Lider ve yönetici arasındaki farklar sıklıkla ayırt edilememekte, her yönetici lidermiş gibi algılanabilmektedir. Lider yönetici farkını bilen bir yönetici, yöneticilikle sınırlı kalmayıp liderliğe adım atmak için Liderlik Gelişim Programı‘na katılabilir. Yönetici ve lider arasındaki farkları daha net bilebilmeniz için bu yazıyı derledik. Bakalım lider ve yönetici arasındaki farklar nasılmış…

Lider Kimdir?

Her birey kendi hayatının lideridir, dolayısıyla herkes kendi hayatına liderlik etmekle yükümlüdür. Bazı insanlarsa diğer insanlara liderlik etmektedir.  Bu kişilerin işi, kendisinin ve ekibindeki diğer bireylerin kapasitelerini artırabilmek için motivasyon ve ilham kaynağı olmaktır. Liderler topluluğu yönetir, onlara yol gösterir ve hedefe ulaşma konusunda onlara yardımcı olur. İyi bir lider, bütün unsurların bir arada uyumlu şekilde işleyebilmesini sağlayan bir katalizör görevi görmektedir.

Her liderin liderlik tarzları ve yolları farklıdır. Liderler kendi yollarını kendi eşsiz beceri ve nitelikleri yardımıyla çizerler ve başkalarını taklit etmezler. Ekibin başarısı; liderin oluşturduğu güven, bağlılık ve uyum ortamında en iyi yönlerini ortaya koymalarına bağlıdır.

Yönetici Kimdir?

Yönetici, hayatımızın her alanında karşımıza çıkan bir kavramdır çünkü her kurum veya topluluk bir yöneticiye ihtiyaç duyar. Evde bile ev yöneticiliği mevcuttur. Okulun, iş yerinin, kamu kuruluşlarının hatta devletin yöneticileri bulunmaktadır. Hayatın her alanında karşımıza çıkan bu kavramın anlamı kısaca, bağlı bulunduğu yeri yönetme işini yapan kişidir. Yönetici, sorumlu olduğu bölgenin işleyişini düzenler, sorunları giderir ve en iyi şekilde ilerlemesi için elindeki kaynakları kullanır.

Liderin Özellikleri Nelerdir?

Lider ve yönetici arasındaki farklar daha liderliğin tanımından başlar çünkü liderlik yöneticilik vasfının ötesinde olan özellikleri gerektirmektedir. İyi liderlerin belli başlı özellikleri bulunmaktadır, bu özellikler şu şekilde sıralanabilir:

 • Çevresine karşı ilgilidir. Sadece kendini düşünen kişiler lider olamaz.
 • Sözü eğip bükmez. Ne söylemek istediklerini net olarak ifade eder.
 • Kasıntı değildir, olduğu gibi davranır.
 • Sorumluluktan kaçmaz, aksine sorumluluk alır.
 • Her sınıftan ve her fikre sahip insanla doğal bir iletişim kurabilme becerisine sahiptir.
 • Başarma konusunda azimlidir fakat adımlarını sağlam atar.
 • Bir konuya tek bir pencereden bakmaz, olayı çok yönlü şekilde ele alır.
 • Başkalarına saygılıdır.
 • Kriz yönetimini çok iyi başarır. Kriz anlarında soğukkanlı ve planlıdır.
 • Vizyon sahibidir, her adımını hedef odaklı atar.
 • Daima adaletten yanadır.

Yöneticinin Özellikleri Nelerdir?

Yönetici ve lider arasındaki farklara geçmeden önce yöneticilerin özelliklerini tanımamız gerekir. İyi bir yöneticinin sahip olduğu belli başlı özellikler şunlardır:

 • Personelini anlar. Personelinin çalışmalarından ve ortamda olup bitenden haberdardır.
 • İşlerin gerçekleşmesi için kararlar alır.
 • Kararlarının sorumluluğunu taşır.
 • Çalışanının görüşlerini dinlemekten kaçınmaz.
 • Çalışanının kişisel hayatına karşı duyarlıdır, gerektiğinde çözüm önerileri sunabilir.
 • Kendi görüşlerini çalışanlarına net şekilde aktarır.
 • Çalışanlarına açıklayıcı geri bildirimler verir.
 • Empati becerisi gelişmiştir.
 • Eleştiriye açıktır. Hatalarından ders çıkarabilir.
 • Eleştirel düşünme becerisi gelişmiştir. Konuları iyi şekilde analiz eder.
 • Zamanını etkili bir şekilde yönetebilir.

Lider ve Yönetici Arasındaki Farklar Nelerdir?

Hem yönetici hem de liderin özelliklerini inceledikten sonra yönetici ve lider arasındaki farklara geçelim. Lider yönetici farkı kimilerince çok net anlaşılamasa da aslında aralarında birçok ayırt edici fark bulunmaktadır. Lider ve yönetici arasındaki farklar şunlardır:

 • Liderler vizyon yaratır, yöneticiler ise hedef koyar: Liderler bu vizyona uygun şekilde hareket etmeleri için çalışanlarına ilham verir. Yöneticiler ise hedeflerini gerçekleştirmek için durumları kontrol eder. Yönetici ve lider arasındaki farklardan ilki budur.
 • Liderler değişimin öncüleridir, yöneticiler ise en iyi durumda kalmaya çalışır: Lider yönetici farkı burada çok net şekilde ayrılmaktadır. Liderler gerekirse mevcut sistemi yıkıp yeni bir sistem inşa ederler. Yöneticiler ise statükoyu koruma eğilimindedir.
 • Liderler de yöneticiler de yenilikçidir, fakat liderler ayrıca yaratıcıdır: Yönetici ve lider arasındaki farklardan biri de yaratıcılık noktasında ortaya çıkmaktadır.
 • Liderler eşsizdir, yöneticiler ise benzerdir: Lider ve yönetici arasındaki farklardan bir diğeri benzerliktir. Liderler kendilerinin farkında olup kendileri olmaya özen gösterir. Yöneticiler ise rol model aldıkları kişilerden öğrendikleri davranışları ve tarzları taklit ederler.
 • Liderler risk alır, yöneticiler riski kontrol eder: Bir diğer lider yönetici farkı riske bakıştır. Liderler risk almaya ve yeni şeyler denemeye eğilimliyken, yöneticiler riski en aza indirmeye çalışır.
 • Liderler uzun vadeli düşünürken, yöneticiler kısa vadeli düşünür: Yönetici ve lider arasındaki farklardan biri de budur. Liderler yarattıkları vizyona bağlı kalır, uzun vadede ona ulaşmayı hedefler ve bunun için kimseden övgü beklemeden hatta eleştirilse de işine devam eder. Yönetici ise daha kısa vadeli hedefler koyar, övgü ve takdir onlar için önemlidir.
 • Liderler büyüme odaklıdır, yöneticiler kanıtlanmış becerilere güvenir: Bu özellik de bir başka lider yönetici farkı olan risk almaya benzemektedir. Liderler kişisel olarak büyümeye, gelişmeye odaklanır ve bunun için yeni şeyler denemekten korkmaz. Yöneticilerse eldeki, başarısı kanıtlanmış yöntemlere bağlı kalır.
 • Liderler koçluk yapar, yöneticiler yönlendirir: Liderler çalışanlarının potansiyellerine güvenerek kendi sorunlarını çözmelerine ve kendi yollarını üretmelerine olanak verir. Yöneticiler ise çalışanlarını görevlendirir ve onlara rehber olur.
 • Liderler hayran kitlesi yaratırken yöneticilerin çalışanları vardır: Bir diğer lider yönetici farkı, hitap ettiği kitlenin durumudur. Liderlerin genellikle onu takip eden ciddi bir hayran kitlesi olurken, yöneticilerin hedef ve memnuniyet odaklı çalışanları bulunmaktadır.

Yönetici ve lider arasındaki farklar başlıca olarak bu şekilde olsa da, elbette bunlarla sınırlı kalmayabilir. Lider yönetici farkı bu kavramlara sahip kişileri inceledikçe daha net ortaya çıkan bir durumdur. Yönetici olmak nispeten daha kolaydır fakat etkili bir lider olmak için Lider Geliştirme Programı Eğitimi gibi eğitimler işinize yarayacaktır.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir