Çalkantılı zamanlarda yaşıyoruz. Hayatlarımızda çok fazla karmaşa var. Stres yükseliyor.  Birbirimizle iletişim kurabilmek için inanılmaz teknolojilerimiz var; ancak insanlar her zamankinden daha yalnız hissediyorlar. Bu durum insanları daha sabırsız, patlamaya daha hazır, dövüş ya da kaç tepkisini vermeye daha eğilimli yapıyor. Böylece hayatta bireysel veya topluluk olarak yüzleştiğimiz gerçek problemlerin çözümü de gittikçe zorlaşıyor.

Duygusal mücadele hayatta, evde, işyerinde büyüyor. Gitgide büyüyen bir karmaşanın hakim olduğu bu dünyada daha yenilikçi, üretken ve geleceğe daha hazır hissetmek için, kendimizin ve diğerlerinin duygularını etkili bir şekilde yönetebilmeye dair yetkinliklerimizi ve iç görülerimizi geliştirmeye hepimizin ihtiyacı var. Duygusal zeka da tam olarak burada devreye giriyor.
Sayısı her geçen gün artan araştırmalar gösteriyor ki; duygusal zeka yetkinlikleri insanlara…

 • Daha verimli sonuçlara ulaşma
 • Daha sağlıklı hissetme ve sağlıklı olma
 • Daha iyi kararlar alma ve
 • Daha güçlü ilişkiler inşa etme konularında yardımcı oluyor.

Matematiksel zeka, sorunları rakamlarla çözmemiz için bize yardımcı olur. Duygusal zeka da sorunları duygularla çözmemizde bize yardımcı olur. Bizim kendi eşsiz ve güçlü çözüm yolumuzu bulmamızı sağlar.

Öncelikle kendi yaşamımızın liderleriyiz. Bir liderin işi önce kendisinin sonrasında ise ekibinin ve ekip içindeki bireylerin kapasitelerini arttırabilmeleri için motive etmektir. Bir lider farkında, özgün, tutkulu ise ve bütünlük içinde hareket ederse; insanların da en iyilerini ortaya koyacakları bir ortam oluşturmak için güven, bağlılık ve uyum yaratacaktır. Etkin liderlik için bir formül, takip edilecek sihirli bir yol yoktur; bir lider yolunu çizerken kendi eşsiz beceri ve niteliklerinden güç alır. Onu benzersiz kılan da bu özgün yanlarıdır. Yani, başkasının tarzını taklit etmez veya kurallarla belirlenmiş davranışlar setini kullanmaz. Bunun yerine kendi güçlü ve zayıf yanlarını bilerek kendinden güç alır ve ileriye yönelir.

Duygusal zeka kişisel bir bilim olarak etkin liderliğin en önemli anahtarlarındandır ve duygusal zeka yetkinliklerini etkin, dengeli kullanan bireyler duygularını, en olumlu sonuçları üretmek için bilgi kaynağı gibi kullanabilirler.

 • Etkin iletişim kurar,
 • Kaygı ve stres seviyelerini azaltır,
 • Çatışmaların üstesinden daha kolayca gelebilirler.
 • Empati kurarak güçlü ilişkiler geliştirebilir ve yaşamın zorluklarıyla etkin bir şekilde başa çıkabilirler.

Duygusal zeka yetkinliklerimizi geliştirmek, başarımızı büyük ölçüde etkileyebilir.
Örneğin Goleman’ın gerçekleştirmiş olduğu bir araştırma, liderlerin performansında belirleyici olan etkenlerden %67’sinin duygusal zeka ile açıklandığını ve duygusal zekanın, performansı öngörmede bilişsel zekaya ve teknik bilgiye kıyasla iki kat daha etkili olduğunu göstermiştir.

Six Seconds, sadece yüksek EQ’ya sahip olmak için değil, olumlu yönde bir değişimi de gerçek anlamda desteklemek için duygusal zeka yetkinliklerini geliştirmeye odaklanır.

 •  Duygusal zekanın Etkinlik, Refah, Yaşam Kalitesi ve İlişkiler olarak tanımlanan temel başarı faktörleriile arasında %55’lik bir korelasyon olduğu bulgulandı. Sonuçları yandaki grafikte yer alıyor: Dikey  eksen “Başarı” skorlarını, yatay eksen ise  “EQ” skorlarını gösteriyor.

 

 •  Duygusal zeka seviyesi daha yüksek olan ülkelerin vatandaşlarının, hayatlarında mutluolduklarını belirtme eğilimleri, diğer ülkelere göre 6 kat daha yüksektir.
 •  Duygusal zeka seviyesi daha yüksek olan ülkelerde, sağlıkhizmetleri 1.4 kat daha yüksektir.

Talentsmart tarafından yapılan bir çalışma, duygusal zekayı ve çalışma ortamında aranan 33 beceriyi karşılaştırdığı anketinde, performansı en iyi öngören değişkenin duygusal zeka olduğunu ortaya çıkardı. Sektör ne olursa olsun, başarının %58’i duygusal zeka ile açıklanabiliyordu.

Ayrıca, kurumlardaki en yüksek performans gösteren çalışanların %90’ı yüksek bir duygusal zeka seviyesine sahipti. En düşük performans gösterenlerin ise yalnızca %20’si duygusal zeka bakımından yüksek bir seviyedeydi.

 1.  En etkin seçeneği tercih eden,
  2.    Diğerlerini motive ve dahil eden,
  3.    Ağ kuran,
  4.    Birliktelik ve destek oluşturmak için çoklu ilişkiler oluşturan,
  5.    Ait olmayı artırmak için karşılıklı önemseyen ilişkiler kuran ve ilerleten,
  6.    En uygun enerjiyi ve işleyişi sürdüren,
  7.    İyi önceliklendirme yapan,
  8.    Stresi yöneten,
  9.    Tam olarak an’da kalabilen,
  10. Anlamlı hedefler koyarak bunları başaran ve yaşamınızdaki tatmini hisseden; bu duygusal zeka yetkinliklerinizi geliştirmemizle sağlanabilecektir.

Duygusal Zeka becerileri, akademik ve yaşamsal başarı için son derece önemlidir. Bu becerilerin aktarılması, okullarda genellikle sosyal duygusal öğrenme (SDÖ) olarak adlandırılır. Sosyal duygusal öğrenme, EQ becerilerinin öğretildiği, öğrenilenlerin uygulandığı bir süreçtir.

Başarılı SDÖ programları olan okullar, çocukların öğrenmeye odaklanabilecekleri güvenli, ilgi çekici ve iyi yönetilen ortamlardır. Duygusal Zeka yetkinliklerinden yararlanmak ve bunları öğrencilere aktarmak sınıf içindeki şiddet ve çatışmayı azaltır; güven, katılım ve merak atmosferini güçlendirir. Öğrencilerin hem eğitimci, hem de birbirileriyle kurdukları ilişki güçlenerek boyut kazanır. İletişimin ve güvenin gelişmesi ve paylaşım kültürünün yaratılması, öğrencilerin odaklanmasını kolaylaştırarak akademik başarılarında bir artış görülmesini sağlar. Birlikte çalışmayı ve dinlemeyi öğrenen çocuklar bu becerilerinden tüm eğitim hayatlarında ve ileride kariyerlerinde de yararlanabilir. Duygusal Zekanın başlattığı bu etki, hele ki erken yaşlardan itibaren uygulanması mümkün olduğunda son derece kalıcı bir olumlu değişimin adımlarının atılmasını sağlar.

Sosyal Duygusal Öğrenme Süreci, çocukların ve eğitimcilerin,

 • Duyguları anlamak ve istenilen sonuçlar için yönlendirmek,
 • Pozitif hedefler belirlemek ve bunlara ulaşmak,
 • Başkaları için empati hissetmek ve bunu göstermek,
 • Olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek,
 • Sorumlu kararlar vermek

için gerekli olan bilgi, tutum ve becerileri  edinmelerini ve etkili bir şekilde uygulayabilmelerini hedefler. EQ becerilerini erken bir yaşta ve kendi yaşıtlarıyla deneyimleme şansı elde eden çocuklar daha uyumlu ilişkiler kurmayı öğrenirler, sosyal gelişimlerinde büyük adımlar atarlar.

Duygusal Zekanın okullarda verilen eğitimin bir parçası haline gelmesi, genç nesillerimizin ömürleri boyunca yararlanabilecekleri ve kendi çevrelerine de aktarabilecekleri sosyal becerilere sahip olması için çok önemlidir. Çocuklarımızın bu becerilerle erkenden tanışabilmeleri ve bunları pratik edebilecekleri güvenli bir ortama sahip olabilmeleri için, Duygusal Zekanın okullara taşınmasına büyük önem veriyoruz.

Sürdürülebilir performansı, çalışan bağlılığını ve verimliliği besleyen bir çalışma iklimi yaratmak için, eğitim ve koçluk hizmetlerimizden faydalanarak şirketinizde duygusal zekayı geliştirebilirsiniz.

2203202101471059 EQ ve Performans

•    Duygusal zeka seviyesi daha yüksek olan ülkelerin vatandaşlarının, hayatlarında mutlu olduklarını belirtme eğilimleri, diğer ülkelere göre 6 kat daha yüksektir.

•    Duygusal zeka seviyesi daha yüksek olan ülkelerde, sağlık hizmetleri 1.4 kat daha yüksektir.

Talentsmart tarafından yapılan bir çalışma, duygusal zekayı ve çalışma ortamında aranan 33 beceriyi karşılaştırdığı anketinde, performansı en iyi öngören değişkenin duygusal zeka olduğunu ortaya çıkardı. Sektör ne olursa olsun, başarının %58’i duygusal zeka ile açıklanabiliyordu.

Ayrıca, kurumlardaki en yüksek performans gösteren çalışanların %90’ı yüksek bir duygusal zeka seviyesine sahipti. En düşük performans gösterenlerin ise yalnızca %20’si duygusal zeka bakımından yüksek bir seviyedeydi.

1.    En etkin seçeneği tercih eden,
2.    Diğerlerini motive ve dahil eden,
3.    Ağ kuran,
4.    Birliktelik ve destek oluşturmak için çoklu ilişkiler oluşturan,
5.    Ait olmayı artırmak için karşılıklı önemseyen ilişkiler kuran ve ilerleten,
6.    En uygun enerjiyi ve işleyişi sürdüren,
7.    İyi önceliklendirme yapan,
8.    Stresi yöneten,
9.    Tam olarak an’da kalabilen,
10. Anlamlı hedefler koyarak bunları başaran ve yaşamınızdaki tatmini hisseden; bu duygusal zeka yetkinliklerinizi geliştirmemizle sağlanabilecektir.

Sürdürülebilir performansı, çalışan bağlılığını ve verimliliği besleyen bir çalışma iklimi yaratmak için, eğitim ve koçluk hizmetlerimizden faydalanarak şirketinizde duygusal zekayı geliştirebilirsiniz.

24052021071529391 duygusal zeka nedir 1

Duygusal Zeka Nedir?

24052021073034126 duygusal zeka yetkinlikleri 1

Duygusal Zeka Yetkinlikleri

24052021073817516 is yasaminda duygusal zeka 1

İş Yaşamında Duygusal Zeka