Sürdürülebilirlik ve İş Değeri Yaratmak

Dünyamız, iklim değişikliği, doğanın harabiyeti, kaynak kıtlığı ve büyüyen sosyal eşitsizlikler gibi önemli ve acil, küresel sorunlarla karşı karşıya. İçinde bulunduğumuz bu durum sadece gezegenimiz ve insanlık için değil, aynı zamanda iş dünyası için de bir tehdit oluşturuyor. Sürdürülebilirliğin her geçen gün daha da önem kazandığı günümüzde şirketlerin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini belirlerken sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği de planlarına dahil etmeleri gerekiyor. Bu doğrultuda sürdürülebilirliğin kurumsal stratejiye entegre edilmesi, dolayısıyla kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası olması büyük önem taşıyor.

Bu programda, sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen katılımcılara sürdürülebilirliğin temel kavramları, şirketler için stratejik önemi; kurumsal strateji, karar alma ve yönetişimin merkezine nasıl entegre edileceği ve ayrıca uluslararası toplumun 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği en son kalkınma gündemi hakkında kapsamlı bilgiler güncel örneklerle aktarılacaktır. Katılımcılar aynı zamanda değişimi yönlendirmek için kullanılabilecek sürdürülebilir iş ve ekonomik modelleri yakından tanıyacaklardır.

Kazanımlar

 • Sürdürülebilirliğin temel kavramlarını öğrenmek.
 • Yaşadığımız sorunların sadece gezegenimiz ve insanlık için değil aynı zamanda iş dünyası için de oluşturduğu tehditin boyutunu anlamak.
 • Uluslararası toplumun 2030 yılına kadar ulaşmayı hedeflediği en son kalkınma gündemi hakkında bilgi sahibi olmak.
 • Paris İklim Anlaşması ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi güncel düzenlemelerin Türk ekonomisine etkilerini öğrenmek.
 • Sürdürülebilirliğin geleceğimizdeki yeri, 2050 vizyonu hakkında bilgi edinmek.
 • Sürdürülebilirliğin şirketler için stratejik önemini kavramak.
 • Sürdürülebilir büyüme hedeflerinin peşinde koşarken sosyal ve çevresel pozitif etki yaratmanın önemini fark etmek.
 • Sürdürülebilirliğin karar alma ve yönetişim sistemlerinin odağına nasıl entegre edileceğini öğrenmek.
 • Değişimi yönlendirmek için kullanılabilecek sürdürülebilir iş ve ekonomik modeller hakkında kapsamlı bilgilere sahip olmak.

Eğitim Materyalleri

 • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
sürdürülebilirlik
Amaç
 • Şirket olarak sürdürülebilirlik stratejileri ile pozitif çevresel ve toplumsal fayda yaratmak ve sürdürülebilirliği amaç edinerek rekabet avantajı kazanmak.
Süre
 • 1 Gün
Kimler Alabilir?
 • Liderler,
 • Yöneticiler,
 • Takım liderleri,
 • Kolaylaştırıcı görevi yapan tüm çalışanlar eğitime dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.