Kurumsallık gerektiren tüm organizasyonlarda, başarı oranının yüksek olmasının ana faktörü çalışanlardır. Çalışanların devamlı olarak gelişimini desteklemek ve performanslarının artmasına olanak sağlamak kurumsal döngüde yükselmeye büyük oranda katkı sağlar. Bu süreçte kurumsal eğitimin stratejik önemi büyüktür. Bir şirketin diğer şirketlerle sürdürdüğü rekabette önde yer alması adına büyük etkisi olan kurumsal eğitim, çalışanları yalnızca beceri ve mesleki donanım adına değil, kişisel gelişim alanlarında öne taşır. Bu içerikte kurumsal eğitimin önemini ve bu konuda  koçluk eğitimi kavramının kritik rolünü inceleyeceğiz.

Kurumsal Eğitim Nedir?

Kurumsal eğitim, bir kuruma veya organizasyona bağlı çalışanların, mesleki ve kurumsal yaşantı olarak eğitilmesini amaçlayan öğrenme programlarının tümüne verilen addır.  Bu eğitimler kurum ve organizasyonun gelişimi desteklerken aynı zamanda çalışanların bireysel gelişimlerine de katkı sunar. Kurumsal eğitimler, online, sınıf içi, atölye eğitimleri ve seminerler olarak sunulabilir. Bu öğrenim programları sayesinde kurum içi çalışanlar iş dünyasının hızlı şekilde değişen dinamiklerine çok daha kolay uyum sağlayabilirler.

Kurumsal Eğitim Neden Önemlidir?

Kurumsal eğitim, organizasyonlar için kilit bir stratejik araçtır. Bu eğitimler, çalışanların beceri, bilgi ve yeteneklerini geliştirerek iş performansını artırır. Aynı zamanda rekabet avantajı sağlar, stratejik hedeflere ulaşmayı destekler, inovasyonu teşvik eder ve çalışan motivasyonunu artırır. Riskleri azaltır, liderlik gelişimini teşvik eder, müşteri memnuniyetini artırır ve organizasyonun uzun vadeli başarısına katkı sağlar. Sonuç olarak kurumsal eğitim organizasyonların rekabetçi kalabilmesi ve büyüyebilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur.

Kurumsal Eğitim Programını Başarılı Yapan Unsurlar

Kurumsal eğitim programını başarılı kılan unsurlar şunlar olabilir:

 • Net ve Ölçülebilir Hedefler: Eğitim sürecinin başarılı olması için belli bir hedefe ilerlemesi ve sonuç odaklı ilerlemesi için ölçülebilir nitelikte olması gerekir. Eğitim öncesinde belirlenen hedefler ile programın amacı belirlenmiş olur.
 • İhtiyaç Analizi: Kurumun ve kurum çalışanlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu ihtiyaçlara uygun bir eğitim planı gerçekleştirilmesi, eğitimin verimliliğini artırır.
 • Etkileşim ve Uygulama: Eğitimde sunulan teorik bilgilerin uygulamalı eğitimle desteklenmesi, öğretilerin pekişmesini ve pratiğe dökülmesinin kolaylaşmasını sağlar.
 • Kaliteli Eğitmenler: Uzman eğitmenler, konuyu daha detaylı ve doğru şekilde ele alarak eğitimin en verimli şekilde çalışanlara geçmesini sağlayabilir.
 • Teknolojik Destek: Eğitim programları, teknolojik araçlar ve dijital kaynaklarla desteklenmelidir. Bu, öğrenme materyallerine daha kolay erişim sağlar.
 • Geribildirim ve Değerlendirme: Eğitim sonunda katılımcıların olduğu konumu ve eğitimin verimini ölçmek adına, geri bildirim ve diğer değerlendirme ölçütlerinden faydalanılmalıdır.
 • Yönetim Desteği: Kurum veya organizasyon yetkilileri, eğitimin önemini vurgulamalı ve gerekli desteği sunmalıdır.
 • Sürdürülebilirlik: Eğitim içeriği ve niteliği, güncellik açısından düzenli olarak kontrol edilmeli ve geliştirilmelidir.
 • Öğrenme Kültürü: Eğitime katılım gösteren kişiler için gerekli motivasyon sağlanmalı, öğrenme kültürü kişilere aşılanmalıdır.

Kurumsal Eğitimin Ana Hedefleri

Kurumsal eğitimin ana hedefleri şu şekilde sunulabilir:

 • Çalışanların Yeteneklerini Geliştirmek: Kurumsal eğitimi destekleyici programlar, kurum çalışanlarının mesleki ve kişisel becerilerinin gelişimini desteklemek amacıyla kullanılır. Bu sayede çalışanlar işlerini daha etkin ve yetkin şekilde sürdürebilirler.
 • Stratejik Hedeflere Ulaşmak: Kurum ve organizasyonların stratejik hedeflerini destekleyen bu eğitim programları, çalışanların belirlenen hedefler doğrultusunda gerekli olan bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlar.
 • Rekabet Avantajı Kazanmak ve Sürdürmek: Organizasyonlar, rakiplerine göre daha yetenekli ve bilgili bir iş gücüne sahip olmanın rekabet avantajını anlarlar. Bu nedenle, bu süreç, organizasyonların pazarda daha güçlü bir konumda olmalarına yardımcı olur.
 • Yenilik ve Değişime Adaptasyon: Devamlı olarak değişen iş dinamiklerine ayak uydurmak, kurumlar ve organizasyonların başarısı için oldukça önemli bir faktördür. Kurumsal eğitimler sayesinde, çalışanlar yeni teknolojilerle, iş dinamikleri ve yönetim yaklaşımlarıyla daha erken tanışmış olurlar ve böylece bu konular dinamiğin bir parçası olduğunda hakimiyetlerini sürdürebilirler.
 • Müşteri Memnuniyeti ve Kalite: Bu eğitimler, katılımcıların müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına ve kaliteli hizmet anlayışlarının gelişmelerine yardımcı olur. Bu sayede müşteri sadakati ve kurumsal imaj olumlu yönde artış gösterir.
 • Çalışan Motivasyonu ve Bağlılığı: Kurumsal eğitim, çalışanların gelişimlerine destek olur ve bu durum iş tatmini ve işe bağlılığı artırır. Özdeğerlerinin farkında olan çalışanlar, işe daha sadık olma eğilimi gösterir ve bu sayede iş verimliliği artar.
 • Risk Azaltma: Bu eğitimler sayesinde iş hataları ve uyuşmazlıkları azalır. Bu durum telafi maliyetlerini ortadan kaldırır.
 • Liderlik Gelişimi: Bu eğitim süreci, liderlik becerilerinin gelişimine katkı sağlar. Bu durum, organizasyonların gelecekteki liderlerini yetiştirmelerine yardımcı olur.
 • İnovasyon ve Yaratıcılık: Eğitim sayesinde çalışanlar daha yenilikçi ve yaratıcı fikirler üretebilecekleri alanlar ile tanışırlar. Bu durum, kurum ve organizasyonların inovasyon sürecinde olmalarını sağlar.

Kurumsal Eğitimin Türleri

Kurumsal eğitim, çalışanların ve yöneticilerinin gelişimini desteklemek için sunulan çeşitli eğitim türlerini içerir. İşte yaygın kurumsal eğitim türlerinden bazıları:

 • Mesleki Eğitim: Bu eğitim türü, çalışanların bulundukları iş için becerilerini geliştirmelerine destek olur. Yeni iş tekniklerinin öğrenilmesi, iş içi sürecin geliştirilmesi ve mevcutta bulunan yetenek ve becerilerin güçlenmesi için kullanılan mesleki eğitimler, kişi ve kurumu ileri taşımak için oldukça önemlidir.
 • Liderlik ve Yönetim Eğitimi: Bu eğitim türü, çalışanlar içinden liderlik vasfına sahip olanların ayrışması ve bu konuda eğitilmesi için önemli ve gerekli bir süreçtir. Liderlik ve yönetim eğitimi, kişilerin mevcutta olan liderlik becerilerinin gelişimi ve takım yönetimi, iletişim ve stratejik davranma gibi becerilerin kazanılmasını sağlar.
 • Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri Eğitimi: Kurumların teknolojik ilerlemelere uyum sağlaması için teknoloji ve bilgi teknolojileri gerekli ve önemli bir eğitim türüdür. Bu eğitim içeriğinde yeni yazılım ve sistemlerinin kullanımı ve dijital becerilerin güçlendirilmesi bulunur.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Kurum ve organizasyonlar için oldukça önemli bir konu olan iş güvenliği; çalışanlar için güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve tehlike anında uyulması gereken kural ve gereklilikleri içerir.
 • Satış ve Müşteri Hizmetleri Eğitimi: Satış ve müşteri hizmetleri eğitimi, kurum ve organizasyonlara bağlı satış ekibin güçlenmesi müşteri memnuniyetini artması amacıyla kullanılır.
 • Çevresel Eğitim: Çevrecilik ve sürdürülebilir yaşam, günümüz dünyasının en kritik konularından biridir. Bu nedenle kurum ve organizasyonlar bu konuya özen göstermeli ve bu tür eğitimler sayesinde çalışanlarını bilgilendirmelidir.
 • Çeşitlilik ve Dahillik Eğitimi: Kurum içi ve organizasyonlarda, çalışanların birbirlerine ve farklılıklara saygı duymasını amaçlayan çeşitlilik ve dahillik eğitimi; işyerlerinde daha hoşgörülü bir yaşam tarzının benimsenmesini ve refah içinde bir çalışma ortamı sağlanmasını destekler.
 • Stratejik Planlama ve Değişim Yönetimi Eğitimi: Organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşabilmek için stratejik planlama ve değişim yönetimi becerilerine sahip olmaları önemlidir. Bu tür eğitimler, organizasyonların uzun vadeli vizyonlarını gerçekleştirmelerine yardımcı olur.
 • Yaratıcılık ve İnovasyon Eğitimi: İnovasyon ve yaratıcılık, organizasyonların rekabet avantajını sürdürmelerine katkı sağlar. Bu tür eğitimler, çalışanların yeni fikirler üretme ve problemleri yaratıcı şekillerde çözme yeteneklerini geliştirir.
 • İş Etik ve Uyumluluk Eğitimi: İş etiği ve uyumluluk eğitimi, organizasyonların etik standartlara uygunluğunu sağlar ve yasal düzenlemelere uymayı teşvik eder.  Bu tür eğitimler, iş ahlakını vurgular ve organizasyonların itibarını korur.

Bu eğitim süreci, organizasyonların ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun olarak özelleştirilebilir ve farklı formatlarda sunulabilir. Organizasyonlar, bu çeşitli eğitim türlerini kullanarak çalışanlarını geliştirirken aynı zamanda stratejik hedeflerine ulaşabilirler.

Kurumunuz İçin Doğru Kurumsal Eğitim Türünü Nasıl Seçersiniz?

Kendinize uygun eğitim türünü seçerken, organizasyonunuzun ihtiyaçları, hedefleri ve mevcut durumu göz önünde bulundurmanız önemlidir. İşte doğru kurumsal eğitim türünü seçerken dikkate almanız gereken adımlar:

 • İhtiyaç Analizi Yapın: İlk adım, organizasyonunuzun ihtiyaçlarını anlamak için bir ihtiyaç analizi yapmaktır. İhtiyaç analizi, organizasyonunuzun hangi alanlarda güçlü olduğunu ve hangi alanlarda gelişme ihtiyacı olduğunu belirlemenize yardımcı olur. Bu analiz, çalışanların geri bildirimlerini, performans değerlendirmelerini, veri analizlerini ve organizasyon hedeflerini içerebilir.
 • Hedefleri Belirleyin: Eğitim programının amacını netleştirin. Organizasyonunuzun stratejik hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda, eğitim programı ile neyi başarmak istediğinizi belirleyin. Örneğin, satışlarını artırmak, iş süreçlerini iyileştirmek veya liderlik becerilerini geliştirmek gibi spesifik hedefler belirleyebilirsiniz.
 • Hedef Kitleyi Tanımlayın: Eğitim programını kimin alacağını belirlemek önemlidir. Hedef kitleyi tanımlayarak eğitim içeriğini ve yöntemlerini daha iyi şekillendirebilirsiniz.  Hangi departmanlar veya pozisyonlar için eğitim gereklidir?
 • Eğitim İçeriğini Tasarlayın: Belirlediğiniz ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda eğitim içeriğini tasarlayın. İçeriğin spesifik, ölçülebilir ve hedeflere uygun olduğundan emin olun.  İlgili uzmanlardan veya eğitmenlerden destek alabilirsiniz.
 • Eğitim Formatını Seçin: Eğitim formatı, organizasyonunuzun özelliklerine ve katılımcıların ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. İşte bazı yaygın eğitim formatları:
 1. Sınıf İçi Eğitim: Geleneksel sınıf ortamında yüz yüze eğitim.
 2. Çevrimiçi Eğitim: Eğitim materyallerinin çevrimiçi platformlar aracılığıyla sunulması.
 3. İşbaşı Eğitim: İşyerinde uygulamalı eğitim ve öğrenme.
 4. Karma Eğitim: Sınıf içi ve çevrimiçi eğitimin bir kombinasyonu.
 • Eğitmenleri ve Kaynakları Seçin: Eğitmenlerin veya eğitim kaynaklarının yetkinliği ve deneyimi önemlidir. Eğitmenleri dikkatle seçmeli veya eğitim kaynaklarını doğru şekilde sağlamalısınız.
 • Değerlendirme ve İzleme Planı Oluşturun: Eğitim programının etkisini değerlendirmek için bir izleme ve değerlendirme planı oluşturun. Katılımcıların eğitim sonrası performanslarını ölçmek ve programı geliştirmek için geri bildirim toplayın.
 • Bütçeyi Belirleyin: Eğitim programının maliyetlerini hesaplayın ve organizasyon bütçenizle uyumlu olduğundan emin olun. Eğitim programının kalitesini ve etkisini artırmak için gerekirse bütçenizi ayarlayın.
 • Uygulama ve İyileştirme: Eğitim programını uygulayın ve katılımcı geri bildirimlerini dikkate alarak programı sürekli olarak iyileştirin. Değişen ihtiyaçlara uyum sağlamak için esnek olun.
 • İletişim ve Teşvik: Eğitim programını organizasyon içinde duyurun ve çalışanları teşvik edin. Programın önemini ve faydalarını vurgulayın.

Kurumsal eğitim türünü seçerken organizasyonunuzun özel ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurarak bu adımları takip ederseniz, doğru eğitim programını seçmek daha kolay olacaktır. Bu sürecin önemli bir parçası, esneklik ve sürekli iyileştirmeye açık olmaktır.  İhtiyaçlarınız ve hedefleriniz zaman içinde değişebilir, bu nedenle eğitim programınızı düzenli olarak gözden geçirip güncellemek önemlidir.

Son olarak, seçilen eğitim programının organizasyonunuzun uzun vadeli stratejik hedeflerine ve kültürüne uygun olduğundan emin olun.  Eğitim, organizasyonunuzun büyümesini ve gelişmesini desteklemeli ve çalışanlarınızın yeteneklerini güçlendirmelidir. Doğru eğitim programı seçimi, organizasyonunuzun başarısına önemli bir katkı sağlayabilir.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir