kolektif çalışmanın faydalarını bizzat parçası olarak görür, sosyalleşerek etkileşim ağlarını genişletir ve elbette gelecekteki iş yaşantılarına doğrudan etki edecek deneyimler elde eder.

Hackathon ve Ideathon Nasıl Kazanılır?

1. Hedeflerinizi Belirleyin

Hackhaton ve Ideathon’a katılmadan önce bir hedef belirlemeniz gerekir. Kazanmak için mi katılmak istiyorsunuz yoksa yeni bir teknoloji öğrenmek mi istiyorsunuz? Belki de sadece network’ünüzü geliştirmek istiyor olabilirsiniz.

2. Eylemden Önce Pratik Yapın

Bu olaylar maraton gibi olduğundan uzun süreli saatler boyunca çalışmanız gerekecek. Bu nedenle, kısa molalar, sağlıklı atıştırmalıklar ve dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak gibi bir strateji planlamak için deneme oturumları uygulamalısınız.

3. Doğru Planlayın

Planlama, bir katılımcıyı bir kazanandan ayıran en önemli şeydir. Takımların çoğu inanılmaz ve hazır fikirlere sahiptir, ancak yine de sonunda katılımcı olarak sonuçlanırlar. Katılımcı olmaktan bir kazanana dönüşmek için, fikirlerinizi harekete geçirmek için kapsamlı bir planınız olmalıdır.

İster bir Hackathon ister Ideathon olsun, arkadaşlarınızla fikrinizi jürilere nasıl sunacağınızı planlayın.
Çevrimiçi araştırmalar yapın ve deneyimli kazananlardan ve katılımcılardan planlamanız hakkında net görüşler isteyin.

4. İdeal Takımı Oluşturun

İdeal bir takım yapısı bir Hackathon veya bir Ideathon kazanmak için gereklidir. Her ne kadar iyi olsa da, yetenekli ve kooperatif ekip üyeleri olmadan, hiçbir fikir anlatılamaz. Her üyenin veri bilimi konusunda yetenekli olduğu bir ekip veya her üyenin bir web geliştiricisi olduğu bir ekip büyük olasılıkla başarısız olacaktır.

İdeal bir ekipte birbirlerinin becerilerini tamamlayan üyeler olmalıdır.

İdeal olarak, bir takımda izin verilen 4 veya 6 üye vardır. Bu grupta önderlik edebilecek bir üye olmalıdır. Takım buluşmalarını organize etmeli ve fikrinize ulaşma stratejisini belirlemelidir.

Hackathon’dan önce herkesin rollerini kurmak ve fikri daha derinden tartışmak için en az 2-3 buluşma yapmaya çalışmalısınız.
Ne kadar stratejik olarak hazırlanırsanız, kazanma şansınız o kadar artar.

5. İlgi Çekici Bir Sunum Yoluyla Fikirlerinizi Öne Çıkarın

Son adım, yarışmada şimdiye kadar yaptıklarınızı jüri önünde nasıl sunacağınızdır. Sizi bu fikri sürdürmeye neyin ittiğini bilmek önemlidir. Bu önemli dakikaları boşa harcamak istemediğiniz için kendinizi tanıtmanıza gerek yok.

Sunumunuzun fikrinizin hakkını verdiğinden emin olun.

Sizi çözümünüze neyin ulaştırdığını ve bunun toplum üzerinde ne gibi etkileri olacağını açıklamaya çalışın.

Unutmayın, sunumunuz sizi masanın en üstüne çıkarabiliyorsa, sizi uçurumdan da aşağı atabilir.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir