Kişisel Liderlik

İçsel motivasyon kaynaklarınızı keşfedin ve güçlendirin, engellerinizi tanıyın ve onları yönetin.

Sürdürülebilir başarıyı ve üstün performansı mümkün kılan şey, kişinin kendine liderlik etmesinden geçer. Kendinizi, hedeflerinizi ve vizyonunuzu iyi tanımladığınızda ve sizi besleyen içsel motivasyon kaynaklarınızı keşfettiğinizde, sürdürülebilir emeğin kilidi açılır.

Kişinin kendini tanımasına ve öz yönetim becerilerini geliştirmesine dayanan Kişisel Liderlik eğitimimiz ile sizi neyin motive ettiğini ya da önünüzdeki potansiyel engellerin neler olabileceğini keşfedebilir, değerlerinize bağlanarak kişisel ve profesyonel yaşamınızda hem kendinize, hem de edineceğiniz bu beceriler sayesinde başkalarına liderlik edebilirsiniz.

Kazanımlar:

 • Kişisel liderlik özelliklerini kavramak ve kendi değerlerimizin farkına varmak.
 • Kendimiz için gelişim hedefleri koymak ve bunun getirilerini anlamak.
 • Engelleyici ve kısıtlayıcı düşünce kalıplarımızı fark etmek ve olumsuz düşünceleri yönlendirebilmek.
 • Kişisel algıyı yönetmek ve bunun çevreye olan yansımasını fark etmek.
 • Yaşam misyonumuzu bulmak.
 • Güçlü ve zayıf yanlarımızı keşfetmek ve bu bilgiyi kişisel liderliği güçlendirmek için kullanmak.
 • İçsel otivasyon araçlarımızı keşfetmek.
 • Geçmiş başarı hikayelerimizi ilham kaynağı olarak kullanmak.
 • Kişisel gelişim hedeflerimizi belirlemek ve hedefe yönelik aksiyon planı oluşturmak.

Yöntem:

Beyin Keşif Profili, anlatım, soru-cevap, uygulama, paylaşım, gösterim, grup çalışması, örnekleme, kişisel sunum.

 • Eğitimlerimizi sınıf içi ve online platform olarak ayrı dinamiklerle tasarlıyor ve sunuyoruz.
 • Online platformda her bir seansı 90 dakika olarak hesaplıyoruz. Seanslar arasında “ara” vermeyi önemsiyoruz.
 • Sınıf içinde fiziksel olarak sunduğumuz eğitim materyallerini online olarak kuruma özel şifreli klasör ile katılımcılarla paylaşıyoruz.
 • Kurumunuzun ihtiyaçlarına uyumlanıyor ve operasyonel süreçleri uygun şekilde kurguluyoruz.
9k=

Amaç

Kişinin hedeflerine ulaşırken en güçlü dayanak noktalarından biri kendini tanıması ve yönetmesidir. Bu çalışma kişilerin kendi engellerini ve onları motive eden değerlerini ortaya çıkartarak, profesyonel yaşamda liderlik özelliklerini güçlendirmeyi amaçlar.

Süre

Sınıf içi: 2 gün veya Online: 8 Seans

Kimler Alabilir

Tüm şirket çalışanları

 

Bilgi almak istiyorum.

 

Aşağıdaki formu doldurun. Size ulaşalım.