Kuruluşların sağlığı için çalışanlarınıza nabız anketi uygulayarak onlardan geri bildirim almak hayati önem taşır. Dolayısıyla onlardan nasıl değerli geri bildirim alınacağını bilmek önemlidir.

Nabız Anketi Nedir?

Nabız Anketi, bir ekipte bağlılık aksiyonları sonrasında çalışanların hislerinde değişiklik olup olmadığını görmek için bütün bir yıl beklemek istemeyen kurumlar için tasarlanmıştır. Nabız anketi, kurumların değişen iş koşullarında, çalışan bağlılığını sık sık ölçmelerinin önünü açar. Nabız anketleri, kuruluşlara düzenli olarak ölçmek için önemli olduğunu düşündükleri her şeyi ölçme özgürlüğü verir.  Nabız kavramından da anlaşılacağı gibi işle ilgili roller, iletişim ve ilişkiler, genel çalışma ortamı gibi konularda çalışanların görüşlerini sürekli olarak kazanmak için bu anket gerçekleştirilir.

Nabız Anketi Neyi Ölçer?

Nabız anketi, katılım anketlerinden,  yaşam döngüsü anketlerinden ve geçici çalışan anketlerinden farklıdır. Kısacası bir nabız anketi, belirli konuları veya içeriği ölçmekle sınırlı olmayan geri bildirimi ölçmek için basit bir mekanizmadır.

Nabız anketi, içeriğe özgü olmayan bir geri bildirim yöntemidir. Sorduğunuz şey, kuruluşunuzun önceliklerine, hedeflerine ve takip etmeniz gereken kriterlere göre uyarlanabilir.

Aslında, bir nabız için içerikle ilgili tek zorunluluk biraz tutarlı olmaktır, böylece aynı öğeyi zaman içinde izleyebilir ve bir aydan veya üç aylık dönemden diğerine nasıl değiştiğini görebilirsiniz. Çalışanlardan geri bildirimlerini ve iç görülerini ayrıntılı bir şekilde toplayabilir, gelişmiş analitikleri kullanarak verileri analiz edebilir ve bilgiye dayalı kararlar verebilirsiniz.

Nabız Anketlerinin Avantajları

Nabız anketleri, yalnızca daha kısa oldukları ve çalışanların etkili geri bildirimde bulunmaları için gereken süreyi azalttığı için değil, aynı zamanda sonuç analizine yeni bir boyut kazandırdıkları için popülerdir. Nabız anketi ayrıca geleneksel anket yöntemlerinden daha çeviktir. Yılda bir kez geri bildirim istemek, eylem planlarının ilerlemesini kontrol etmenin inanılmaz derecede zor olduğu ve geri bildirim ölçümlerini iş sonuçlarıyla uyumlu hale getirmenin zor olduğu anlamına gelir.

Nabız anketi ile çalışanlar daha sık geri bildirim sağlama fırsatına sahip olur ve kuruluşlar bu geri bildirime daha hızlı tepki verme şansına sahip olur.

Bir çalışan nabız anketi aracı, sizi anket kayıtları tutmak ve kısa aralıklarla formlar göndermek zorunda kalmaktan da kurtarabilir. Şirketinizde neyin işe yarayıp neyin yaramadığını belirlemek için veriye dayalı kararlar alıp çalışan girdilerini sürekli olarak toplayabilirsiniz. Bilgiyi ne kadar hızlı elde ederseniz, o kadar hızlı hareket edebilirsiniz.

Nabız anketi sonuçlarınız size gerçek zamanlı sonuçlar sunmalıdır, böylece anında etkili bir cevap verebilirsiniz. Topladığınız bilgilerle riskleri gerçek zamanlı olarak, soruna dönüşmeden, üretkenliğin azalmasına ve çalışanların işten ayrılmalarına neden olmadan aşabilirsiniz.

Böyle bir aracınız yoksa düzenli olarak, hatta günlük olarak nabız anketleri yapmak zorunda kalabilirsiniz ve iş yükünüz çok daha fazla olur.

Nabız anketi uygularken cevapları anonim olarak toplayarak daha yüksek katılım oranına sahip olabilirsiniz. Çalışanlar, anonim anketlerdeki soruları dürüstçe yanıtlamaya daha meyillidir. Bu da yönetim için daha anlamlı sonuçlar ve daha yüksek katılım oranları demektir. Böylece şirketler, anket verilerini düzenli olarak gözden geçirerek ve bunları eylem planlarına bağlayarak katılımı ve performansı artırmak için daha özverili çalışabilir. Yıllık katılım anketleri, genel olarak nabız anketlerinden daha düşük yanıt oranları alır. Sonuç olarak, İK ve yöneticiler, çalışanların çeşitli konular hakkında ne düşündüklerine ve şirketin nasıl gittiğine her zaman hâkim olabilirler.

Liderler Neden Nabız Anketlerini Kullanmalı?

En iyi liderler, nabız anketinin gücünden haberdardır ve nabız anketi uygulamanın daha yüksek çalışan katılımını sağlamanın anahtarı olduklarını bilirler. Ortalama örgütsel bağlılık anketi yalnızca %30-40 yanıt oranı alırken, nabız anketleri ortalama %85 yanıt oranına sahiptir.

Çalışanlar, daha sık geri bildirim sağlama fırsatına sahip olduklarında kendilerini değerli ve önem verilmiş hissederler. İnsanlar, geri bildirimlerinin dinlendiğini ve harekete geçildiğini hissettiklerinde işverenlerini önerme olasılıkları 12 kat daha fazladır.

Hızlı anketlerden hayal edilen sonuçların alınabilmesi için mutlaka dikkat edilmesi gereken detaylardan bir diğeri geri bildirimlere uygun aksiyonlar alınmasıdır. Çalışanların fikirlerini almanızın ardından harekete geçmediğinizde anketlerin ciddiye alınma olasılığı azalacaktır. Bu nedenle anket uygulanan konular hakkında uygun planlamalar yapılarak harekete geçilmesi gerekir.

Nabız anketlerinin çok etkili olmasının nedenleri arasında çalışanların kendilerini daha fazla önemsendiklerini hissettirmeleri yer alır. Çalışandan tekrarlanan geri bildirim almaya odaklanırsanız, daha az değişiklik yapabilirsiniz, ancak bunların neredeyse tamamı sorunları yeterince çözer. Her zaman değişiklik yapan bir şirket, özellikle değişiklikler onlara dayatılıyorsa, çalışanları mutlu etmeyebilir.

Bu anketler ayrıca şirket kültürünün gelişmesine ve çalışanlar arasında daha fazla uyum yaratılmasına yardımcı olur. Çalışanlar sürekli olarak çeşitli konulara birlikte katkıda bulunduklarından, kendi zamanlarında bu konular üzerinde bağ kurmaya başlayabilirler.

Çalışanlar, özellikle organik/iş zorunluluğu olmayan bir şekilde birbirleriyle daha fazla etkileşime girdiklerinde, işle ilgili sorunları çözerken bir ekip olarak daha etkili olma olasılıkları daha yüksektir.

Yaygın Olarak Kullanılan Nabız Anketleri

Katılım nabzı: Bu, yıllık katılım anketinin yerini alır ve özerklik, kariyer ilerlemesi veya stratejiye uyum gibi bağlılığın temel itici güçlerinin ölçümleriyle birlikte daha kısa örgütsel bağlılık ölçüsüdür.

Eylem planlama takip nabzı: Yıllık katılım anketi ile birlikte yürütülür. Bu, ilerlemeyi ölçmenize yardımcı olmak için yapılandırılmış, düzenli geri bildirimlerle bu anketten sonra belirlenen eylem planlarını izler.

Şirket değerlerinin nabzı: Bazı kuruluşlar, şirket değerlerinin kuruluşta gerçekten yaşanıp yaşanmadığını, çalışanların bu değerleri ne kadar sahiplendiğini izlemeyi seçer

Değişim nabzı: Organizasyonel bir değişim programı aracılığıyla çalışan duygularını daha düzenli olarak kontrol etmek için kullanılır.

Nabız Anketlerinin İçermesi Gereken Sorular

Nabız anketinde, genel çalışan dinleme stratejinize, stratejik bir ek olması gerektiği için belirlenmiş sorular yoktur. Herhangi bir nabız anketi programı, çalışanlarınızdan ve kaynaklarınızdan bir zaman yatırımı gerektirir, bu nedenle yalnızca kuruluşunuz için ilgili ve önemli olan şeyleri sormaya odaklanmalısınız.

Açık uçlu anket sorularıyla kaliteli girdiler yakalayın. Birçok çalışan anketi sistemi, çalışan nabız anketlerinde açık uçlu soruları kullanmaz. Çünkü anketin sonraki kısmı hazır olmadan, bu sonuçları analiz etmek zordur.

Kuruluşun stratejik öncelikleriyle başlayın, ardından İK departmanının hedeflerini göz önünde bulundurun. Kuruluşların yaptığı en büyük hatalardan biri, ankete sonuçları veya itici güçleri dâhil etmemek. Örneğin, yalnızca bağlılığı ölçmek, çalışanların neden meşgul olduklarına veya neden ayrıldıklarına dair hiçbir şey söylemez ve bu nedenle anketi üzerinde işlem yapılmaz hale getirir.

Anketinizi yapılandırırken 70:20:10 kuralını kullanmanızı öneririz:

  • %70 sürücü veya eyleme geçirilebilir öğeler
  • %20 sonuç soruları/öğeleri
  • %10 açık metin soru/öğe

Bunlara dayanarak aşağıdaki ölçümleri de sürece dâhil edebilirsiniz:

  • Bağlılık:Çoğu çalışan nabzı anketi, örneğin “Bu şirkette çalışmaktan gurur duyuyorum” gibi tek bir öğe veya NPS gibi bazı bağlılık ölçütleri içerir.
  • Eylem planlama temaları: Geleneksel katılım anketinin ardından uygulanan eylem planlarının etkinliğini ölçmek için kullanılır, örneğin ‘Önceki anketlerin sonucunda olumlu değişiklikler meydana geldiğini gördüm’ ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz?
  • Çalışan geri bildirimlerinden yararlanacak stratejik girişimler, değişiklik veya ürün geliştirmeleri, örneğin “Bu şirket, değişikliklerin işimi nasıl etkileyeceğini anlamama yardımcı olmak konusunda iyi bir iş çıkarıyor”.
  • Yeni programlara veya girişimlere çalışan tepkileri
  • Yöneticiler için önemli olan ölçümler

Nabız Anketi Nasıl Oluşturulur?

Nabız anketleri artık modern işletmelerin başarısının kritik bir parçası olduğu için, bunları işletmenizde uygulamaya ve değerli geri bildirimlerin yanı sıra özverili ve motive olmuş bir işgücünü deneyimlemeye hazır mısınız?

Soracağınız soruları seçin

Öncelikle anketin ana hedefini belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Örneğin, çalışanların yeni bir birleşmeye veya harici bir ekibin asimilasyonuna nasıl uyum sağladığını öğrenmek olabilir.

Bundan sonrasında ise çalışma alanı, ofis malzemelerinin dağıtımı vb. ile ilgili sorularınızı çözebilirsiniz. Örgütsel bağlılıkla ilgili doğru soruları doğru zamanda sormalı ve anlamlı bir analiz için zengin veriler toplamalısınız.

Anketi uygulayın

Artık başlamanız için bazı sorularınız olduğuna göre, bu verileri toplamaya başlamak için soruları çalışanlara iletmelisiniz. Bu aşamada temel amaç, çalışanlara anketin uygulanacağını, ne kadar süreceğini ve nasıl katılabileceklerini bildirmektir. Ayrıca bu anketle elde etmeye çalıştığınız şeye biraz daha ışık tutabilirsiniz.

Nabız anket sorularını günlük şirket içi iletişimlerinize uygulayabilmenin birkaç yolu vardır, ancak bu iş için özel araçlara sahip olduğunuzda her zaman daha kolaydır.

Cevapları analiz edin

Herhangi bir nicel veriyi hesaplamak için kullanabileceğiniz basit bir sistem oluşturun. Örgütsel bağlılık sonuçlarını eş zamanlı olarak analiz edin ve geri bildirim henüz tazeyken sonuçları hızlı bir şekilde yöneticilerle paylaşın. Çalışanların yetersiz kaldığınızı söylediği alanlara daha fazla odaklanın ve eyleme geçirilebilir hedefler belirleyin.

Sonuçları ekibinizle paylaşın

Çalışanlara anketten elde ettiğiniz bulgulara ilişkin genel bir bakış sunmak önemlidir. İlk olarak, mesajlarının size net bir şekilde ulaşıp ulaşmadığı konusunda netlik kazandırır.

Ayrıca, yanıtınız için bir başlangıç ​​noktası belirlemenize yardımcı olur ve bu da çalışanların ilk önce neyi düzeltmeye çalışacağınız konusunda bir fikir edinmelerine yardımcı olur.

Harekete geçin

Şüphesiz, bu en önemli kısımdır. Teknik olarak anketin bir parçası olarak görülmese de nabız yaklaşımı sürekli olduğu için anket yolculuğunun bir parçasıdır.

Harekete geçmeden anket yapmaya devam ederseniz, çalışanlar onları umursamadığınızı düşünerek bütün bunların sadece bir tiyatro olduğunu hissedeceklerdir. Kesinlikle morallerini düşürecektir.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir