YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK İPUÇLARI

Bir organizasyonun uzun vadede başarılı bir şekilde büyüme ve rekabet etme becerisi, liderlerin diğerlerine gelişmiş performans sergilemeleri için koçluk yapma yeteneklerine ve liderlik ettikleri insanları sonuçlara ulaşma hedefi içine dahil edebilme becerilerine bağlıdır.

Koçluk yoluyla ekip üyeleri üzerinde etkili olabilen liderler, organizasyonun hedeflerine bağlılık oluşturabilir, ekip üyelerini işe ortak olarak katılmaya davet edebilir, rekabet avantajının korunmasına yardımcı olabilir ve organizasyonu uzun vadede gerçekten sürdürülebilir bir şekilde dönüştürebilir.

Eğitim, liderlerin ekip üyesi performansını iyileştirmek, büyümeyi ve gelişmeyi desteklemek ve katılımı artırmak da dahil olmak üzere tüm koçluk durumlarına uygulayabilecekleri pratik bir süreç olan “Koçluk İpuçları2™” Modeline dayanmaktadır. “Koçluk İpuçları2™” Modeli, kapsamlı ve sürekli araştırmalarla desteklenen, her seviyedeki liderler için anlaşılması ve uygulanması kolay bir iletişim yol haritasıdır.

Kazanımlar:

 • Koçluk İpuçları²™ Modelini ve becerilerini her tip koçluk tartışmasına uygulamak.
 • Ortalama performans gösterenlere iyileştirme fırsatları konusunda koçluk yaparak daha iyi sonuçlar elde etmelerini sağlamak.
 • Içinde bulunduğunuz an’da olduğu kadar başkaları ile yaptığınız resmi konuşmalar sırasında da koçluk yaparak onları etkilemek.
 • Performans sorunlarının üzerine özgüvenle gidebilmek ve performans beklentileri için sorumluluğu artırmak.
 • Farklılıkları ortadan kaldırmak, zorlukların üstesinden gelmek ve savunmacılığı en aza indirgemek.
 • Başkalarının tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olarak yeteneklerini geliştirmek.
 • Hedef belirleme ve eylem planları oluşturmada başkalarıyla iş birliği yapmak ve onlara rehberlik etmek.
 • Olumlu ve destekleyici ilişkilerle bir koçluk kültürü oluşturmak.

Yöntem:

Görsel materyal ve video destekli sunum, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, grup çalışması, örnekleme, eğitim öncesi ve sonrası bilimsel makale paylaşımı.

Bu eğitim öncesinde katılımcılara Koçluk İpuçları²™ envanteri uygulanır. Katılımcıların değerlendiricileri tarafından 360 değerlendirildikleri bu envanter sonrasında oluşan rapor üzerinden CMOE Sertifikalı koç ile 1-1 görüşme yaparak kendi gelişim alanlarını netleştirileceklerdir.

Bu eğitim ile birlikte katılımcılara aşağıdaki destekleyici materyaller sağlanır.

 

 • Ön Çalışma Makalesi ve Koçluk İpuçları²Değerlendirmesi
 • Kapsamlı Katılımcı Çalışma Kitabı
 • “Koçluk İpuçları2™” Modeli
 • Koçluk Planlama Rehberi ve dijital versiyona erişim
 • Ciltli Kitap : —Sonuç İçin Koçluk: Performansı Geliştiren 5 IPUCU – Steven J. Stowell, Ph.D., Eric D. Mead, ve  Cherissa S. Newton.
 • Sürdürülebilirlik için otomatik hatırlatmalar ve ek kaynaklar.
9k=

Amaç

Başarısı kanıtlanmış Koçluk İpuçları²™ modeli ile iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve değişimi kolaylaştırarak ekip üyelerinin performansını en üst düzeye çıkarmak.

Süre
2 Gün

Kimler Alabilir

Liderler, yöneticiler

Bilgi almak istiyorum.

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.