Kurumsal liderlik, kritik bir liderlik vasfı gerektirdiğinden her lider en doğru ve sürdürülebilir şekilde sorumluluklarını yerine getirmek ister. Kurumsal liderlik bakımından tam donanımlı olmak için ne yapmalı, neleri bilmelisiniz? Kurumsal liderlik konusunda tüm merak edilenleri ve detayları bu içeriğimizde bulabilir, devam eden süreçte doğru uygulama ile kurum ve ekip başarınızı artırabilirsiniz.

Kurumsal Liderlik Nedir?

Kurumsal liderlik, en son kurumsal performans terimlerinden biridir. Özünde, bütün, parçalarının toplamından daha büyüktür düşüncesine hitap eder.

Basitçe söylemek gerekirse kurumsal liderlik, liderleri yalnızca kendi iş birimlerine veya ekiplerine odaklanmak yerine, kurumsal sonuçlara odaklanmaya ve tüm kuruluş adına çalışmaya teşvik eder. Bir benzetme olarak, kurumsaI liderlik, yalnızca önünüzdekilere odaklanmak yerine çevresel vizyonunuzu kullanır. Takım stratejileri, organizasyonel hedeflerle bağlantılıdır ve organizasyon, fonksiyonlar arası operasyonlara öncelik verir. Benzer şekilde, ekip kaynakları daha geniş kurumsal stratejiyle uyumludur.

Kurumsal Liderlerin Özellikleri

Kurumsal liderlerden oluşan bir ekip, büyük resmi düşünür. Bu ekipler sorun çözer ve karar alırken, geleceği planlarken ve sonuçları ölçerken uzun vadeli düşünür. Kurumsal liderler, işlevler arasında kalıcı duygusal ve stratejik bağlantılar oluşturmak için iletişim kurarak, güven oluşturarak ve işbirliği yaparak siloları nasıl yıkacaklarını bilirler.

Kurumsal zihniyete sahip liderler, kaynakların ve yetenekli insanların birbirine bağlı olduğuna inanır ve belirli bir grup veya işleve karşı bir bütün olarak işletmeye hizmet eder, destekler. Kurumsal liderler birbirlerini daha derinden tanır, bilgi paylaşır, iş birimleri arasında hangi desteğin gerekli olduğunu anlar. Aynı zamanda bu kişiler, kendi bireysel işlevleri veya sorumluluk alanları dahilinde mümkün olan en iyi sonuçları sunarken tüm kuruluş için en iyisini ister. Kısacası, kurumsal liderler, kuruluş içindeki işlevlerin saat gibi çalışmasını sağlar: senkronize, tutarlı ve uyumlu.

Kurumsal Liderliğin Faydaları

Liderlerinin kurumsal liderler olduğu bir organizasyonda, tüm iş birimleri ortak bir hedefe odaklanır ve bu hedefe ulaşmak için birbirlerine yardım eder. Bu, kurumsal liderliğin nihai faydasıdır. Her birey aynı önceliğe ulaşmaya katkıda bulunur. CEB tarafından yapılan araştırma, kurumsal liderliğin diğer faydalarının şunları içerdiğini göstermiştir:

 • Liderin iş birimi için %12 gelir artışı etkisi,
 • Diğer iş birimleri için %5 gelir artışı etkisi,
 • Bir kurumsal lider tarafından yönetilen ekipler, bireysel liderlerden oluşan ekiplerden %68 daha yenilikçi ve %21 daha uyumludur,
 • Liderleri bireysel bir lidere kıyasla kurumsal bir lider olduğunda, ekipler daha yüksek düzeyde katılım ve müşteri memnuniyeti yaşar.

Gördüğünüz gibi kurumsal liderlik, ekipleri ve liderleri aynı kurumsal hedef doğrultusunda çalışacak şekilde hizalar. Bu, organizasyonel verimliliğe yol açar ve liderlerin yalnızca kendi ekiplerine odaklanmasından daha fazla gelir sağlar.

Kurumsal Liderlik Ekibi Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal liderlerden oluşan bir ekip oluşturmak için temelde üç şeye odaklanılması gerekiyor:

 1. Günlük veya haftalık görüşmeler sırasında tam veya etkili bir şekilde tartışılmayan ve çözülmeyen gerçek iş sorunları ve zorluklar üzerinde çalışmak.
 2. Önemli liderlik ve takım etkinliği kavramlarını, değerlerini ve davranışlarını öğrenmek ve pekiştirmek. Bu, yoğun yetenek geliştirme ve uygulama planlamasını içerir.
 3. Engelleri ortadan kaldıran, güven ve işbirliği inşa eden, özenle tasarlanmış görevlere ve alıştırmalara katılmak. Bu, ekibin etkinliğini nicel olarak ölçmeyi içerir.

Kurumsal Ekip Nasıl Olunur?

Bir ekibin, üst düzey liderliğin desteğine ihtiyacı olduğu kadar liderlik ekiplerinin de kuruluşun stratejik gündemini yürütebilmeleri için kuruluştaki tüm ekipleri desteklemesi gerekir . Ekipler, organizasyon için değer yaratma fırsatları etrafında senkronize edildiğinde gerçekten “kurumsal ekipler” haline gelirler.

Kurumsal ekip çalışması, ekiplerin büyük resmi gördüğü ve kuruluş genelinde amaç, strateji ve değer yaratmak için birlikte hareket ederken; kişisel çıkarlardan uzaklaşarak sistemleri, süreçleri, yetenekleri ve projeleri kontrol ettiği bir organizasyon kültürü olarak tanımlanabilir. Araştırmalar, kurumsal liderlerin ve ekiplerin daha uyumlu, bağlı, yenilikçi ve müşteri memnuniyetini sağlayabildiğini gösteriyor.

Bir kuruluştaki herkesin, çevredeki üyelerle verimli ilişkiler kurma konusuyla ilgilenmesi gerekir. Bu ekipler, karşılıklı bağımlılıklar ve bağlantılardan oluşan bir ekosistem oluşturur. Ekipler bağlantı ve kesişme noktalarını keşfedip sürekli olarak iyileştirdikçe, kurumsal ekipler oluşmaya başlar. Bunu yapamayan ekipler silolar halinde çalışmakta, verimsizliklere yol açmakta ve kuruluştaki herkesten en iyisini bekleyen paydaşlar ve müşteriler için stres yaratmaktadır.

Ek olarak rakipler, takımlar yanlış hizalandığında ve kişisel çıkarlarla hareket ettiğinde ortaya çıkan zayıflıklardan ve iç çatışmalardan kolayca yararlanabilir.

Etkili Bir Kurumsal Ekip Oluşturmanın Anahtarı

Takımlar arasında her zaman bir dereceye kadar gerginlik olacaktır. Sonuçta ekipler kaynaklar ve fırsatlar için rekabet ediyorlar. Etkili kurumsal takım çalışmasının anahtarı, ekiplerin farklılıklarını aşmalarına, çatışmaların üstesinden gelmelerine ve enerjilerini sorunlara odaklanmak yerine üretken çözümler bulmaya yönlendirmelerine yardımcı olmaktır.

Ekiplerin destek vermeye ve almaya istekli olduğu yapıcı bir ortam yaratmak, kuruluş için daha büyük bir değer yaratacaktır. Üst düzey ekipler, idare ettikleri mikro ekiplerin ihtiyaçlarını anlamalı ve bunlara hizmet etmelidir. Bu, açık diyalog, yapıcı geri bildirim ve her takımın benzersiz durumuna yanıt verme isteğini gerektirir.

Kuruluşunuzun kurumsal ekip çalışması için kapasitesini geliştirirken yapabilecekleriniz şöyledir:

 1. Organizasyon genelinde ekip stratejilerini birbirine bağlayın. Takım stratejileri, organizasyonun kapsayıcı stratejisinin yanı sıra işlevler arasında da uyumlu olmalıdır.
 2. Önemli konular ve temel performans göstergeleri üzerinde ekipler arası işbirliğini sağlamak için süreçleri ve prosedürleri belirleyin.
 3. Organizasyon genelinde yetenekten yararlanmak için fırsatlar bulun.
 4. Bilgi ve geri bildirim paylaşmak ve zorluklar ve farklılıklar üzerinde çalışmak için mekanizmalar oluşturun.
author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir