ÖZ SORUMLULUK

Öz sorumluluk, çoğu insanın özgeçmişlerine koymadığı bir beceridir ancak iş yerinde çok önemlidir. Kişisel sorumluluk, kişinin net hedefler belirleme ve bu hedeflere ulaşma konusunda yapmaya istekli olduğu taahhüt düzeyidir. Başka bir deyişle, kişisel sorumlu olmak, kişinin iş yerindeki eylemleri, sözleri ve performansı için sorumluluk alması anlamına gelir.

Sorumlu çalışanlar, kendi kontrollerinin tamamen kendilerinde olduğunu anlarlar. Başarılar için kredi alırlar, ancak başarısızlıklarının sorumluluğunu da alırlar. Öz sorumluluk, başarılı bir çalışan için çok önemli bir beceridir.

Ekip üyeleri tutarlı bir şekilde öz sorumluluk ve hesap verebilirlik sergilediklerinde güven oluşur. Birinin doğru şeyi yapacağına ve yapacağını söylediği şeyi yapacağına güven oluşur. Güven, yüksek performanslı ekiplerin belkemiğidir. Öz sorumlulukla hareket eden, performansı yüksek ekipler için bu eğitimi mutlaka alın.

KAZANIMLAR:

  • Öz Sorumluluk kültürünün ne anlama geldiğini öğrenmek.
  • Öz Sorumluk kavramında OZ prensiplerini öğrenmek ve bu prensipleri uygulamaya almak.
  • Görmenin, sahiplenmenin, çözmenin ve yapmanın hangi prensiplerle güçlendiğini öğrenmek ve deneyimlemek.
  • Mevcut öz sorumluluk kültürümüzü ve bunun üstüne ne katmamız gerektiğini analiz ederek harekete geçmek.
  • Öz sorumluluk bilinci ve farkındalığı ile beklenen sonuçları gerçekleştirecek eylemlere yönelmek
  • Zorlu terminler ve kısıtlı kaynaklarla bile sorumluluğundaki konularda sonuca ulaşmanın önemini içselleştirmek.
  • Bireysel sorumlulukların diğer süreçlere olan etkisini anlayarak buna göre hareket etmek.
  • Bireysel karar ve eylemlerin diğerlerini nasıl etkilediğini dikkate alarak iletişimi yönetmek.

 

YÖNTEM:

Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.

Bu eğitim sonrasında katılımcıların gör, sahiplen, çöz ve yap adımlarını içselleştirerek uygulamalarına yönelik atölye çalışmaları da yapılmaktadır.

problem solving close up view hand business woman stopping falling blocks table concept about taking responsibility e1633942106516

Amaç:

Öz Sorumluluk kavramını içselleştirerek gör, sahiplen, çöz ve yap adımlarını bilinçli şekilde yaşama katarak performans artışı sağlamak

Süre:

1 GÜN

Kimler Alabilir:

Tüm çalışanlar

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.