Yaratıcıysanız muhtemelen aklınızı kullanarak her türlü şeyi yapabilirsiniz. Şiirler yazabilir, güzel resimler çizebilir veya kağıt sanatının ilginç tasarımlarını oluşturabilirsiniz. Yaptığınız her şey benzersiz olacaktır. Ancak bu, yenilikçi olduğunuz anlamına gelmez ama Nikola Tesla yenilikçiydi biriydi. Peki inovasyon ve yaratıcılık ne anlam ifade ediyor?

İnovasyon, tamamen yeni bir şey ortaya çıkarmak anlamına gelir; daha önce kimsenin yapmadığı bir şey. Yeni bir sanatsal teknik, edebiyatta yeni bir tür veya iş yapmak için tamamen yeni bir yaklaşım icat etmek anlamına gelir.

İnovasyon ve yaratıcılık arasında bir fark vardır. Ancak bu iki süreç aynı zamanda birbiriyle bağlantılı olduğundan bir işe alma yöneticisi olarak her ikisini de ekibinizde görmek istersiniz.

Yaratıcı düşünme ve inovasyon süreçlerini besleyen bir şirket, kuşkusuz parlak bir geleceğe sahiptir. Bu süreçler, bir işe alım yöneticisinin çalışmasına bağlıdır çünkü ekibin bir parçası olacak insanları seçenler onlardır. Dolayısıyla organizasyonlarınızı ilerlemeye yönlendirebilmek için “yaratıcılık ve inovasyon” arasındaki farkı ve bağlantıyı anlamamız gerekiyor.

İnovasyon ve Yaratıcılık Arasındaki Fark

İnovasyon ve Yaratıcılık Arasındaki Fark

Farkı mümkün olan en basit şekilde açıklayalım. Yaratıcılık, bir şey yaratmak için hayal gücünün veya orijinal fikirlerin kullanılması olarak tanımlanır. İnovasyon ise yeni bir yöntem, fikir, ürün vb. anlamına gelir. Bu açıdan baktığınızda yazarlar, ressamlar, müzisyenler ve diğer sanatçılar için yaratıcılık çok önemlidir. Gazeteciler ve pazarlama uzmanları için de gereklidir. Ancak inovasyonu bu mesleklerden ayrı düşünmemiz de mümkün olmaz. Bu tarz meslekler için inovasyon ve yaratıcılık ayrılmaz ikilidir. Özellikle iş dünyasında, bir şirket ilerleme sağlamak için inovasyona ihtiyaç duyar. Örneğin; bir uygulama geliştirme şirketiniz varsa ve belirli bir uygulama türü için pazarda bir boşluk fark ederseniz, onu geliştirirsiniz. Bunun için yenilikçi bir fikri eyleme geçirebilecek yaratıcı bir ekibe ihtiyacınız olur. Ancak, ekibinizde yenilikçi insanlara da ihtiyacınız var. Piyasayı analiz edecek, boşlukları fark edecek ve yaratıcı çözümler önereceklerdir.

İnovasyon ve Yaratıcılık Arasındaki İlişki

Yaratıcılık inovasyon olmadan var olabilir. Bir profesör, bir öğrenciden özel kompozisyonlar yazmasını istediğinde yaratıcı olmaları gerekir. Benzersiz bir tez beyanına ihtiyaçları var. Argümanlar araştırmaya dayalı olacak olsa da öğrencinin kendi bakış açısını ortaya çıkarmalıdır. Ancak öğrenci yeni bir akademik makale formatı, yazı stili veya halihazırda var olmayan başka bir şey icat etmiyor. Kelimenin tam anlamıyla dünyayı değiştirecek bir fikri ifşa etmedikçe sadece yaratıcı oluyorlar.

Ancak inovasyon, yaratıcılık olmadan var olamaz. Yaratıcılık onun başlangıç ​​noktasıdır. Nikola Tesla mucit olmadan önce yaratıcı bir düşünürdü. Geniş bir bilgi birikimi vardı ve onu hayal gücüyle birleştirmeyi başardı. Böylece dünyada eşi benzeri görülmemiş bir sonuca vardı. Sonuç olarak Nicola Tesla gibi bir mucit için inovasyon ve yaratıcılık birbirinden ayrı şeyler değildi.

3 Yaratıcılık Düzeyi

3 Yaratıcılık Düzeyi

1. Yaratıcılık ve Keşif

Bu, yaratıcı kişinin bir keşfe geldiği andır. Beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilecek gerçek bir fikir. Ancak uzun bir düşünce sürecinin sonucu da olabilir. Örneğin; pazardaki boşluğu dolduracak bir ürün yaratma fikriniz var. Yaratıcılık ihtiyacı bu noktada durmayacaktır. Bu, yaratıcı kişinin bir keşfettiği andır ve tüm süreci birbirine bağlar.

2. Buluş

Buluş, daha yüksek bir seviyeye getirilen yaratıcılıktır. Örneğin, Mark Zuckerberg yaratıcı fikri Facebook’u buldu. Ama bu genellikle siz yapmasanız da yine de olacak bir şeydir. Zuckerberg Facebook’u yaratmasaydı, başka biri benzer bir şey yaratacaktı. Bu pazar boşluğunu siz doldurmazsanız, eninde sonunda bir başkası dolduracaktır.

3. Yaratma

Bu yaratıcılığın en yüksek şeklidir. Mozart, kimsenin yaratmayacağı bir müzik yarattı. Yaratmayı iş ile ilişkilendirdiğinizde, bu yalnızca kuruluşunuzun yapabileceği bir şeydir. Şirket bu noktaya gelmese bile yine de başarılı olabilir. Bununla birlikte bir işletmenin gelişmesi için inovasyon ve yaratıcılık bir arada olmalıdır.

Çalışanlar Arasında Yaratıcılık ve İnovasyon Nasıl Arttırılır?

Çalışanlar Arasında Yaratıcılık ve İnovasyon Nasıl Arttırılır?

Genellikle insanlar inovasyon hakkında düşündüklerinde gerçekten zeki insanların değerli ürünler icat ettiğini veya kendilerini ünlü, zengin veya her ikisini birden yapan parlak fikirlerle ortaya çıktığını hayal ederler.

Yenilikçi bir ekibe sahip olmak, sizin ve kuruluşunuzun yeni zorluklara hızla uyum sağlamasını ve öngörülemeyen senaryolarda başarılı olmasını sağlayarak başarıyı da artırır .

Küçük ölçekte de olsa çok düzenli olarak yenilik yapmak, insanları ve işletmeleri rakiplerinden ayırır. Yenilik yapma fırsatına sahip olan çalışanlar, daha bağlı çalışanlar olma ve şirketlerinin misyonuna bağlı olma eğilimindedir

Yapılan araştırmalara göre bağlılığı yüksek çalışanların yenilikçi bir kuruluşta çalıştığını bildirme olasılığı, aktif olarak bağlılığı olmayan çalışanlara göre 2,9 kat daha fazladır. Ne yazık ki işverenler için işe alım sürecinde inovasyon ve yaratıcılık ikilisinin bir arada olduğu düşünceyi belirlemek zor olabilir. İş başvurularını değerlendirirken size önceki iş deneyimi ve eğitim hakkında bilgi veren özgeçmişlere bakma eğilimindesinizdir. Mülakatlar sizi biraz daha yakınlaştırır ancak birçok mülakat yapısı, bir çalışanın normal olarak yapacağı düşünme ve çalışma türünden uzak olabilir. Mülakatta edinilen bilgilerin hiçbiri, birinin yenilikçi düşünme yeteneği hakkında size çok da fazla fikir vermez. İşleri daha da karmaşık hale getirmek için en yenilikçi insanların bile inovasyonu yeterince teşvik etmeyen bir ortamda yenilikçi olmaları pek olası değildir. Aynı zamanda kendini yeniliğe adadığını iddia etmek, aslında yeniliği teşvik etmek için yeterli değildir. Neyse ki inovasyon ve yaratıcılık için ekip üyelerinizi teşvik ederek yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak için yapabileceğiniz şeyler var. Kendinizde ve yönettiklerinizde doğru alışkanlıklar oluşturarak, inovasyonun gerçekleşme şansını önemli ölçüde artırabilirsiniz.

1. Çalışanlarınıza Öğrenmeleri İçin İlham Verin

Onlara mümkün olduğunca eğitimler sunun ve tüm çalışanların ne yapmaları gerektiğini ve yönetimin onlardan ne beklediğini bilmelerini sağlayın. Çalışanlarınızı eğittikten sonra fikirlerinin, becerilerinin ve genel zekasının şirket için gerçek değeri nasıl temsil ettiğini açıklayın. Çalışanlar kendilerini değerli hissettiklerinde, şirkete de daha bağlı hissederler ve şirket için çalışmaya daha çok istekli olurlar.

Sektörde olmayan bir şeyi düşünebilmeleri için önce sektörle ilgili her şeyi bilmeleri gerekir. Gerçekten yaratıcı insanlar, yaratıcılık patlamalarının birdenbire kendilerine gelmesini beklemezler. Çevrelerindeki dünyayı tüm duyularıyla öğrenir ve gözlemlerler. Bu nedenle çalışanlarınıza bilgilerini sürekli olarak genişletmeleri için ilham vermelisiniz. Kuruluşunuz eğitim oturumları düzenlemeli, inovasyon ve yaratıcılık temelli kurslar için bireysel bazda ödeme yapmalıdır.

2. Yaratıcı Bireyleri İşe Almaya Odaklanın

Çeşitlilik, yaratıcı düşünce atmosferine katkıda bulunur. Farklı alanlardan, farklı okullardan ve farklı geçmişlerden çalışanların olması bir takımın gelişmesi için iyidir. Eğitim ve deneyim açısından çok fazla benzerliğe sahip çalışanlar, genellikle bir süre sonra tekrarlayan gibi görünen fikirler üretebilirler. İşyerinizdeki çeşitliliği artırmak için halihazırda sahip olduğunuz çalışanlara benzer oldukları için yeni personel seçmek yerine inovasyon ve yaratıcılık sağlayabilecek farklılıklar için özgeçmişlere bakmaya başlayın.

“Şimdiye kadar ne icat ettin?” Mülakat sırasında sorulacak iyi bir soru olmaz. Belki birileri hala özel bir şey icat etmemiştir ama yine de bunu yapmak için yaratıcı bir temele sahip olabilir. Bunun yerine yaratıcılıklarını değerlendirmelisiniz. Bunu, “Bu şirketin patronu olsaydınız neyi değiştirirdiniz?” gibi sorular sorarak yapabilirsiniz. Birkaç eleştirel ve düşünsel soru sorun. Böylece bu kişinin zihninin baskı altında nasıl çalıştığını görebilirsiniz.

3. Ekibi Bir Araya Getirin

Birkaç yaratıcı zihni bir odaya koyun ve neler olduğunu görün. Onlara, çözmek istediğiniz bir sorun gibi tetikleyici bir şey vermeniz yeterlidir. Tüm fikirleri ifade edecek kadar esnek olmalarına ve birbirlerinin fikirlerini geliştirmelerine ilham vermelerine izin verin.

Ekip çalışmasının bir başka yararı da farklı beceri ve bilgilere sahip kişilerin, varlıklarını sorunları çözmek için birleştirmenin yollarını inovasyon ve yaratıcılık ile bulabilmeleridir.

Ekip üyelerinizden bazıları sorunu belirlemede daha iyi olabilir. Diğerleri, bir sorunu çözmek için hangi araçların kullanılacağını belirleme konusunda yetenekli olabilir ve başkaları da değişiklikleri iletme ve yeni çözümler için katılım sağlama konusunda en iyisi olabilirler.

Ekibi ne kadar sık bir araya getirirseniz yaratıcı düşünme ve inovasyon becerileri o kadar artacak ve beyin fırtınasında yarattıkları şeylere bir gün siz bile inanamayacaksınız. Bu tür oturumların, kuruluşunuz için büyük buluşlarla sonuçlanabilme ihtimalini aklınızın bir köşesinde tutun.

İlgili Bloglarımız

1 thoughts on “İnovasyon ve Yaratıcılık Nasıl İlişkilidir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir