Çalkantılı zamanlarda yaşıyoruz. Hayatlarımızda çok fazla karmaşa var. Stres yükseliyor.  Birbirimizle iletişim kurabilmek için inanılmaz teknolojilerimiz var; ancak insanlar her zamankinden daha yalnız hissediyorlar. Bu durum insanları daha sabırsız, patlamaya daha hazır, dövüş ya da kaç tepkisini vermeye daha eğilimli yapıyor. Böylece hayatta bireysel veya topluluk olarak yüzleştiğimiz gerçek problemlerin çözümü de gittikçe zorlaşıyor.

Duygusal mücadele hayatta, evde, işyerinde büyüyor. Gitgide büyüyen bir karmaşanın hakim olduğu bu dünyada daha yenilikçi, üretken ve geleceğe daha hazır hissetmek için, kendimizin ve diğerlerinin duygularını etkili bir şekilde yönetebilmeye dair yetkinliklerimizi ve iç görülerimizi geliştirmeye hepimizin ihtiyacı var. Duygusal zeka da tam olarak burada devreye giriyor.
Sayısı her geçen gün artan araştırmalar gösteriyor ki; duygusal zeka yetkinlikleri insanlara…

  • Daha verimli sonuçlara ulaşma
  • Daha sağlıklı hissetme ve sağlıklı olma
  • Daha iyi kararlar alma ve
  • Daha güçlü ilişkiler inşa etme konularında yardımcı oluyor.

Matematiksel zeka, sorunları rakamlarla çözmemiz için bize yardımcı olur. Duygusal zeka da sorunları duygularla çözmemizde bize yardımcı olur. Bizim kendi eşsiz ve güçlü çözüm yolumuzu bulmamızı sağlar.

Öncelikle kendi yaşamımızın liderleriyiz. Bir liderin işi önce kendisinin sonrasında ise ekibinin ve ekip içindeki bireylerin kapasitelerini arttırabilmeleri için motive etmektir. Bir lider farkında, özgün, tutkulu ise ve bütünlük içinde hareket ederse; insanların da en iyilerini ortaya koyacakları bir ortam oluşturmak için güven, bağlılık ve uyum yaratacaktır. Etkin liderlik için bir formül, takip edilecek sihirli bir yol yoktur; bir lider yolunu çizerken kendi eşsiz beceri ve niteliklerinden güç alır. Onu benzersiz kılan da bu özgün yanlarıdır. Yani, başkasının tarzını taklit etmez veya kurallarla belirlenmiş davranışlar setini kullanmaz. Bunun yerine kendi güçlü ve zayıf yanlarını bilerek kendinden güç alır ve ileriye yönelir.

Duygusal zeka kişisel bir bilim olarak etkin liderliğin en önemli anahtarlarındandır ve duygusal zeka yetkinliklerini etkin, dengeli kullanan bireyler duygularını, en olumlu sonuçları üretmek için bilgi kaynağı gibi kullanabilirler.

  • Etkin iletişim kurar,
  • Kaygı ve stres seviyelerini azaltır,
  • Çatışmaların üstesinden daha kolayca gelebilirler.
  • Empati kurarak güçlü ilişkiler geliştirebilir ve yaşamın zorluklarıyla etkin bir şekilde başa çıkabilirler.

Duygusal zeka yetkinliklerimizi geliştirmek, başarımızı büyük ölçüde etkileyebilir.
Örneğin Goleman’ın gerçekleştirmiş olduğu bir araştırma, liderlerin performansında belirleyici olan etkenlerden %67’sinin duygusal zeka ile açıklandığını ve duygusal zekanın, performansı öngörmede bilişsel zekaya ve teknik bilgiye kıyasla iki kat daha etkili olduğunu göstermiştir.

Six Seconds, sadece yüksek EQ’ya sahip olmak için değil, olumlu yönde bir değişimi de gerçek anlamda desteklemek için duygusal zeka yetkinliklerini geliştirmeye odaklanır.

•    Duygusal zekanın Etkinlik, Refah, Yaşam Kalitesi ve İlişkiler olarak tanımlanan temel başarı faktörleri ile arasında %55’lik bir korelasyon olduğu bulgulandı. Sonuçları yandaki grafikte yer alıyor: Dikey  eksen “Başarı” skorlarını, yatay eksen ise  “EQ” skorlarını gösteriyor.

•    Duygusal zeka seviyesi daha yüksek olan ülkelerin vatandaşlarının, hayatlarında mutlu olduklarını belirtme eğilimleri, diğer ülkelere göre 6 kat daha yüksektir.

•    Duygusal zeka seviyesi daha yüksek olan ülkelerde, sağlık hizmetleri 1.4 kat daha yüksektir.

Talentsmart tarafından yapılan bir çalışma, duygusal zekayı ve çalışma ortamında aranan 33 beceriyi karşılaştırdığı anketinde, performansı en iyi öngören değişkenin duygusal zeka olduğunu ortaya çıkardı. Sektör ne olursa olsun, başarının %58’i duygusal zeka ile açıklanabiliyordu.

Ayrıca, kurumlardaki en yüksek performans gösteren çalışanların %90’ı yüksek bir duygusal zeka seviyesine sahipti. En düşük performans gösterenlerin ise yalnızca %20’si duygusal zeka bakımından yüksek bir seviyedeydi.

1.    En etkin seçeneği tercih eden,
2.    Diğerlerini motive ve dahil eden,
3.    Ağ kuran,
4.    Birliktelik ve destek oluşturmak için çoklu ilişkiler oluşturan,
5.    Ait olmayı artırmak için karşılıklı önemseyen ilişkiler kuran ve ilerleten,
6.    En uygun enerjiyi ve işleyişi sürdüren,
7.    İyi önceliklendirme yapan,
8.    Stresi yöneten,
9.    Tam olarak an’da kalabilen,
10. Anlamlı hedefler koyarak bunları başaran ve yaşamınızdaki tatmini hisseden; bu duygusal zeka yetkinliklerinizi geliştirmemizle sağlanabilecektir.

Sürdürülebilir performansı, çalışan bağlılığını ve verimliliği besleyen bir çalışma iklimi yaratmak için, eğitim ve koçluk hizmetlerimizden faydalanarak şirketinizde duygusal zekayı geliştirebilirsiniz.

Duygusal Zeka Nedir?

+O+evpPndvblLOFkRRJAf+A2Ydlsw0DVK3AAAAAElFTkSuQmCC

Duygusal Zeka Yetkinlikleri

jL2KItCGARkKAg+MZbQicTip+vnVIE4Xd2yeIwD+1OhlDetsNhwAAAABJRU5ErkJggg==

İş Yaşamında Duygusal Zeka