İyi bir liderin özellikleri nelerdir? Ancak bundan önce iyi bir lider kimdir? Lider, içinde bulunduğu topluma veya organizasyona katkı sağlayan, değişime yön veren ve çevresindekileri ideale yönlendirebilen kişidir. Liderlik doğuştan gelen bir nitelik olmasının yanı sıra kişiler, Lider Geliştirme Programı Eğitimi ile de liderlik özelliklerini geliştirebilir ve iyi bir liderin özelliklerine sahip olabilirler.

İyi Bir Liderin Özellikleri: #1 Dürüstlük ve Adalet

Her yöneticinin kendine has bir yönetim anlayışı ve stili vardır ancak iyi bir liderde olması gereken özelliklerden ilki adalettir. Bir lider adaletli olmadığı takdirde grubun tamamı tarafından benimsenemez ve bağları zayıflar. Ödüllendirme ve geri bildirimde bulunma konusunda da adaletli olmak iyi bir liderin özelliklerindendir. Ayrıca, bir lider dürüst olmalıdır çünkü çalışanlar veya yönetilenler dürüst olan liderlere güven duyar, onun dediklerini daha çok önemser ve uygular.

İyi Bir Liderin Özellikleri: #2 Etkili İletişim

İnsan sosyal bir varlık olduğundan, iletişime ihtiyaç duymaktadır. Etkili iletişim, grubun bağlarını güçlendirir ve birlikte hareket etmeye olanak sağlar. Bu nedenle, iyi bir liderin özelliklerinden biri etkili iletişim kurabilme becerisidir. Kurulan iletişim ne kadar sade, samimi ve açık olursa ekibinizle kuracağınız ilişkiler o kadar sağlam olmaktadır. Çalışanları motive etmek, onlara pozitif enerji vermek, onları ödüllendirmek, takdir etmek ve en önemlisi de çalışanları dinlemek; işe bağlılığı da artıracağından, liderde olması gereken özelliklerdendir.

İyi Bir Liderin Özellikleri: #3 İlham Verme

İyi bir lider aynı zamanda iyi bir kariyer ve yaşam koçudur. Çalışanlar iyi bir lideri hem kariyerlerinde hem de yaşamlarının geneli için rol model olarak alırlar. Bu nedenle, iyi bir liderin özelliklerinden biri çevresindekilere ilham verebilmektir. Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: “Lider dediğin önde yürüyen değil, yol gösteren olmalıdır.” Dolayısıyla, ekibinizin iyi işler başarmasını ve kendini geliştirmesini istiyorsanız, liderde olması gereken özelliklerden biri olan ilham verme becerisini kullanmanız gerekmektedir.

İyi Bir Liderin Özellikleri: #4 Kararlılık

Liderde olması gereken özelliklerden bir diğeri kararlılıktır. Lider, gerçekleştirmek istediği hedeflerin ve o güne kadar yaptığı işlerin arkasında kararlılıkla durmalıdır. Aynı şekilde, iyi bir lider alması gereken tüm kararları rasyonel ve sağlam temellere dayandırarak almaktadır. Her durumda iyi kararlar alması gerekir. Bu nedenle, iyi liderler, bir karar almadan veya bir işi gerçekleştirmeden önce her şeyi tüm ayrıntılarıyla değerlendirmeli ve emin olmalıdır.

İyi Bir Liderin Özellikleri: #5 Yeni Fikirlere Açık Olma

İyi bir lider elbette kararlıdır, ancak sabit fikirli değildir. İlham verdiği çalışanları iyi liderlere gelip birtakım yeni fikirler sunabilirler. İyi bir liderin özellikleri arasında yeni fikirlere açık olma da vardır; dolayısıyla lider, çalışanlarının ona sunduğu yeni fikirlere kapalı olmamalı, onları içten bir şekilde dinlemeli ve fikirlerini mantık çerçevesinde değerlendirmelidir. Eğer çalışma verimini veya iş ortamını geliştirecek bir fikirse, bu fikri uygulamaya koymaktan kaçınmamalıdır.

İyi Bir Liderin Özellikleri: #6 İnovasyon Yeteneği

Teknoloji geliştikçe ve dünya düzeni değiştikçe artan yenilikçilik talebi, bu alanlardaki liderlik becerilerini etkili ve rekabetçi bir şekilde kullanmak zorunda kalan liderler için itici bir güçtür. İyi bir liderin özelliklerinden bir diğeri inovasyon yeteneğidir. Lider, gerek teknolojik gelişmeleri gerekse çalışma alanında gerçekleşen yenilikleri takip etmeli ve bunun sonucunda da kendi ekibinin bu yeniliklere ayak uydurmasını sağlamalıdır.

İyi Bir Liderin Özellikleri: #7 Takım Çalışması

Her lider bir topluluktan sorumludur. Bu nedenle, liderde olması gereken özelliklerden biri de takımını idare edebilme becerisidir. Elbette, bir takımı yönetmenin birçok zorluğu bulunmaktadır. Takım içesinde zaman zaman sorunlar olabilir ve krizler çıkabilir. Etkili bir lider, bu krizleri takımının gelişmesi için fırsata çevirebilmeli ve takım çalışması kurmayı başarabilmelidir. Farklı karakterlerin birleştirici gücünü kullanan iyi liderler, takım çalışmasını yönlendirerek hedefe doğru yol alırlar. Bu sayede takımda yer alan krizlerin de hafiflemesini veya çözülmesini sağlarlar. İyi bir liderin özelliklerinden olan takım kurma ve yönetme becerileri var olduğunda, işe alımlar ve yeni çalışanların eğitim maliyetleri de azalmaktadır.

İyi Bir Liderin Özellikleri: #8 Anlayışlı ve Toleranslı Olma

Her iş yerinde hataların olması kaçınılmaz bir durumdur. Önemli olan ise bu hataları telafi edebilmek ve bu hatalardan ders çıkarabilmektir. İyi bir lider, sabırlı ve anlayışlı olmalıdır. Ekibinden biri hata yaptığında ona sinirlenmemeli, bunun yerine hataya odaklanmalıdır. Oluşan problemi analiz edip çözüme odaklanmak iyi bir liderde olması gereken özelliklerden biridir. Aksi takdirde, liderin çalışana öfkelenip hoşgörüsüz davranması çalışanın moralini bozup gururunu kırarak işteki verimini düşürebilir. Ancak, buradaki önemli nokta ölçülü olmak, gereğinden fazla tolerans göstermemektir.

İyi Bir Liderin Özellikleri: #9 Sorumluluk Alma

Güçlü bir lider, liderlik ettiği toplumun sorumlusu olduğunu bilir. Ekibinin başarısından kendine pay çıkardığı gibi, yaşanan sorunlardan ve başarısızlıklardan da kendine pay çıkarabilmektedir. Sorumluluk almak iyi bir liderin özelliklerindendir çünkü iyi liderler sorumluluk almanın hem takımını hem de kendisini geliştireceğine inanmaktadır.

Etkili liderlerin duygusal zekası yüksektir. Bu sayede, işle ilgili kararlar alırken duygularını düşünceleriyle harmanlayıp en iyi sonuca ulaşır, çalışanlarına ilham verecek bir çalışma ortamı sağlarlar. Bir lider, iyi bir liderin özelliklerine sahip olarak nasıl ekibine en uygun ve en doğru şekilde liderlik edebileceklerine dair Lider Geliştirme Programı Eğitimi aldığında; duygusal zekasını geliştirecek, çalışanlarla arasındaki bağları güçlendirecek ve daha etkili ve mutlu bir iş ortamı yaratacaktır.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir