Zorbalığın her türlüsüne maruz kalmak üzücü olabilir. Zorbalık, pek çok insan için sadece okul alanında bitmiyor. Bir yetişkin olarak iş yerinde de zorbalık ve tacize maruz kalabilirsiniz. İşyerinde mobbing, bir iş arkadaşına karşı farklı taciz ve zorbalık davranışlarında bulunan bir grup insanı ifade eder. Başka bir deyişle, iş yerinde grup zorbalığıdır. Ancak bununla başa çıkmak için atabileceğiniz birçok adım vardır. İşverenler, herhangi bir mobbing belirtisini tanımlayabilmeli ve işyerlerinde bunun olmasını önlemek için dijital eğitimler vermelidirler.

İşyerinde Mobbing Nedir?

İşyerinde mobbing bir grup zorbalık çabasıdır. Courtenay Baber, “Mobbing, iş arkadaşlarınız tarafından iş arkadaşınızın diğer çalışanlarla uyumlu hale gelmesi veya iş arkadaşının istifa etmesi umuduyla zorbalık yapmaktır” diye açıklıyor. Baber, mobbingin bir zamanlar hayvanların yırtıcı davranışlarını tanımlamak için kullanıldığını, ancak şimdi bir hedef iş arkadaşını aşağılayan, taciz eden ve yıldıran bir grup iş arkadaşını tanımladığını açıklıyor.

2021 yılında yapılan bir İşyerinde Mobbing Enstitüsü anketi, 48,6 milyon insanın iş yerinde zorbalığı ilk elden yaşadığını tespit etti.

Bu ankete göre, erkeklerin diğer erkeklere işyerinde mobbing yapma olasılığının ve kadınların da diğer kadınlara işyerinde mobbing yapma olasılığının yüksek olduğu tespit edilmiştir.

İşyerinde Mobbing Neden Olur?

İşyerinde mobbing kavramının arkasında yatan çeşitli nedenler ve hipotezler vardır. Aşağıda, gerekçe olarak gösterilebilecek birkaç örnek bulunmaktadır.

Mevcut durumun sürdürülmesi: İşyerinde mobbing failleri, bir şekilde var olan durumu bozan bir çalışma arkadaşından endişe duyabilirler. Örneğin bu kişiler, diğer çalışanlardan daha iyi performans gösteriyor veya işletmenin köklü bir özelliğini değiştirmeye çalışıyor olabilirler. Tehdit olarak algıladıkları buna karşılık olarak failler zorbalığa başvurarak iş arkadaşlarını sabote etmeye çalışmakta ya da yaptıkları işi bırakmaya zorlamaktadırlar.

Kıskançlık: İşyerinde mobbinge maruz kalan çoğu çalışan, işinde son derece yetkin, üretken, yetenekli ve profesyonel çalışanlardır. Mobbing failleri, onları ekip için geliştirici bir varlık olarak görmek yerine, onları kıskanabilir ve mağduru organizasyondan uzaklaştırmak veya rollerinde daha az yetkin hale gelmek için zorbalık davranışları kullanabilir.

2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre zorbaların genellikle düşük benlik saygısına sahip oldukları ve bu yüzden takdir edilecek niteliklere sahip veya başkaları tarafından çok sevilen iş arkadaşlarını kıskandıkları tespit edilmiştir.

Çalışanları dışarı itmek: Öte yandan, rollerinde diğer ekip üyeleri kadar yetkin olmayan çalışanlar da mobbing mağduru olabilir. Failler, düşük performans gösterdiğini düşündükleri birini işten çıkarmaya zorlamak için grup olarak zorbalığa başvurabilirler. Bu, özellikle bir çalışanı işten çıkarmanın zor olduğu şirketlerde daha yaygındır.

Kişisel nedenler: Ne yazık ki işyerinde mobbingin nedeni, elebaşının veya tüm grubun zorbalık yapan kişilikleri veya onları bir iş arkadaşına eziyet etmeye iten kişisel sorunları olabilir veya grup, katılmazlarsa kendilerinin de zorbalığın kurbanı olacağı korkusuyla katılabilir.

Ön yargı: Ne yazık ki işyerinde mobbinge maruz kalan mağdurlar cinsiyetleri, yaşları, ırkları, cinsel tercihleri ​​veya dinleri nedeniyle hedef alınabilir. Bir engeliniz veya tıbbi bir durumunuz varsa da zorbalığa maruz kalabilirsiniz. Sebep ne olursa olsun, işyeri zorbaları bir şekilde kendilerinden farklı olan insanları seçer ve hedef alır. Ayrıca başkalarına karşı ayrımcılık yapma eğilimindedirler.

Güvenlik açığı duygusu: Zorbalar genellikle çatışmacı olmayan, uysal kişileri hedef alır. İçe dönük, kaygılı ya da boyun eğen çalışanlar, dışa dönük ve iddialı çalışanlara göre daha kolay hedef olarak görülüyor.

Sonuç olarak olduğunuz, yaptığınız veya yapmadığınız hiçbir şey kötü muameleyi ve istismarı haklı çıkarmaz. İşyerinde mobbingin olası nedenleri arasında daha karmaşık faktörler vardır ve grup zorbalığına yol açan bunların bir bileşimi olabilir. Örneğin; şirkette düşük psikolojik güvenlik, yüksek iş yükleri, rekabetçi performans, kısa teslim tarihleri, belirsiz veya var olmayan zorbalık karşıtı politikalar, grup bazlı komisyonlar veya hedefler.

İşyerinde Mobbing Türleri

işyerinde mobbing nedir

İşyerinde mobbing birçok şekilde meydana gelebilir. İşte bazı yaygın mobbing türleri:

Sözlü Taciz

Çoğu zaman, işyerinde mobbing uygulayan zorbalar, hedeflerine alay etmek ve küçümsemek için sözlü saldırganlık sergilerler. Agresif, alaycı veya aşağılayıcı sözlerin ötesinde sözlü taciz, sert bir ton ve hatta cinsel taciz biçimini bile kapsayabilir.

Sözlü mobbing, başka herhangi bir ortamda sözlü tacize benzeyebilir. Doğrudan size ve kişiliğinize yapılan incitici, kötü niyetli veya manipülatif yorumları içerebilir. Ayrıca iş yerinde yapılan dedikodular, bir tür sözlü mobbing olarak kabul edilebilir.

Fiziksel Zorbalık

İşyerinde mobbing, fiziksel zorbalık biçimini de alabilir. Sözlü zorbalıktan çok daha nadirdir ve genellikle yıldırma davranışındaki artışın sonucunda meydana gelir. Bunun nedeni, fiziksel saldırının yasa dışı olmasıdır ve zorbalar buna katılırlarsa sonuçları hakkında endişe duyabilirler. Ancak yakalanmaktan veya bu tür tepkilerle karşılaşmaktan korkmuyorlarsa, yine de fiziksel zorbalık davranışları sergileyebilirler.

Fiziksel mobbing, otoparkta itilmek anlamına gelebilir veya malınızın saygısız bir şekilde ele alınması, taşınması ve tahrip edilmesi anlamına gelebilir. Ayrıca fiziksel zorbalık cinsel tacizi de içerebilir.

Dışlama

İşyerinde mobbinge maruz kalanların meslektaşları tarafından dışlanmayla karşılaşması çok yaygındır. Bu, bir kişiyi bir e-posta zincirinin veya toplantının dışında “yanlışlıkla” bırakma şekli olabilir veya iş içinde ve dışında onlarla etkileşime girmeyi ve sosyalleşmeyi reddetmek olabilir. Örneğin, iş çıkışı kahve içme veya yılbaşı partileri gibi günlük işyeri etkinliklerinde dışlayabilirler. Fiziksel dışlanma, bir kişinin çalışma alanı fiziksel olarak diğerlerinden uzağa, örneğin farklı bir odaya taşındığında da ortaya çıkabilir.

Dedikodu

İş yerinde dedikodu yaygındır. Bununla birlikte mobbinge katılanların çoğu, bunu daha da ileri götürür ve bir kişi hakkında kötü niyetli söylentiler yayar. Bu dedikodu, iftira veya yalan şeklinde olabilir veya bir kişi hakkında başkalarının bilmemesini tercih edecekleri kişisel bilgileri ifşa etmek için tasarlanmış olabilir.

Engelleme veya görmezden gelinme

Mobbingin bir başka türü olan engelleme, bir bireyin önerileri, geri bildirim talepleri, raporları vb. meslektaşları ve üstleri tarafından göz ardı edildiğinde ortaya çıkar. Bu, iş yerinde son derece sinir bozucu olabilir ve bireysel olarak tamamen göz ardı edildiği hissine yol açabilir.

Mobbing’in Negatif Etkileri

İşyerindeki her türlü zorbalık gibi, mobbing’in de hem bireyler hem de işletmeler için olumsuz etkileri vardır. Bunlardan bazıları aşağıda verilmiştir.

Mobbing’e Maruz Kalanlar Açısından Negatif Etkiler

Mobbing kurbanları, maruz kaldıkları durumdan kaynaklanan kaygı, depresyon, stres, uyku sorunları, panik ataklar ve daha fazlası gibi fiziksel ve duygusal semptomlar yaşayabilir. Bunun yanında işteki performansları düşebilir, bu da disiplin cezasına ve hatta işine son verilmesine yol açabilir. Mağdurlar ayrıca kendilerini dışlanmış, aşağılanmış, yalnızlaştırılmış hissedebilir veya düşük benlik saygısı yaşayabilir. Ayrıca, dedikodu faillerinin yaydığı dedikodular daha geniş sektördeki diğer kişilere ulaşırsa, mesleki itibarları engellenebilir.

Diğer İş Arkadaşları Açısından Negatif Etkiler

Mobbinge tanık olan ancak buna katılmayan diğer iş arkadaşları da olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. Örneğin, bir sonraki hedef olacakları korkusu taşıyabilirler ya da sadece düşmanca hissettiren ve zorbalık davranışına müsamaha gösteren bir ortamda çalışmak zorunda kalabilirler. Bu, yönetim kurulu genelinde verimliliğin düşmesine neden olabilir.

İşletmeler Açısından Negatif Etkiler

Mobbing, işletmenin kendisini de etkileyebilir. Bir işletme zorbalığa müsamaha gösteriyorsa, bireyler zayıf bir şirket kültürüne sahip bir işletmede çalışmak istemedikleri için genellikle yüksek bir personel değişimi yaşarlar. Ayrıca mobbing olayları şirket dışına yayılmaya başlarsa müşteriler ve sektör nezdinde itibarları zedelenebilir.

İş yerinde zorbalık, iş performansınızı, ofis ortamınızı ve şirketin verimliliğini etkileyerek aşağıdaki gibi durumların yaşanmasına yol açabilir:

 • Devamsızlık
 • Daha yüksek işgücü cirosu
 • Düşük takım morali
 • Zayıf müşteri hizmetleri
 • Bir veya daha fazla kişinin düşük performansı
 • İş yerinde hata yapma şansı daha yüksektir
 • Artan operasyonel ve yeni işe alım eğitim maliyetleri
 • Yasal işlem potansiyeli

İşyerinde mobbing yaşamanın bir dizi fiziksel ve zihinsel etkileri de olabilir:

 • Boyun ağrısı
 • Kas ağrısı ve sertliği
 • Kardiyovasküler semptomlar
 • Fibromiyalji
 • Uyku bozuklukları
 • Depresyon belirtileri
 • Anksiyete belirtileri
 • Yorgunluk
 • İntihar düşüncesi

Liderler Mobbing’i Nasıl Durdurabilir?

Bir lider olarak, aşağıdaki yollarla işyerinde mobbing olasılığını azaltmaya yardımcı olabilirsiniz:

 • Sıfır tolerans politikasına sahip olmak,
 • Çalışan yanlısı politikalarla olumlu bir çalışma ortamının teşvik edilmesi (tatil, ruh sağlığı günleri, hastalık izni, sağlık hizmetleri),
 • İş yerinde zorbalık ve çatışma çözümü konusunda eğitim verilmesini sağlamak,
 • Düzenli grup ve bire bir check-in yapmak,
 • Rekabetçi projelerin aksine iş birliğine dayalı projelerin teşvik edilmesi,
 • Tüm çalışanların iş yerinde zorbalık politikalarını okuduğundan ve imzaladığından emin olmak,
 • Zorbalık ve mobbing’in nasıl ele alındığına dair net bir protokole sahip olmak,
 • Çatışmadaki taraflar için tarafsız arabuluculuk sunmak,
 • Gizliliğe saygı göstermek,
 • Politika tanımlı disiplin protokollerinin derhal yürürlüğe konması,

Mobbing’e Maruz Kalanlar Mobbing’i Nasıl Durdurabilir?

İşyerinde mobbinge maruz kalmak stresli ve acı verici olabilir. Yaptığınız hiçbir şey mobbing’e uğramanızı haklı çıkarmaz. Bu anlamda, mobbing’i durdurmak için zorbalarınızı yatıştırmak zorunda değilsiniz. Bununla birlikte kendinizi mobbing’in etkilerinden mümkün olduğunca korumak için bir dizi uygulama uygulayabilirsiniz.

İş yerinizde mobbing yaşıyorsanız, doğrudan insan kaynakları departmanına veya yönetim ekibine bildirebilirsiniz.

Bunların yanında aşağıdaki ipuçları da grup zorbalığını durdurmanıza yardımcı olabilir:

Zorbalar genellikle sizin üzerinizde bir kontrol duygusuna sahip olduklarında güçlenirler.

Baber, kendinize bunun gerçekten sizinle ilgili olmadığını hatırlatmanızı önerir. “Zorbalık seninle ilgili değil” der. “Bu yüzden bunun seninle ilgili olmasına izin verme. Gerçeklere bağlı kal ve sakin kal. Sakin kalarak olayları rapor et.”

Her olayı, olayın yerini ve tarihini ayrıntılarıyla belgelemeye çalışın. Diğer davranışlara kıyasla küçük olduğunu düşünseniz bile, sizi rahatsız eden veya güvende hissetmemenize neden olan her olayı yazmaya çalışın.

Mümkün olduğunda, yaşadığınız durumla ilgili kanıt toplamaya çalışın. Bu, tanıkları, kamera görüntülerini, hasarlı mülkleri, veri istilasını veya davanızı oluşturmanıza yardımcı olabileceğini düşündüğünüz herhangi bir şeyi içerebilir.

İş yerinde desteğiniz olmadığını düşünüyorsanız, işin dışında birinden destek almak çok önemli olabilir.

Baber, “Evde kendinize duygusal ve fiziksel açıdan bakmanıza yardımcı olacak desteğe sahip olduğunuzdan emin olmanız gerekecek, çünkü uzun bir süre devam ederse bu size zarar verecektir” diyor.

Bu destekler şunlar olabilir:

 • Güvenilir arkadaşlar ve aile
 • Ruh sağlığı uzmanı
 • Danışmanlar ve koçlar
 • Destek grupları

Baber, kendinize bu işte gerçekten çalışmak isteyip istemediğinizi sormanızı önerir. İş tacizi, özellikle bir grubun hedefi iseniz, zihinsel sağlığınızı ve yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Hatalı olmadığınız zaman uzaklaşmak size adil görünmeyebilir ve haklısınız, ancak durum liderleriniz tarafından ele alınmazsa, buna bir son vermek için yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlıdır. Önce güvenliğinizi düşünmeyi düşünün.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir