Doğru Liderlik Tarzı: Duygusal Emek ile Öncülük Etmek

Giriş

Bu kavramsal yazı, altlarında çalışan kişilerin ruh halleri ve motivasyonlarını duygularını göstererek etkilemek isteyen liderlerin “duygusal emek” sergilediğini savunuyor. Bu yazının temel amacı duygusal emeğin etkin liderler tarafından uygulanan önemli fakat göz ardı edilen bir işlev olduğunu göstermektir.

Araştırma

Birden fazla çalışma, liderlerin diğer insanların duygularını yönetmedeki etkinliğini gösteriyor. Olumlu ya da olumsuz duygu durumları çalışanların performansına iyi ya da kötü bir etkide bulunabilir.

Duygusal Emek ile Öncülük Etmek

Liderler takipçilerini motive etmek veya etkilemek adına doğru duygusal ifadeleri yaratmak için duygusal emek ortaya koyabilirler. Samimi liderler özgüven, umut, iyimserlik ve dayanıklılık modeli çizer; bunlar da insanları harekete geçirecek birer ilham olur (Luthans ve Avolio, 2003, sayfa 248). Koşulları tümüyle anlayarak belirli bir zamanda hangi duyguyu sergileyeceğinizin kararını vermek, neredeyse her zaman gereklidir.

Duygusal Emek ve Duygu Ayarlanması

Derin tavır ve yüzeysel tavır. Araştırmacılar, duruma uygun duyguların gösterilebilmesi için çalışanların içsel duygu durumlarını ayarlamaları gerektiğine inanıyor. Hochschild, insanlar hissettikleri gibi davranmadıklarında “derin tavır” ile “yüzeysel tavır” arasında fark olduğunu savunuyor.

Stres ve Duygusal Emek

Yüzeysel tavır kullanmak zorunda kalmanın liderler üzerinde olumsuz bir etkisi oluyor, bu da yüksek stres seviyeleri ile yakından ilişkili. Kriz anlarında, yüzeysel tavır kullanmak liderlerin duygusal olarak bitkinleşmelerine neden oluyor.

Duygu Bulaşıcılığı ve Duygusal Emekle Öncülük Etmek

Duygu bulaşıcılığı, insanların birbirilerinin “hareketlerini, ifadelerini, duruşlarını ve seslerini” taklit etmeleri ile çevrelerindekilerin ruh halini yakaladığında ya da paylaşmaya başladığında oluyor (Hatfield et al., 1992, sayfa 153-154). Grup üyelerinin ruh halleri performansı etkiliyor; kaygı performansı düşürürken, iyimserlik ve özgüven yükseltiyor. Muğlak, belirsiz koşullarda, grup üyeleri liderin duygusal yanıtlarına bakar ve bunları taklit eder. Dolayısıyla, Duygusal Zeka becerileri dönüşümcü liderler için önemli araçlardır.

Sonuç

Duygusal Zeka becerileri, etkin liderliğin temel yapı taşlarıdır. Bu konudaki araştırmalar, liderler duygusal emek ortaya koyduklarında performansın verimli bir biçimde geliştiğini gösteriyor. Yüksek Duygusal Zekaya sahip liderler durumun gerektirdiklerini daha hızlı fark ediyor. Kendi duygularını ifade etme konusunda becerisi yüksek olan liderler, duygusal emek ortaya koyma konusunda da daha iyiler.

Kaynak: Bu metin, Doğru Liderlik Tarzı: Duygusal Emek ile Öncülük Etmek makalesinin bir özetidir. Humphrey R.H., Pollack J.M. ve Hawver T. | Ocak 2015

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.