İnovasyonla Farklılaşmak

Günümüz dünyasında şirketler, bir yandan pazara yeni giren çok sayıda rakip ve sunulan yeni ürünün yarattığı yoğun rekabet, bir yandan da küreselleşmenin getirdiği aynılaşma sorunlarıyla başa çıkmaya ve ayakta kalmaya çalışıyorlar. Dünyanın her tarafından gelen rekabet baskısını derinden hissettiğimiz bu yeni dönemde, şirketlerin hayatta kalabilmeleri için müşterilerinin gözünde sürekli farklılaşmaları, çarpıcı ve sıradışı olmaları gerekiyor.

Şirketlerin farklılaşmalarını ve rekabet güçlerini artırarak, karlı ve sürdürülebilir büyümelerini sağlayacak tek şey inovasyon. “Yeni bir fikrin değer yaratan uygulaması” olarak tanımlayabileceğimiz inovasyonu, geçici bir heves, moda trend ya da ulaşılması gereken bir hedef gibi değil, hiç bitmeyecek bir yolculuk olarak görmek ve kurum kültürü haline getirmek büyük önem taşıyor.

Bu programda, inovasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen katılımcılara inovasyonun temel kavramları, şirketler için stratejik önemi; kurumsal strateji ve karar alma süreçlerine nasıl entegre edileceği ve nasıl iş yapış şekli haline getirilebileceği gibi konularda kapsamlı bilgiler, güncel örneklerle aktarılacaktır.

Kazanımlar

 • İnovasyonun temel kavramlarını öğrenmek.
 • Farklılaşarak, sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için inovasyonun stratejik önemini anlamak.
 • İnovasyonu iş yapış şekli haline getirebilmek için ihtiyaç duyulan inovasyon dostu ortam ve kurum kültürün nasıl yaratılacağını öğrenmek.
 • İnovasyon çalışmalarında farklı bakışa ve düşünme yetkinliğine sahip insan kaynağı ve herkesin katılımını özendirmek için gerekli yaklaşımı keşfetmek.
 • İnovasyon projelerinde ekosistem içinde birlikte çalışmanın başarıya katkısı ve işbirliği şekillerini öğrenmek.
 • İnovasyonda başarı için müşterilerin beklentilerinin ötesine müşterilerle birlikte çalışarak geçmenin yollarını keşfetmek.
 • Fikirden ürüne giden inovasyon yolculuğunu tekrarlanabilir, disiplinli bir süreç olarak tasarlama ve yönetme hakkında kapsamlı bilgilere sahip olmak.

Eğitim Materyaller

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
inovasyon
Amaç
 • İnovasyon ile şirketlerin farklılaşmalarını sağlamak ve rekabet güçlerini artırarak, karlı ve sürdürülebilir büyümelerini desteklemek.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler,
 • Yöneticiler,
 • Takım liderleri,
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.