İnovasyon Şampiyonlarının DNA’sı

İnovasyon konusunda çoğunluk bunun doğuştan gelen bir yetkinlik olduğunu düşünür. Aslında yaratıcılık, yenilikçilik sanıldığı gibi doğuştan gelen bir yetkinlik olmayıp sonradan öğrenilebilir. İnovatif yönleriyle öne çıkan liderleri diğerlerinden ayıran temel özellikler; ilişkilendirme, sorgulama, gözlemleme, deneme, işbirliği ağları kurma ve yönetmedir. İnovasyon dostu diye nitelendirdiğimiz ortamı bulan herkes bu yetkinliğini geliştirebilir ve sonuç olarak inovatif olabilir.

Kazanımlar

  • İnovasyon çalışmalarında farklı bakışa ve düşünme yetkinliğine sahip insan kaynağı ve herkesin katılımını özendirmek için gerekli yaklaşımı keşfetmek.
  • İnovasyon projelerinde ekosistem içinde birlikte çalışmanın başarıya katkısı ve işbirliği şekillerini öğrenmek.
  • İnovasyonda başarı için müşterilerin beklentilerinin ötesine müşterilerle birlikte çalışarak geçmenin yollarını keşfetmek.
  • Fikirden ürüne giden inovasyon yolculuğunu tekrarlanabilir, disiplinli bir süreç olarak tasarlama ve yönetme hakkında kapsamlı bilgilere sahip olmak.

Yöntem

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.
inovasyon

Amaç

İnovatif liderlerin temel özellikleri olan ilişkilendirme, sorgulama, gözlemleme, deneme, iş birliği ağları kurma ve yönetme yetkinliklerini geliştirmek.

Süre

1 Gün

Kimler Alabilir

Liderler, yöneticiler, takım liderleri, kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.