Performans yönetimi, çalışanların performansında oldukça etkilidir. Çalışan performansı, çalışanların işleri veya meslekleri için ihtiyaç duydukları amaç ve hedefler için oldukça önemlidir. Bu performans ise üç ana değişkene bağlıdır. Bu üç değişken ise kapasite, fırsat veya istek olarak sıralanabilir. Kapasite, çalışanların birlikte çalışması gereken beceriler, bilgi ve deneyimlerdir. Fırsatlar ise fiziki koşullar ve yapılacak iş için gerekli ekipmanları içerir. Son olarak istek ise bir çalışandan beklenen çaba ve işi yerine getirme arzusudur. Bu üç değişkenden herhangi biri eksikse çalışan başarısı mümkün olamaz. Diğer bir deyişle bu durum, çalışanlarınızın iyi çalışmasını bekleyemeyeceğiniz anlamına gelir. Aslında performans, çalışanların çabalarından oluşur ancak çoğu durumda sadece fiziksel durum, bilgi ve yeteneklerden ayrılabilecek bir çaba/çalışma koşulu olarak görülmemelidir.

Performans Yönetimi Nedir?

Performans yönetimi, çalışana özel yetenek ve hedeflerin belirlendiği, ölçüldüğü ve iyileştirildiği bir süreçtir. Bu yönetim sistemleri, çalışanların en iyi şekilde yönetilebilmesi, değerlendirilebilmesi ve objektif olarak yetiştirilebilmesi için şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmelidir. Performans yönetimi gelecek hedefleriniz doğrultusunda, mali yapınız dahil tüm kaynakları ile şirketinizi yönetmenizi ve takip etmenizi sağlayan bir sistemdir. Bu süreç, çalışan hedeflerinin konum ve yeteneklerine göre belirlendiği, ölçüldüğü ve objektifleştirildiği bir yaklaşım olarak görülebilir. Ayrıca genel süreç iyileştirmeleri tüm organizasyonun performansını hedefler. Çünkü bu yönetim, bir şirketin başarısına giden yolda en etkili faktörlerden biridir.

Performans Yönetimi Nasıl Yapılır?

Performans Yönetimi Nasıl Yapılır?

Her şirketin iş operasyonları ve iş dinamikleri farklı olduğu için yönetim aşamaları da farklı olabilir. Bazı şirketler performans yönetimi için belirli bir süre belirlemiş olabilir. Ancak genel olarak yönetimin yıllık bazda yapıldığını söylemek mümkündür. Performans yönetimi öncelikle aşağıdaki süreçlerden oluşur:

  • Plan: Yönetici ile çalışan arasındaki dönemin başında gerçekleşen hedef belirleme sürecidir. Hedefler ve performans kriterleri, şirketin stratejik hedeflerine paralel olarak belirlenir.
  • Ölçümler: Planlanan performans kriterleri ölçülür.
  • Mülakat: Belirlenen değerlendirme döneminin ortasında ara toplantılar yapılır. Burada yılsonu hedeflerinize yönelik ilerlemeniz değerlendirilir. Olumlu davranışlar değerlendirilir, hatalar analiz edilir ve geri bildirim sağlanır. Dönem sonunda hedeflerinize ulaşmak için ne yapmanız gerektiği de tartışılır.
  • Değerlendirme: Süre sonunda ilk aşamada belirlenen verilerin sonuçları toplanır ve değerlendirilir. Başlangıçta belirlenen hedefe ulaşılmasına göre derecelendirilecek ve derecelendirilecektir.
  • Sonuçların Kullanımı: Değerlendirme sonuçlarının ödüller, terfiler, eğitim ve kariyer gibi konularda kaynak olması amaçlanır.

Performans değerlendirmesi, öncelikle sonuçların planlanması, değerlendirilmesi ve kullanılması olmak üzere yukarıdaki süreçler için geçerlidir. Performans değerlendirme süreci çeşitli şekillerde oluşturulabilir.

Performans Yönetimi Neden Önemlidir?

Performans Yönetimi Neden Önemlidir?

Yapısı gereği firmalar her zaman belirli hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Şirketlerin bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olan çalışanlar, onları kendi yükümlülükleri ve sorumlulukları ile organize ederek birlikte çalışırlar. Farklı firmaların bir araya gelerek bütünü oluşturabilmesi için çalışma sisteminin ve başarı kriterlerinin doğru belirlenmesi şarttır. Performans yönetimi, insanların birbirlerinin hedeflerini desteklemek için iş yapmaları gerçeğine dayanır. Küçük ekiplerden büyük ekiplere ve nihayetinde şirketin temel hedeflerine kadar her çalışanın küçük ekibe katkısını kademeli olarak kontrol etmek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur. Bu nedenle şirketler performans yönetimi uygulamaktadır.

Şirketin kaynaklarına bakıldığında binalar, makineler, finans ve çalışanlar vardır. Burada tüm unsurlara değer katan ve bu görevleri yerine getiren çalışanlar bulunur. İnsan kaynakları, şirketin başarısında önemli bir rol oynamaktadır. Çalışanları doğru kaynaklarla işe almak önemlidir ve yüksek performansla kuruma değer katmaları gerekir. Bu açıdan bu yönetim, şirketin hedeflerine ulaşmasını sağlar. Bu süreci etkin yönetebilmek için yöneticiler ve çalışanlar arasında sürdürülebilir ve doğru bir iletişim kurulması gerekir. Birlikte oluşturulan iş planları, her ekibin hedeflerine genel bir başarı ile ulaşmasını sağlar. Motive olmuş ve işyerine bağlı çalışanlar, görevleri ve kıdemleri ne olursa olsun, bir ekibin parçası olduklarını bilirler ve genel hedeflerine katkıda bulunduklarının bilinciyle çalışırlar. Özetle bunun uygulanması, çalışanları motive eder, ihtiyaç duydukları konularda düzenlenen eğitimler ile donanımları yeniler ve uyumlu çalışma ekiplerinin hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışmasını sağlar.

Yetenek Yönetiminin Bir Parçası Mı?

Performans Yönetimi Yetenek Yönetiminin Bir Parçası mı?

Yetenek yönetimi, şirketin ihtiyaçlarına göre seçilen çalışanların doğru zamanda, doğru yerde, doğru uygulamaları yapmasının sağlanması olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, şiddetli rekabet karşısında işletmelerin hedeflerine ulaşmasını sağlayan yetenekli insanları bulmak ve elde tutmakla ilgilidir. Performans değerlendirme sonuçları, başarıyı ödüllendirmek ve başarısızlıkları tespit etmek, çalışanların performanslarını iyileştirmelerini sağlamak ve böylece şirketin performansını iyileştirmek için uygun iyileştirme çalışmaları yapmak için kullanılır. Bu kapsamda, fark yaratan insanlarımızın ve başarılarının ödüllendirilmesini sağlar. Bundan dolayı bu, yetenek yönetiminin bir parçasıdır. Bunlar, çalışanlar için kariyer ve yetenek haritaları oluşturmanın ve önemli rolleri belirlemenin temelidir. Bu yüzden Yetenek Yönetimi Eğitimi de hem çalışanlar hem de şirket için oldukça önemlidir.

Yetenek Yönetimi için Neden Önemlidir?

En genel anlamda, organizasyon liderleri genellikle en iyi insanları mevcut işlerinde üretken olan ve aynı zamanda daha yüksek sorumluluk seviyelerine terfi etme potansiyeline sahip kişiler olarak görür. En iyiyi düşünmenin veya yeteneği tanımlamanın tek yolu bu olmasa da günümüzde kuruluşlar tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır.  Ayrıca insanların bulundukları yerde iyi bir iş yapıp yapmadıklarını değerlendirmek için mevcut performansı ölçecek bir tür sisteme sahip olmak gerekir. Bu, performans yönetim sisteminin tipik bir rolüdür. Performans yönetimi, maaş artışlarını haklı çıkarmak, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, en iyi performans gösterenleri motive etmek, düşük performans gösterenleri yeniden yönlendirmek gibi birçok amaç için yapılabilir

Yetenek yönetimi ise, birçok düzeyde sağlıklı bir organizasyonun ayrılmaz bir parçasıdır. Günümüzün kurumsal dünyasında rekabet vardır ve birçok insan kaynakları geliştirme uzmanı, yetenek savaşının devam ettiği konusunda hemfikir. Mevcut yetenek rekabetinizde en iyi performans gösteren çalışanlarla çalışmak istiyorsanız yetenek yönetimi stratejinizi doğru uygulamanız gerekir. Çalışanlarınız işinizin bir bileşenidir ve sizi başarıya götürür. Çalışanlarınız işinizin altında performans gösterdiğinde ve iş stratejinize uygun insanlar için bir stratejiniz olmadığında şirketiniz için kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu yüzden yönetim sağlanarak yetenek yönetimini de sağlamak gerekir. Çünkü yetenek yönetimi, çalışanların yetkinliğini ve kapasite gelişimini garanti eder ve şirketlerin çalışan kapasite gelişimi ile ilgili sistematik ve tutarlı kararlar vermesini sağlar. Bununla birlikte, adil bir geliştirme süreci mevcutsa, çalışanlar kendilerini daha aktif hisseder. Bu da şirketlerin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için elde tutma oranını artırmaya yardımcı olur.

author-avatar

Erdem Ercan Hakkında

Hayatın Ritmi eğitim, koçluk ve danışmanlık şirketinin kurucusu, ICF-PCC ve EMCC-SP ünvanlı profesyonel koç, eğitmen, danışman ve konuşmacıdır. 13 yıllık profesyonel çalışma hayatı ve 12 yıllık girişimcilik deneyimine sahiptir. Six Seconds, CMOE ve Solutions Academy' nin ileri seviye eğitmenidir. 2.500 saatin üzerinde koçluk, 3.000 saatin üzerinde Eğitim, 1.300 saatlik Danışmanlık ve 50 saat Konuşma tecrübeleriyle yurt içinde ve dışında önemli firmalarda başarılı sonuçlara imza atmaya devam etmektedir.

İlgili Bloglarımız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir