Kurumlarda İnovasyon Dostu Ortam Yaratmak

Günümüz dünyasında şirketlerin farklılaşmalarını ve rekabet güçlerini artırarak, karlı ve sürdürülebilir büyümelerini sağlayacak tek şey inovasyon. “Yeni bir fikrin değer yaratan uygulaması” olarak tanımlayabileceğimiz inovasyonu, geçici bir heves, moda trend ya da ulaşılması gereken bir hedef gibi değil, hiç bitmeyecek bir yolculuk olarak görmek ve kurum kültürü haline getirmek büyük önem taşıyor.

İnovasyonun başarıya ulaşması, kurum kültürü haline gelmesi ve eğitim ortamından başlayarak tüm kurumiçi ortamlarda yaratıcılığı ve yenilikçiliği özendiren inovasyon dostu ortamın oluşturulması ile mümkündür.

Kazanımlar

 • Farklılaşarak, sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için inovasyonun stratejik önemini anlamak.
 • İnovasyonu iş yapış şekli haline getirebilmek için ihtiyaç duyulan inovasyon dostu ortam ve kurum kültürün nasıl yaratılacağını öğrenmek.
 • İnovasyon çalışmalarında farklı bakışa ve düşünme yetkinliğine sahip insan kaynağı ve herkesin katılımını özendirmek için gerekli yaklaşımı keşfetmek.
 • İnovasyon için risk alabilmeyi, fikirleri ateşlemeyi keşfedererken kısa ve uzun vadede süreç ve sonucu değerlendirebilmek.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
kurumsal inovasyon
Amaç
 • İnovasyonu kurum kültürü haline getirmek ve tüm kurumiçi ortamlarda yaratıcılığı ve yenilikçiliği özendiren inovasyon dostu bir ortam oluşturmak.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler,
 • Yöneticiler,
 • Takım liderleri,
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.