Yönetici Geliştirme Programı

Araştırmalar, ön hat yöneticilerinin ve süpervizörlerinin kendilerini liderlik rollerini başarıyla üstlenmeye hazırlamak için yeterli eğitim almadıklarını göstermektedir.

Ön hat süpervizörleri ve yöneticileri genellikle yüksek başarı ve liderlik nitelikleri gösterdikleri için terfi ettirilirler, ancak aynı zamanda birçok yeni süpervizör, bireysel katkı sağlayan bir pozisyondan bir liderin sorumluluklarını üstlenmeye ilerleme konusunda karışık duygulara sahiptir. Uygun beceriler ve kişiler arası araçlar olmadan, çoğu kişi bunalmış hisseder; bu da üretkenlik kaybına, ekip moralinin düşmesine ve hatta denetleyici olmayan bir role geri dönülmesine bile neden olabilir.

Yönetici(Süpervizör) Geliştirme programının bir parçası olarak sunulan modüller ve eğitimler, süpervizörlerin ve yöneticilerin karşılaşabileceği sorunlara ve zorluklara etkili, uygun maliyetli ve zamana duyarlı bir çözüm sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu modüller bir seri olarak, ayrı ayrı veya özel bir paket olarak mevcuttur. Yönetici(süpervizör) eğitim programlarımız, mevcut süpervizörlerin daha etkili liderler olmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır; ayrıca yeni terfi eden çalışanların süpervizörlük rollerine daha başarılı bir şekilde geçiş yapmalarına yardımcı olurlar. Bu eğitimler katılımcılara, tüm süpervizör ve yöneticilerin işgücünü anlamak ve onlarla bağlantı kurmak ve kurum için sonuçları yönlendirmek için sahip olması gereken temel, ancak güçlü temel denetim yetkinliklerini ve sorumluluklarını öğretir. Eğitim modülleri aşağıdaki gibidir:

 1. Süpervizörün Rolü
 2. İletişim
 3. Takdir
 4. Takım Çalışması
 5. Delegasyon ve Hesap Verebilirlik
 6. Güven Oluşturma
 7. Farklılıkları Yönetme
 8. Baskı ile Başa Çıkma

Katılımcılar, Yönetici(Süpervizör) eğitim programlarımızdan sadece performans beklentilerini karşılamak için değil, aynı zamanda aşmak için de hazır olduklarını hissederek ve yöneticilik rolünde oldukları için kendilerine güvenerek ve heyecan duyarak ayrılırlar.

Sizin ihtiyaçlarınıza en uygun çözümü sizlerle birlikte tasarlıyoruz. Ekibinizin ihtiyaçlarına yönelik farklı modüller ekleyerek eğitim gün sayısını artırabiliyoruz.

yönetici geliştirme programı
Amaç
 • Yönetici (Süpervizör) Gelişim Programı serisindeki öğrenme modülleri ve eğitimler, olumlu bir çalışma ortamı yaratmaya ve kurumun kârlılığına katkıda bulunan ön saflarda yer alan liderler yetiştirmeye yönelik temel fikirler, ipuçları ve uygulamalar öğrenilmesi amacıyla tasarlanmıştır.
Eğitim Süresi
 • Eğitimimiz 2 ve 4 Gün arasında tamamlanmaktadır.
Kimler Alabilir?
 • Süpervizörler,
 • Yöneticiler,
 • Takım liderleri ve liderlik-yöneticilik görevine hazırlanan tüm çalışanlar eğitimimize dahil olabilir.

Bilgi almak istiyorum.


Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.

  Kazanımlar

  Süpervizörün Rolü

  • Yönetim ve liderlik arasındaki farkları ve her iki beceri setinin nasıl dengeleneceğini keşfetmek
  • Etkili liderliği destekleyen kritik başarı faktörlerini ve yetkinlikleri keşfetmek
  • İş durumlarınıza ve zorluklarınıza uygulayabileceğiniz pratik liderlik becerilerini öğrenmek
  • Güçlü liderlik yönleriniz ve gelişim fırsatlarınız hakkında içgörü kazanmak
  • Liderlik etkinliğinizi ve ekip üyeleriyle bağlantı kurma becerinizi artıracak araçları belirlemek

  İletişim

  • Etkili iletişimin önemi ve faydaları üzerine düşünmek
  • İletişim becerilerinizdeki güçlü ve zayıf yönleri değerlendirmek
  • Başkalarıyla olan etkileşimlerinizde bir iletişim çerçevesini nasıl uygulayacağınızı öğrenmek
  • Değerli bilgiler edinmek için etkili sorular sormayı öğrenmek
  • Doğal dinleme tarzınızı değerlendirmek ve geliştirebileceğiniz alanları belirlemek

  Takdir

  • Ekip üyelerine etkili ve kişiselleştirilmiş takdir sağlamanın faydalarını anlamak
  • Takdir sağlamak için özel stratejileri keşfetmek
  • Hemen takdir edeceğiniz ekip üyelerini belirlemek

  Takım Çalışması

  • Son derece etkili bir ekip oluşturmak için gereken temel bileşenler ve nitelikler hakkında farkındalık oluşturmak
  • Ekibinizin değerini artıracak stratejileri keşfetmek
  • Bir yönetici olarak rolünüzü ve ekibin etkinliğine katkınızı incelemek
  • Kendiniz ve ekibiniz için gelişim fırsatlarını belirlemek
  • Kavram ve yetkinlikleri uygulamak için planlar oluşturmak

  Delegasyon ve Hesap Verebilirlik

  • Delegasyon ve hesap verebilirliğin faydalarını ve önemini tanımlamak
  • Mevcut delegasyon ve hesap verebilirlik konusundaki güçlü yönlerinizi ve geliştirmeniz gereken alanları keşfetmek
  • Delege edilen bir görevi ekip üyelerine etkili ve verimli bir şekilde nasıl ileteceğinizi ve hesap verebilirliği sürdürmek için onlarla birlikte nasıl takip edeceğinizi öğrenmek
  • Delegasyon ve hesap verebilirlik arasındaki ilişkiyi keşfetmek

  Güven Oluşturma

  • Verimli ilişkiler kurmak ve iş sonuçları elde etmek için güvenin neden önemli olduğunu öğrenmek
  • Güveni zedeleyen davranış ve eylemleri tanımlamak
  • Güvene dayalı ve saygılı kişilerarası ilişkiler kuran davranış ve eylemleri keşfetmek
  • Güvenin kaybolması veya zarar görmesi halinde nasıl yeniden inşa edileceği üzerine düşünmek
  • Sürdürülebilirlik için eylem planları ve stratejiler oluşturmak

  Farklılıkları Yönetme

  • Farklılıkları yönetme yaklaşımınız hakkında daha fazla öz farkındalık geliştirmek
  • Farklılıkların ve çatışmaların yaygın nedenlerini keşfetmek
  • Farklılıkları ve çatışmaları yönetmek için temel yaklaşımlar hakkında bilgi edinmek
  • Farklılıklar ve çatışmalar üzerinde işbirliğine dayalı bir şekilde nasıl çalışılacağını öğrenmek
  • Gelişim ve büyüme fırsatlarını belirlemek

  Baskı ile Başa Çıkma

  • Baskı ve stres hissetmenize neden olan durumları ve faktörleri belirlemek
  • Şu anda yüksek baskı olan durumlarla nasıl başa çıktığınıza dair farkındalığınızı artırmak
  • Baskı etkili bir şekilde ele alındığında olası sonuçları ve daha az etkili bir şekilde ele alındığında ortaya çıkabilecek sonuçları keşfetmek
  • Pratik, baskıyı azaltıcı ve önleyici teknikler ve stratejiler öğrenmek

  Eğitim Materyalleri

  • Ayrıntılı ve kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
  • Uygulama Kılavuzları
  • Öğrenme Planları
  • Planlama Rehberleri
  • Öz Değerlendirmeler
  • Bilgi Kontrol Testleri

  Eğitim Yöntemi

  • Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, küçük ve büyük grup çalışmaları, örnekleme, vaka çalışması, eğitim öncesi ve sonrası destekleyici okuma, izleme ve paylaşımı.
  • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
  • Online platformda her bir seansı 75 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
  • Sınıf içerisinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarımızla paylaşıyoruz.
  • Firma tarafından talep edildiğinde online eğitimlerde de baskılı olarak malzemeleri sunabiliyoruz.
  • Eğitim sürecimiz, talep edildiği takdirde kurumunuzun ihtiyaç ve yetkinliklerine göre tasarlayabiliyor ve operasyon süreçlerinize göre kurgulayabiliyoruz.