Duygusal Zeka

Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcı Düşünme ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Yenilikçi Düşünme ve Yaratıcı Düşünme ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Teknoloji geliştikçe kurumsal hayattaki işleyiş de değişip gelişmektedir. Günümüz kurumlarının işleyişinde yaratıcı düşünme ve inovasyon oldukça önemli bir hale gelmiştir. Yaratıcı ve yenilikçi düşünme kurumlar arası rekabette kurumu ön plana çıkaran bir rol oynamaktadır. Peki yaratıcı ve yenilikçi düşünme nedir? Bu yazımızda, yaratıcı olma ve yenilikçi düşünme nedir sorularının cevabını bulabilirsiniz.

Yenilikçi Olma Nedir?

Türkçede yenilik anlamına gelen “inovasyon” kavramı Latinceden dilimize geçmiştir. Kurumsal hayatta inovasyon veya yenilik, var olan problemleri yeni fikirlerle birleştirerek çözümleme amaçlı yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yenilikçi olma, problemlere alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Bu çözümler; yeni ürünler, yeni hizmetler, yeni teknolojiler ya da üretim süreçleri kullanılmasını kapsamaktadır. Yenilikçilik kavram olarak hem süreci hem de sonucu ifade etmektedir.

Yenilikçi Düşünme Becerileri Nelerdir?

Yenilikçi düşünme nedir sorusunun cevabından sonra yenilikçi düşünme becerilerinin neler olduğunu açıklamak gerekir.

Yenilikçi düşünme için sahip olunması gereken beceriler, bilişsel ve duygusal olarak ayrılmaktadır. Duygusal yetkinlikler; öğrenme arzusu, bağımsız ve özgür düşünme gücü, farklı görüşlere duyulan saygı, önyargısız ve tarafsız olabilme, öz farkındalık, sorgulama, gibi unsurlarla ilgilidir. Bilişsel beceriler ise; bilgiyi yeni duruma transfer edebilme, sistemli olma, disiplinler arası ilişkiler kurabilme; bilimsel kuşkuculuk, analitik düşünme unsurlarıyla ilgili olmaktadır. Yenilikçi düşünme becerilerine sahip olan kişilerin nitelikleri şunlardır:

 • Çevresinde olup bitene karşı ilgi ve merak duyar. İlgi ve merak, kişide yaratıcılığı besleyen ögelerdir.
 • Güçlü sezgilere sahiptir. Sezgiler, yeni düşüncelerin gelişmsi için tetikleyici bir rol üstlenir.
 • Yeni bilgilere açıktır. Sürekli kendini geliştirme çabasındadır.
 • Coşkulu ve enerji yüklüdür. İçsel motivasyonu yüksektir. Sonuca ulaşmak için zihinsel enerjisini işe verir.
 • Bilgiyi kullanmayı bilir. Başka insanlar çözümü kendi dışında arayabilirken, o kendinde arar.
 • Kendisini tanır, yeteneklerine güvenir. Neyi yapıp yapamayacağını, güçlü ve zayıf yönlerini, neyi öğrenmesi gerektiğini, yeteneklerinin sınırlarını bilir.
 • Geleneksel olanı aşağılamaz, ama sorgular. Dogmatik değildir ve her şeyin sorgulanabileceğine inanır.
 • Alışkanlıklarının tutsağı olmaz. Alışkanlık, yenilik de yenilikçi düşünmenin düşmanıdır. Yenilikçi insan bunu bilir.

Yaratıcılık Nelerden Beslenir?

Yaratıcılık birçok ögeden beslenmektedir. Yaratıcılığı geliştirmek için bu ögelere dikkat edilmesi yararlı olacaktır. Yaratıcılık için gerekli olan motivasyonun kaynağına yönelik ilginin sürdürülebilir olması önemlidir. Yenilik yaratabilmek için gelip geçici bir heves veya ilgiden çok daha fazlasına ihtiyaç vardır. Yaratıcı düşünme denemekten vazgeçmemeyi gerektirir, bu nedenle denemeye gayret edecek içsel motivasyonun devamlı olması gerekir.

Yaratıcı düşünceyi besleyen bir başka unsur, yeniliğe giden yolu şekillendirmekten geçer. Benzer deneyimlerden yararlanma, yaratıcı fikri destekleyecek küçük parçaları bulma ve alınan verileri hedefe uyarlama gibi durumlar için uzun süre çalışmak gerekmektedir.

Çevredeki unsurların yaratıcılığı besleyecek donanımda olmasına dikkat edilmelidir. Bunlara; sosyal çevre, verimlilik, yenilikçi olma gibi unsurlar örnek gösterilebilir.

En önemlisi de, yaratıcılığın doğuştan gelen sabit bir yetenek değil, devamlı geliştirilmesi gereken bir özellik olmasıdır.

Yaratıcı Düşünme Nedir?

Yaratıcılık kavramının birçok tanımı yapılmıştır. Bu tanımlardan biri, “alışılmamış ve özgün şekilde düşünme” şeklinde açıklanırken, bir diğer tanım “problemlere, bozukluklara, uyumsuzluğa karşı duyarlı olma; güçlüğü tanımlayıp çözüm arama; çözümleri uygulama ve bu çözümleri değerlendirme süreci” olarak ifade edilmektedir.

Yaratıcı düşünme ise yaratıcılığın bilişsel boyutunu kapsamaktadır. Yaratıcı düşünme, bireylerin yaratıcılıklarını aktif şekilde kullanarak araştırma ve alternatif bakış açıları geliştirme sürecidir. Yaratıcı düşüncenin sağlam şekilde gelişebilmesi için, bireyin hayat gücünü kullanması, varsayımlarda bulunması, farklı ürünler ve alternatif yollar üretmesi ve en önemlisi, deneme yapmaktan vazgeçmemesi gerekmektedir.

Yenilikçi Düşünme Nelere Bağlıdır?

Yenilikçi düşünme nedir ve nelere bağlıdır konusunda yazdığımız bu yazımızda, yenilikçi düşünce nedir sorusunun cevabını verdik. Şimdi sıra yenilikçi düşünmenin nelere bağlı olduğu sorusu… Yenilikçi düşünme birçok farklı unsurla ilişkilidir. İnovatif düşünmenin gelişmesi için nelere bağlı olduğu şu şekilde sıralanabilir:

 • Duyarlılık: Bir soruna duyarlı olmak, onu çözmek için yenilikçi düşünceler geliştirmeye olanak tanır.
 • Özgünlük ve yaratıcılık: İnovasyon özgün ve yaratıcı fikirler gerektirir.
 • Çevresel ve kurumsal etmenler: Yenilikçi düşünmenin oluşabilmesi için uygun ortam gerekmektedir. Zihnin baskı altında olmaması, kalıplaşmış ve sabit sınırlardan kurtulmak yenilikçilik için önemlidir.
 • Motivasyon: Yenilik yaratmak için uzun süreli çalışma ve yaratıcı düşünme deneyimleri gereklidir. Uzun süreli çalışma için de içsel motivasyonun sönmemesi gerekir. Yenilikçi olma, karar alabilme sorumluluğu ve cesaretten beslenir.

Yaratıcı düşünce oluşturmak için beynimizi esneterek farklı açılardan düşünme zenginliği geliştirmek ve içsel motivasyon ile iyimserliği güçlendirerek olumlu değişim için kararlılıkla uygulamaya koymak için yaratıcı düşünme ve inovasyon eğitimlerinden faydalanabilirsiniz.

author-avatar

Berna Boragan Hakkında

Farklı sektörlerde, organizasyonel gelişim ve insan kaynakları yönetimi alanında edindiği 23 yılı aşan mesleki deneyimini danışmanlık alanına taşımıştır. Bugüne kadar farklı büyüklüklerdeki şirket birleşme, satın alma ve yeniden yapılanma süreçleri içinde yönetici olarak aktif görev almıştır. Halen benzer süreçler içinden geçen organizasyonların ve bu organizasyondaki bireylerin değişim ve dönüşüm yolculuklarına eğitimler vererek, danışmanlık ve koçluk yaparak destek vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir